Hatco-logo

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-product

HOIATUS
Ärge kasutage seda seadet, kui te pole selle juhendi sisu läbi lugenud ja sellest aru saanud! Selles juhendis sisalduvate juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. See juhend sisaldab olulist ohutusteavet selle toote hoolduse, kasutamise ja toimimise kohta. Kui te ei saa selle juhendi sisust aru, juhtige sellele oma juhendajale tähelepanu. Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. inglise keel = lk 2.

OLULINE TEAVE OMANIKULE

Salvestage mudeli number, seerianumber, voltage ja seadme ostukuupäev allolevates lahtrites (seadme esiküljel asuv spetsifikatsioonisilt). Palun hoidke see teave kättesaadavana, kui helistate Hatcole teenindusabi saamiseks.

 • Model No. ________________________________________________
 • Seerianumber. ________________________________________
 • Voltage __________________________________________
 • Ostukuupäev __________________________________

Registreeri oma üksus!
Garantii veebipõhise registreerimise täitmine hoiab ära viivitusi garantiikatte saamisel. Juurdepääs Hatcole websaidil www.hatcocorp.com valige rippmenüü Tugi ja klõpsake nuppu Garantii.

Tööaeg:
7–00 esmaspäevast reedeni keskaja järgi (CT) (suvetunnid: juunist septembrini – 5–00 esmaspäevast neljapäevani 7–00 reedeni).

Ööpäevaringne 24-päevane varuosade ja teenindusabi on saadaval Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, helistades numbril 7-800-558. Lisateavet leiate meie veebisaidilt websait aadressil www.hatcocorp.com.

SISSEJUHATUS

Hatco Glo-Rite® ekraanivalgustid on vastupidavad ja tõhusad valgusribad, mis sobivad ideaalselt kasutamiseks toidu valmistamisel, hoidmisel ja eksponeerimisel. Tuled on valmistatud pressitud alumiiniumist korpusest, millel on maksimaalse heleduse saavutamiseks lõõmutatud helkurid, ja neil on purunemiskindlad hõõglambid. Iga seade on varustatud paigaldamiseks ja elektriühenduseks ning toite sisend-/väljalüliti (sisse/välja) operaatori juhtimiseks.

Hatco ekraanivalgustid on ulatuslike uuringute ja välikatsetuste tooted. Kasutatud materjalid valiti maksimaalse vastupidavuse, atraktiivse välimuse ja optimaalse jõudluse tagamiseks. Iga seadet kontrollitakse ja testitakse põhjalikult enne saatmist. See juhend sisaldab ekraanivalgustite paigaldus-, ohutus- ja kasutusjuhiseid. Hatco soovitab enne seadme paigaldamist või kasutamist läbi lugeda kõik selles juhendis olevad paigaldus-, kasutus- ja ohutusjuhised.

Selles juhendis olev ohutusteave on identifitseeritud järgmiste märguandepaneelidega:

 • HOIATUS tähistab ohtlikku olukorda, mis, kui seda ei väldita, võib lõppeda surma või raske vigastusega.
 • ETTEVAATUST tähistab ohtlikku olukorda, mis kui seda ei väldita, võib see põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.
 • TEADE kasutatakse tavade käsitlemiseks, mis ei ole seotud kehavigastustega.

OLULINE OHUTUSTEAVE

Enne seadme kasutamist lugege läbi järgmine oluline ohutusalane teave, et vältida tõsiseid vigastusi või surma ning seadme või vara kahjustamist.

