Kensington TO8709E-SA Electric Oven 
Instruction Manual

Kensington TO8709E-SA elektriahju kasutusjuhend

OLULINE KAITSE

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following, Read all instructions and keep in a safe place for future reference.

 1. Kuuma õli või muid kuumaid vedelikke sisaldava seadme teisaldamisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
 2. Ärge puudutage kuumaid pindu. Kasutage käepidemeid või nuppe.
 3. Hoolikas järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või nende läheduses.
 4. Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge asetage ühtegi elektriahju osa vette või muusse vedelikku.
 5. Ärge laske juhtmel laua või leti serva kohal rippuda ega puudutage kuumaid pindu.
 6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest Authorised Service Center for examination or repair.
 7. Lisaseadmete kasutamine, mida seadme tootja ei soovita, võib põhjustada ohtu või vigastusi.
 8. Keep at least four inches of space on all sides/ rear of the oven to allow for adequate air circulation.
 9. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Leave to cool before before cleaning.
 10. To disconnect, turn the control to STOP, then unplug the appliance plug. Always hold the plug body, never try to remove the plug by pulling on the cord.
 11. Do not cover TRAY or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
 12. Ärge puhastage metallist küürimispadjadega. Tükid võivad padja maha murda ja puudutada elektrilisi osi, tekitades elektrilöögi ohu.
 13. Elektriahju ei tohi asetada liiga suuri toiduaineid ega metallnõusid, kuna need võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
 14. Kui ahi on töötamise ajal kaetud või puudutab tuleohtlikku materjali, sealhulgas kardinaid, kardinaid, seinu jms, võib tekkida tulekahju. Ärge hoidke töötamise ajal ahju peal mingeid esemeid.
 15. Extreme caution should be taken when using containers constructed from anything other than metal or glass.
 16. Ärge asetage ahju ühtki järgmistest materjalidest: papp, plastik, paber või midagi sarnast.
 17. Ärge hoidke selles ahjus muid materjale peale tootja soovitatud tarvikute, kui seda ei kasutata.
 18. Kuuma ahju esemete sisestamisel või eemaldamisel kandke alati isoleeritud ahjukindaid.
 19. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges.
 20. Do not use outdoors and do not use appliance for other than intended use.
 21. See seade on mõeldud ainult kodutarbimiseks.
 22. Seadme töötamise ajal võib ukse või välispinna temperatuur olla kõrgem.
 23. Seadme töötamise ajal võib ligipääsetavate pindade temperatuur olla kõrge.
 24. Ärge jätke köögitarbeid ega küpsetusnõusid klaasuksele.
 25. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks kehaliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmiste tõttu isikutele (sealhulgas lastele), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme järelevalvet või juhendamist andnud.
 26. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
 27. The maximum weight placed on the food Tray/Wire Rack must not exceed 3.0kg. NOTE: Try to distribute the food evenly over the length of the rack.
 28. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 29. WARNING: Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION.
 30. Seadmeid ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
 31. Ärge asetage kuuma gaasi- või elektripõleti peale ega selle lähedale ega kuumutatud ahju.

CAUTION: APPLIANCE SURFACES ARE HOT AFTER USE.ALWAYS wear protective, insulated oven gloves when out Ching hot oven or hot dishes and food, or when nesting or removing rack, pans or baking dishes.

Enne elektriahju kasutamist

Before using your convection electric oven for the first time, be sure to:

 1. Unpack the unit fully .
 2. Remove all racks and pans. Wash the racks and pans in hot soapy water or in dishwasher.
 3. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in the oven. Plug oven into a suitable electric socket outlet and you are ready to use your new Electric Oven.
 4. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes in a well ventilated space to eliminate any manufacturing oil residue, some emission of smoke is normal.

TOODE LÕPPENUDVIEW

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Product Overview

Please familiarize your self with the following oven functions and accessories prior to first use:

 • Traatrest: Röstimiseks, küpsetamiseks ja üldiseks küpsetamiseks pajaroogades ja tavalistes pannides.
 • Toidualus: Kasutamiseks liha, linnuliha, kala ja mitmesuguste muude toitude praadimisel ja praadimisel.
 • Rotisserie kahvel: Kasutage mitmesuguse liha ja linnuliha röstimiseks.
 • Toidualuse käepide: Allow you to pick up Food Tray and Wire rack.
 • Rotisserie käepide: Allow you to pick up rotisserie spit.
 • Termostaadi nupp: choose desired temperature from low 90°C – 250°C (Low is room ambient)
 • Taimeri nupp: turn control to the left (counter – clockwise) and the oven will STAY ON until manually shut off. To activate timer, turn to right (clockwise) for minute – 60 minute intervals. A bell will sound at end of programmed time.
 • Funktsiooni nupp: There are two function knobs allowing selection of either or both, the upper and lower heat heating elements and; selection of the convection fan and rotisserie motor functions.
 • Indicator light (power): this is illuminated whenever the oven is turned on.

Function knob 1; includes settings for OFF, Upper element on, Upper and Lower elements on and Lower element on.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob

Function knob 2; includes settings for OFF, Rotisserie function on, Rotisserie function and Convection fan on and Convection fan on.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob

Thermostat knob; includes settings for OFF and variable control for oven temperature from 90 to 250 degreesC.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Thermostat knob

TIMER knob; Controls oven on duration. Includes settings for “on” allowing for continuous operation, OFF and variable control to 60 minutes.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - TIMER knob

HOIATUS: Before operation, ensure the oven is located on a flat, stable surface and is clear from external items including walls / cupboards. The oven should be located to allow clearance all around as the external surfaces may get hot during use.