HOIATUS

ELEKTRILÖÖGI OHT:

 • The unit must be installed by a qualified electrician. Installation must conform to all local electrical codes. Installation by unqualified personnel will void unit warranty and may lead to electric shock or burn, as well as damage to the unit and/or its surroundings.
 • Konsulteerige litsentseeritud elektritöövõtjaga õige elektripaigaldise osas, mis vastab kohalikele elektrieeskirjadele ja riiklikule elektrikoodeksile (NEC).
 • Lülitage kaitsmega lahutuslüliti/kaitselüliti toide VÄLJA ja laske seadmel enne puhastamist, reguleerimist või hooldust jahtuda.
 • ÄRGE uputage ega küllastage veega. Seade ei ole veekindel. Ärge kasutage seadet, kui see on vee all või on veega küllastunud.
 • Ärge puhastage seadet, kui see on pinge all või kuum.
 • Seade ei ole ilmastikukindel. Asetage seade siseruumidesse, kus ümbritseva õhu temperatuur on vähemalt 70 °C (21 °F).
 • Ärge puhastage seadet auruga ega kasutage liiga palju vett.
 • See seade ei ole "joakindel" konstruktsioon. Ärge kasutage selle seadme puhastamiseks jet-clean pihustit.
 • Seda seadet tohivad hooldada ainult kvalifitseeritud töötajad. Kvalifitseerimata personali hooldus võib põhjustada elektrilöögi või põletushaavu.
 • Kui vajate hooldust, kasutage ainult Hatco originaalvaruosi. Hatco originaalvaruosade kasutamata jätmine tühistab kõik garantiid ja võib seada seadme kasutajad ohtu elektrilöögi.tage, mille tagajärjeks on elektrilöök või põletus. Hatco originaalvaruosad on ette nähtud töötama ohutult keskkonnas, kus neid kasutatakse. Mõnel järelturu või üldisel varuosal ei ole omadusi, mis võimaldaksid neil Hatco seadmetes ohutult töötada.

TULEOHT:

 • Asetage seade põlevatest seintest ja materjalidest õigele kaugusele. Kui ohutuid vahemaid ei järgita, võib tekkida värvimuutus või põlemine.
 • Make sure food product has been heated to the proper food-safe temperature before placing them on the unit. Failure to heat food products properly may result in serious health risks. This unit is for holding preheated food products only.
 • Veenduge, et kõiki kasutajaid on juhendatud seadme ohutu ja õige kasutamise kohta.
 • See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestele. Tagage laste nõuetekohane järelevalve ja hoidke nad seadmest eemal.

HOIATUS

 • PLAHVATUSOHT: Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega muid tuleohtlikke aure ega vedelikke selle ega muu seadme läheduses.
 • Veenduge, et kõiki kasutajaid on juhendatud seadme ohutu ja õige kasutamise kohta.
 • See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestele. Tagage laste nõuetekohane järelevalve ja hoidke nad seadmest eemal.
 • Kasutage ainult hõõglampe, mis vastavad või ületavad National Sanitation Foundationi (NSF) standardeid ja on spetsiaalselt ette nähtud toiduainete hoidmiseks. Spetsiaalselt katmata lambipirnide purunemine võib põhjustada kehavigastusi ja/või toidu saastumist.
 • Sellel seadmel pole "kasutaja poolt hooldatavaid" osi. Kui see seade vajab hooldust, võtke ühendust Hatco volitatud teenindusagendiga või Hatco teenindusosakonnaga telefonidel 800-558-0607 või 414-671-6350.

ETTEVAATUST
Standardsed ja heakskiidetud tootmisõlid võivad esmasel käivitamisel suitseda kuni 30 minutit. See on ajutine seisund. Kasutage seadet ilma toiduaineteta, kuni suits hajub.

TEADE
Kasutage ainult mitteabrasiivseid puhastusvahendeid ja lappe. Abrasiivsed puhastusvahendid ja lapid võivad seadme viimistlust kriimustada, rikkuda selle välimust ja muuta selle vastuvõtlikuks mustuse kogunemisele.

MUDELI KIRJELDUS

Kõik mudelid
Hatco Glo-Ray® Buffet Warmers are ideal for holding hot food on a buffet line or temporary serving areas. The GRBW models are available in various widths from 25-1/8″ to 73-1/8″ (638 to 1857 mm). a metal-sheathed heating element directs heat from above while below the thermostatically-controlled heated base conducts heat from 80°–180°F (27°–82°C).

Standard features include stainless steel top surface, sturdy plastic sneeze guards, shatter-resistant incandescent display lighting, and a 6′ (1829 mm) cord and plug set.
Optional features available include plastic side panels, a plastic front enclosure, sign holders, 9-3/8″ (238 mm) or 14″ (356 mm) sneeze guards, a hard-coated base, overhead heat controls (GRBW-24 through GRBW-60 models only), Designer colors, and halogen display light bulbs. Pan Rails and 4″ (102 mm) adjustable legs are available as accessories.

MÄRKUS: Refer to the OPTIONS AND ACCESSORIES section for additional information.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-1

MUDELI TÄHISTAMINEHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-2

TEHNILISED

Pistiku konfiguratsioonid
Seadmed tarnitakse tehasest koos paigaldatud elektrijuhtme ja pistikuga. Pistikud tarnitakse vastavalt rakendustele.

HOIATUS
ELECTRIC SHOCK HAzARD: Plug unit into a properly grounded electrical receptacle of the correct voltage, suurus ja pistiku konfiguratsioon. Kui pistik ja pistikupesa ei ühti, võtke õige mahu määramiseks ja paigaldamiseks ühendust kvalifitseeritud elektrikugatage ja suurus elektripistikupesa.

 • MÄRKUS: Tehniliste andmete silt asub seadme taga ülaosas. Seerianumbri ja seadme elektrilise teabe kontrollimiseks vaadake etiketti.
 • MÄRKUS: Pistikupesa ei tarnitud Hatco poolt.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-3
Electrical Rating Chart — GRBW-24–GRBW-36
Mudel Voltage Watts Amps Pistik konfiguratsioon Transport Kaal
GRBW-24 100 934 9.3 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 970 8.1 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 / 208 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
120 / 240 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
220 920 4.2 CEE 7/7 Schuko 48 lbs. (22 kg)
240

220–230 (CE)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

CEE 7/7 Schuko

48 lbs. (22 kg)

48 lbs. (22 kg)

230–240 (CE) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 48 lbs. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 1230 10.3 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 / 208 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
120 / 240 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
220 1172 5.3 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
220–230 (CE) 1172-1281 5.3-5.6 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
230–240 (CE) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 NEma 5-15P 58 lbs. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* 58 lbs. (26 kg)
120 / 208 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
120 / 240 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
220 1454 6.6 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
220–230 (CE) 1454-1589 6.6-6.9 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
230–240 (CE) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* 68 lbs. (31 kg)
120 / 208 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
120 / 240 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
220 1648 7.5 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
220–230 (CE) 1648-1801 7.5-7.8 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
230–240 (CE) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† 74 lbs. (34 kg)
120 / 208 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
120 / 240 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
220 1940 8.8 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)
220–230 (CE) 1940-2120 8.8-9.2 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
230–240 (CE) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)

Varjutatud alad sisaldavad elektrialast teavet ainult rahvusvaheliste mudelite kohta.

 • NEma 5-20P for Canada.
 • Pole saadaval Kanadas.
Electrical Rating Chart — GRBW-42–GRBW-72
Mudel Voltage Watts Amps Pistik konfiguratsioon Transport Kaal
GRBW-54 120 / 208 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
120 / 240 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
220 2182 9.9 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
220–230 (CE) 2182-2385 9.9-10.4 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
230–240 (CE) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
GRBW-60 120 / 208 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
120 / 240 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
220 2474 11.2 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
220–230 (CE) 2474-2704 11.2-11.8 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
230–240 (CE) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
GRBW-66 120 / 208 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
120 / 240 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
220 2726 12.4 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
220–230 (CE) 2726-2978 12.4-12.9 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
230–240 (CE) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
GRBW-72 120 / 208 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
120 / 240 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
220 2983 13.6 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)
220–230 (CE) 2983-3260 13.6-14.2 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
230–240 (CE) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)

Varjutatud alad sisaldavad elektrialast teavet ainult rahvusvaheliste mudelite kohta.