KASUTUSJUHEND

 1. FUNCTION
  See funktsioon sobib ideaalselt leiva, pitsa ja üldiselt kanade küpsetamiseks.
  töö
  1. Asetage valmistatav toit traatrestile/toidualusele. Sisestage rest/alus ahju keskmisesse tugijuhikusse.
  2. Keerake funktsiooninupp asendisse Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob
  3. Set the Thermostat knob to the desired temperature.
  4. Seadke taimeri nupp soovitud küpsetusajale.
  5. Toidu kontrollimiseks või eemaldamiseks kasutage käepidet, et aidata kõrvaltoitu sisse ja välja.
  6. When toasting is complete, a bell will sound the 5JNFS LOPC will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.
   ETTEVAATUST: Küpsetatud toit, metallrest ja uks võivad olla väga kuumad, käsitse neid ettevaatlikult.
 2. FUNCTION Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob
  This function is ideal for cooking chicken wings, chicken legs and other meats.
  töö
  1. Asetage valmistatav toit traatrestile/toidualusele. Sisestage rest/alus ahju keskmisesse tugijuhikusse.
  2. Keerake funktsiooninupp asendisse Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function knob
  3. Set the Thermostat knob to the desired temperature.
  4. Seadke taimeri nupp soovitud küpsetusajale.
  5. Toidu kontrollimiseks või eemaldamiseks kasutage käepidet, et aidata kõrvaltoitu sisse ja välja.
  6. When toasting is complete, a bell will sound the 5JNFS LOPC will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.
   ETTEVAATUST: Küpsetatud toit, metallrest ja uks võivad olla väga kuumad, käsitse neid ettevaatlikult.
 3.  FUNCTION Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function
  This function is ideal for cooking whole chickens and fowl in general. Note: All toasting times are based on meats at refrigerator temperature. Frozen meats may take considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer is highly recommended. Rotisserie fork use insert pointed end of spit through fork, making sure points of fork face same direction as pointed end of spit, slide towards square of spit and secure with thumbscrew. Place food to be cooked on spit by running spit directly through center of food. Place second fort into other end of roast or poultry. Check that food is cantered on spit. Insert pointed end of spit into drive socket, located on right-hand side of oven wall. Make sure the square end of spit rests on spit support, located on left-hand side of oven wall.
  töö

(1) Place the food to be cooked on the rotisserie fork. Insert the fork into the spit support of the oven.
(2) Turn the Function knob to Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function
(3) Set the Thermostat knob to the desired temperature.
(4) Set the Timer knob to the desired cooking time.
(5) To check or remove food ,use a handle to help side food in and out.
(6) When toasting is complete, a bell will sound the Timer knob will back to off position automatically. Open door completely and remove the food with handle.
ETTEVAATUST: Cooked food, metal fork, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

PUHASTUSJUHISED

ETTEVAATUST: Elektrilöögi eest kaitsmiseks ÄRGE KÜPSETA AHETI VEES JA MUUDES VEDELIKES. Parima toimivuse ja pika eluea tagamiseks tuleb röstriahju regulaarselt puhastada. Regulaarne puhastamine vähendab ka tuleohtu.
1. samm Eemaldage pistik pistikupesast. Laske sellel jahtuda.
Step 2. Remove the Removable Rack, Tray by pulling out of the oven. Clean them with damp, seebirätik. Kasutage kindlasti ainult pehmet seebivett.
Samm 3. Ahju sisemuse puhastamiseks pühkige reklaamiga ahju seinad, ahju põhi ja klaasuksamp, seebist lappi.
Repeat with a dry, clean cloth.
4. samm. Pühkige reklaamiga ahju välispindamp lapiga.
ETTEVAATUST: DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR METAL SCOURING PADS. Make sure to only use mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit. Pieces can break off the and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
Step 5. Allow the appliance to cool and dry completely before storing. If storing the oven for long periods of time make certain that the oven is clean and free of food particles. Store the oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

STORAGE

Ühendage seade vooluvõrgust lahti, laske sellel jahtuda ja puhastage enne hoiulepanekut. Hoidke elektriahju oma karbis puhtas ja kuivas kohas. Ärge kunagi hoidke seadet, kui see on kuum või ikka veel vooluvõrku ühendatud. Ärge kunagi keerake juhet tihedalt ümber seadme. Ärge pingutage juhet kohtades, kus see seadmesse siseneb, kuna see võib põhjustada juhtme kulumist ja purunemist.

KIRJELDUS:

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - SPECIFICATION

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Kensington Logo

GARANTII
We pride ourselves on producing a range of quality home appliances that are both packed with features and completely reliable. We are so confident in our products, we back them up with a 3 year warranty.
Nüüd saate ka teie lõõgastuda, teades, et olete kaetud.

Klienditeenindus NZ: 0800 422 274
This Product is covered by 3 year warranty when accompanied by proof of purchase.

Dokumendid / Ressursid

Kensington TO8709E-SA Electric Oven [pdf] Kasutusjuhend
TO8709E-SA Electric Oven, TO8709E-SA, Electric Oven

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.