Mõõdud
Mudel Laius (A) Sügavus (B) kõrgus (C) Sügavus (D) Jalajälg Laius (E) Jalajälg Sügavus (F)
GRBW-24 ‡ 25–1 / 8 ″ (638 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 17–3 / 4 ″ (451 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 22–5 / 8 ″ (575 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-30 ‡ 31–1 / 8 ″ (791 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 17–3 / 4 ″ (451 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 28–5 / 8 ″ (727 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-36 ‡ 37–1 / 8 ″ (943 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 17–3 / 4 ″ (451 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 34–5 / 8 ″ (879 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-42 43–1 / 8 ″ (1095 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 20–3 / 4 ″ (527 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 40–5 / 8 ″ (1032 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-48 49–1 / 8 ″ (1248 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 20–3 / 4 ″ (527 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 46–5 / 8 ″ (1184 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-54 55–1 / 8 ″ (1400 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 20–3 / 4 ″ (527 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 52–5 / 8 ″ (1337 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-60 61–1 / 8 ″ (1553 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 20–3 / 4 ″ (527 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 58–5 / 8 ″ (1489 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-66 67–1 / 8 ″ (1705 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 20–3 / 4 ″ (527 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 64–5 / 8 ″ (1641 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-72 73–1 / 8 ″ (1857 mm) 22–1 / 2 ″ (572 mm) 20–3 / 4 ″ (527 mm) 19–1 / 2 ″ (495 mm) 70–5 / 8 ″ (1794 mm) 17–15 / 16 ″ (456 mm)

Standard units are equipped with 1” (25 mm) feet, add 3” (76 mm) to Height (C) when equipped with 4” (102 mm) legs.

MÄRKUS: Depth (B) is for units equipped with the standard 7-1/2” (191 mm) sneeze guard.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-4

PAIGALDAMINE

Üldine
Glo-Ray® Buffet Warmers are shipped with most components pre-assembled. Care should be taken when unpacking shipping carton to avoid damage to unit and components enclosed.

HOIATUS

 • ELECTRIC SHOCK HAzARD: unit is not weatherproof. Locate unit indoors where the ambient air temperature is a minimum of 70°F (21°C).
 • FIRE HAzARD: Locate unit a minimum of 1″ (25 mm) from combustible walls and materials. If safe distances are not maintained, discoloration or combustion could occur.

ETTEVAATUST

 • Asetage seade sobivale leti kõrgusele kohas, mis on kasutamiseks mugav. Asukoht peab olema tasane, et vältida seadme või selle sisu juhuslikku kukkumist, ja piisavalt tugev, et kanda seadme ja sisu kaalu.
 • National Sanitation Foundation (NSF) nõuab, et üksused oleksid üle 36 tolli (914 mm) laiad või kaaluksid üle 80 naela. (36 kg) tuleb kas tihendada paigalduspinna külge või tõsta selle kohale. Kui seadet ei saa kasutuskohas pitseerida, on kaasas 4 tolli (102 mm) jalad, mis võimaldavad seadme all korralikult puhastada.
 • Transport unit in upright position only. Failure to do so may result in damage to unit or personal injury.

TEADE
Do not drag or slide unit when moving or installing. Carefully lift unit to prevent the rubber feet from tearing off.

 1. Eemaldage seade karbist.
  MÄRKUS: Viivituste vältimiseks garantiikatte saamisel lõpetage garantii registreerimine veebis. Üksikasju vaadake jaotisest OLULINE OMANIKUTEAVE.
 2. Eemaldage teip ja kaitsepakend seadme kõigilt pindadelt.
 3. Install the sneeze guards. Refer to the “Installing the Sneeze Guard” procedure in this section.
 4. Asetage seade soovitud kohta. Selle sammu jaoks on vaja kahte inimest.
  • Locate the unit in an area where the ambient air temperature is constant and a minimum of 70°F (21°C). avoid areas that may be subject to active air movements or currents (i.e., near exhaust fans/hoods, exterior doors, and air conditioning ducts).
  • make sure the unit is at the proper counter height in an area convenient for use.
  • make sure the countertop is level and strong enough to support the weight of the unit and food product.

MÄRKUSED: Refer to the OPTIONS AND ACCESSORIES section for additional installation information.

Installing the Sneeze Guard
all models are shipped with sneeze guards. Use the following procedure to install sneeze guards on the unit.

 1. assemble each weld screw through the top of the sneeze guard and through the support trim. Loosely thread a cap nut onto each of the weld screws below the support trim.
 2. Lift the sneeze guard assembly and carefully slide each of the weld screws that are loosely attached to the sneeze guard into the T-slot.
 3. align each end of the sneeze guard with the ends of the unit and then tighten the cap nuts to secure the sneeze guard in position. Do not over-tighten the cap nuts.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-5

Üldine
Use the following procedures to operate Glo-Ray Buffet Warmers.

HOIATUS
Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik ohutusteated jaotises TÄHTIS OHUTUSTEAVE.

 1. Ühendage seade õige mahuga korralikult maandatud elektrikontaktitage, size and plug configuration. See the SPECIFICaTIONS section for details.
 2. move the Power ON/OFF (I/O) toggle switch to the ON (I) position.
  • The base blanket heating elements and the overhead heating elements will energize.
  • The display lights will turn on.
   MÄRKUS: If the unit is equipped with optional top heat control, then the top heat control will control the overhead heating elements. The Power ON/OFF (I/O) toggle switch will control the base blanket heating elements and the display lights only.
 3. Turn the base heat control to the desired setting between LOW and HIGH. The base temperature range is approximately from 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Turn the optional top heat control (if equipped) to the desired setting.

seiskamine

 1. move the Power ON/OFF (I/O) toggle switch to the OFF (O) position. all the heating elements and the display lights will shut off.
 2. If the unit is equipped with the optional top heat control, turn the top heat control to the OFF position. The overhead heating elements will shut off.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-6 Overhead Controls for GRBW-XX modelsHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-7 Base Controls for GRBW-XX models

Maximum Pan Capacities

 • GRBW-24 ………………………………………………..1 Full-Size Pan
 • GRBW-30 and -36 ……………………………………2 Full-Size Pans
 • GRBW-42 and -48 ……………………………………3 Full-Size Pans
 • GRBW-54 and -60 ……………………………………4 Full-Size Pans
 • GRBW-66 and -72 ……………………………………5 Full-Size Pans

HOOLDUS

Üldine
Hatco Glo-Ray Buffet Warmers are designed for maximum durability and performance, with minimum maintenance.

HOIATUS

ELECTRIC SHOCK HAzARD:

 • Turn OFF the power switch, unplug the power cord and allow the unit to cool before performing any maintenance or cleaning.
 • ÄRGE uputage ega küllastage veega. seade ei ole veekindel. Ärge kasutage seadet, kui see on vee all või on veega küllastunud.
 • Ärge puhastage seadet auruga ega kasutage liiga palju vett.
 • See seade ei ole "joakindel" konstruktsioon. Ärge kasutage selle seadme puhastamiseks jet-clean pihustit.
 • Ärge puhastage seadet, kui see on pinge all või kuum.

Sellel seadmel pole "kasutaja poolt hooldatavaid" osi. Kui selle seadme puhul on vaja hooldust, võtke ühendust Hatco volitatud teenindusagendiga või Hatco teenindusosakonnaga telefonidel 800-558-0607 või 414-671-6350; faks 800-690-2966; või rahvusvaheline faks 414-671-3976.

puhastamine
Seadme viimistluse ja jõudluse säilitamiseks on soovitatav seadet iga päev puhastada.

TEADE

 • Submerging or saturating the unit with water will damage the unit and void the product warranty.
 • Ärge lohistage ega libistage seadet teisaldamise või paigaldamise ajal. Tõstke seadet ettevaatlikult üles, et vältida kummist jalgade rebenemist.
 • TÄHTIS—DO NOT use paper towels or glass cleaners to clean plastic surfaces such as sneeze guards and flip-up doors. Paper towels and glass cleaners may scratch the material. Wipe off plastic surfaces using a soft, clean, and damp lapiga.
 1. Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe ja laske seadmel jahtuda.
 2. Wipe down all exterior and interior surfaces using a damp cloth. a non-abrasive cleaner may be used for difficult stains. Hard-to-reach areas should be cleaned using a small brush and mild soap.
 3. Clean the plastic sneeze guards, side panels, and front enclosure using a mild, soapy water solution and a damp, soft cloth. NOTICE: DO NOT use paper towels or glass cleaners.

Ekraani lambipirnide vahetamine

HOIATUS
use only light bulbs that meet or exceed National Sanitation Foundation (NSF) standards and are specifically designed for food holding areas. Breakage of light bulbs not specially coated could result in personal injury and/or food contamination.

Ekraanivalgustid on hõõglambid, mis valgustavad soojendusala. Igal pirnil on spetsiaalne kate, mis kaitseb purunemise korral vigastuste ja toidu saastumise eest.

 1. Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe ja laske seadmel jahtuda.
 2. Keerake lambipirn seadme küljest lahti ja asendage see uue, spetsiaalse kattega hõõglambiga.

MÄRKUS:

 • Hatco shatter-resistant light bulbs meet NSF standards for food holding and display areas. For 120 V applications, use Hatco P/N 02.30.081.00. For 220, 240, 220–230, and 230–240 V, use Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Shatter-resistant halogen bulbs are available in place of standard incandescent bulbs. Halogen bulbs have a special coating to guard against injury and food contamination in the event of breakage. For 120 V applications, use Hatco P/N 02.30.081.00. For 220, 240, 220–230, and 230–240 V applications use Hatco P/N 02.30.082.00.

HOIATUS

ELECTRIC SHOCK HAzARD:
hoolduse vajaduse korral kasutage ainult Hatco originaalvaruosi. Hatco originaalvaruosade mittekasutamine tühistab kõik garantiid ja võib seada seadme operaatorid ohtu elektrilöögi.tage, mille tagajärjeks on elektrilöök või põletus. Hatco originaalvaruosad on ette nähtud töötama ohutult keskkonnas, kus neid kasutatakse. Mõnel järelturu või üldisel varuosal ei ole omadusi, mis võimaldaksid neil Hatco seadmetes ohutult töötada.

VIGA JUHTPUNKTID

HOIATUS

 • Seda seadet tohivad hooldada ainult koolitatud ja kvalifitseeritud töötajad. Kvalifitseerimata personali hooldus võib põhjustada elektrilöögi või põletushaavu.
 • ELECTRIC SHOCK HAzARD: Turn OFF the power switch, unplug the power cord, and allow the unit to cool before performing any maintenance or cleaning.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-14

VALIKUD JA TARVIKUD

Front Enclosure and Side Panels
One plastic front enclosure and two plastic side panels are available as an option for all GRBW models. Use the following procedure to install the front enclosure and side panels.

 1. attach the two enclosure brackets and the two-panel brackets to the bottom of the unit.
  • Unscrew the four feet or legs from each corner of the unit.
  • Screw the feet or legs through the appropriate brackets and into the base. The two enclosure brackets should be installed on the front of the unit. The two-panel brackets should be installed on the rear of the unit.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-8 MÄRKUS: Enclosure brackets support the front enclosure and the side panels. Panel brackets only support the side panels.
 2. Install the front enclosure.
  • Slide weld screws into the T-slot. Place the weld screws into the approximate position to align with the holes in the front enclosure.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-9
  • Position the bottom of the front enclosure into the two enclosure brackets.
  • align the weld screws with the holes in the top of the front enclosure and support trim. Secure using the supplied cap nuts. Do not over-tighten the cap nuts.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-10
 3. Install the side panels. To install each side panel:
  • Remove the screw on the top of each support post.
  • Position the side panel in the panel bracket and the enclosure bracket. make sure the side panel sits under the front enclosure.
  • attach the upper bracket to the top of the support posts using the previously removed screws.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-11

Külgpaneelid
Two plastic side panels are available as an option for all GRBW models. Use the following procedure to install each side panel.

 1. attach the four-panel brackets to the bottom of the unit.
  • Unscrew the four feet or legs from each corner of the unit
  • Screw the feet or legs through the appropriate bracket and into the base.
   MÄRKUS: The four-panel brackets must be installed in the proper location and orientation. Refer to the illustration for proper bracket installation information.
 2. Position the side panels in the panel brackets.
 3. attach the two upper brackets to the top of each side of the unit using supplied screws.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-12

Overhead Heat Control
Optional overhead heat control is available for models GRBW-24 through GRBW-60. This infinite control allows the operator to manually adjust the overhead heat output from full wattage down to any desired level.

4″ (102 mm) reguleeritavad jalad
4″ (102 mm) adjustable legs are available as an accessory. 4″ (102 mm) adjustable legs come standard on GRBW-42 or larger models. Install the legs by screwing into the bottom of the unit until hand tight. Do not over-tighten.

Pan Rails
Pan Rails are available accessories for all GRBW models and come in 2, 3, 4, or 5 pan sizes.

Hardcoated Surface
an optional hard coated base surface is available for all GRBW models in place of the standard stainless steel surface.

Aevastuse valvurid
additional sneeze guard sizes are available for all GRBW models. The two additional sizes are 9-3/8″ (238 mm) and 14″ (356 mm).

Märgihoidja
Display sign holders are available as accessories for all GRBW models. Use the following procedure to install a sign holder.

 1. Remove the two screws from each side of the unit. The screws are located toward the front and on the side of the unit.
 2. align sign holder holes with the screw holes on the side of the unit.
 3. Install the sign holder to the unit using the original screws.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-13

Display Sign Holder assembly

PIIRATUD GARANTII

TOOTE GARANTII

Hatco garanteerib, et tema toodetavatel toodetel ("Tooted") ei esine tavakasutusel ja hooldusel ühe (1) aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- ja tootmisdefekte, kui need on paigaldatud ja hooldatud vastavalt Hatco kirjalikud juhised või 18 kuud alates Hatco saatmise kuupäevast. Ostja peab kindlaks tegema Toote ostukuupäeva, registreerides toote Hatcos või muul Hatcot rahuldaval viisil oma äranägemise järgi.

Hatco garanteerib, et järgmistel toote komponentidel ei ole alates ostukuupäevast materjali- ja tootmisdefekte (vastavalt eeltoodud tingimustele) ajavahemikul (perioodidel) ja allolevatel tingimustel:

 • Ühe (1) aasta varuosade ja töö PLUSS ühe (1) aasta lisagarantii ainult osadele:
  • Konveieri rösteri elemendid (metallist ümbrisega)
  • Sahtlisoojenduse elemendid (metallümbrisega)
  • Sahtlisoojendaja Sahtlirullid ja liugused
  • Ribakütteelemendid (metallümbrisega)
  • Ekraani soojenduselemendid (metallkattega õhkküte)
  • Hoidkapi elemendid (metallümbrisega õhkküte)
  • Soojendusega kaevu elemendid – seeria HW ja HWB (metallümbrisega)
 • Kahe (2) aasta garantii osadele ja tööle:
  • Induktsioonivahemikud
  • Induktsioonsoojendid
 • Üks (1) aasta osadele ja tööle PLUSS nelja (4) aastane ainult osade garantii:
  3CS ja FR tankid
  Üks (1) aasta osadele ja tööjõule PLUS üheksa (9) aastat ainult osade garantii:
  • Elektrilised lisaküttepaagid
  • Gaasivõimendusküttepaagid
 • Üheksakümne (90) päeva ainult varuosade garantii:
  Asendusosad

EELNÕUDED GARANTIID ON AINULT JA MITTE MÕNE TEISE Avaldatud või kaudse garantiiga, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudse garantiiga kauba müümiseks või sobivuseks konkreetse eseme või muu eseme eest.

Eelneva üldistust piiramata EI KATA SELLED GARANTIID: kaetud hõõglambid, luminofoorvalgustid, soojus lamp pirnid, kaetud halogeenpirnid, halogeensoojus lamp pirnid, ksenoonpirnid, LED-valgustid, klaaskomponendid ja kaitsmed; Toote rike võimendipaagis, ribitoru soojusvahetis või muudes veekütteseadmetes, mis on põhjustatud lupjamisest, setete kogunemisest, keemilisest rünnakust või külmumisest; või Toote väärkasutus, tamprikkumine või väärkasutamine, ebaõige paigaldamine või sobimatu mahu kasutaminetage.

KAHJUSTUSTE JA KAHJUSTUSTE PIIRANG
Hatco vastutus ja ostja eksklusiivne õiguskaitsevahend on Hatco valikul piiratud ainult Hatco või Hatco volitatud teenindusagentuuri uute või uuendatud osade või toodetega parandamise või asendamisega (välja arvatud juhul, kui ostja asub väljaspool Ameerika Ühendriike ja Kanadat , Ühendkuningriigis või Austraalias, mille puhul Hatco vastutus ja ostja ainuõigus käesolevas artiklis käsitletud õiguskaitsevahendina piirdub ainult osa garantiiga asendamisega) seoses mis tahes nõudega, mis on esitatud ülalnimetatud kohaldatava garantiiaja jooksul. Hatco jätab endale õiguse selliseid nõudeid täielikult või osaliselt aktsepteerida või tagasi lükata. Selle piiratud garantii kontekstis tähendab „renoveeritud” osa või toodet, mille Hatco või Hatco volitatud teenindusagentuur on tagastanud esialgsetele spetsifikatsioonidele. Hatco ei aktsepteeri ühegi toote tagastamist ilma Hatco eelneva kirjaliku nõusolekuta ja kõik sellised kinnitatud tagastused tehakse ostja ainukulul.

HATCO EI VASTUTA MINGIL JUHUL TOODETE VÕI TOOTE VÕI TOOTE VÕI KASUTAMISE VÕIMALUSEST KASUTADA KASUTATAMISEST VÕI SUUTMISES TOODETE VÕI KASUTAMISE SUUTMISE EEST VASTUTA, SH, KUID MITTE PIIRATUD, TÖÖKULUD VÕI KAOTAMAOTUD KASUM. MUU TOODE VÕI KAUBA.

VOLITATUD OSADE TULETAJAD

CALIFORNIA

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Teenindus San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

NEW YORK

 • Alpro Service Co.
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy's – AIS
 • Buffalo 716-884-7425 3traat
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syracuse 315-422-9271

KANADA

Alberta

 • Toiduainete võtmeteenus
 • Edmonton 780-438-1690

BRITI KOLUMBIA

 • Toiduainete võtmeteenus
 • Vancouver 604-433-4484
 • Toiduainete võtmeteenus
 • Victoria 250-920-4888

Registreerige oma üksus veebis!
Üksikasju vaadake jaotisest OLULINE OMANIKU TEAVE.

Registrez votre appareil en ligne!
Lisage jaotisesse TEAVE IMPORTANTES POUR LE PROPRIETAIRE vala pluss teave.

HATCO CORPORATION
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 [meiliga kaitstud]. www.hatcocorp.com.

Dokumendid / Ressursid

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers [pdf] Kasutusjuhend
GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers, GRBW Series, GLO-RAY Buffet Warmers, Buffet Warmers, GLO-RAY, Warmers
Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers [pdf] Kasutusjuhend
GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers, GRBW Series, GLO-RAY Buffet Warmers, Buffet Warmers, Warmers

viited

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *