Λογότυπο ZERFUN

Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro

ZERFUN G8
Pro Wireless
Σύστημα μικροφώνου

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση για την καλύτερη απόδοση αυτού του προϊόντος. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Αγαπητέ πελάτη του ZERFUN G8,
Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8. Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας και την απρόσκοπτη λειτουργία πολλών ετών, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Ελπίζουμε να απολαύσετε το νέο σας σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8.

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ

Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro - Έλεγχος έντασης ήχου

 1. Έλεγχος έντασης μικροφώνου A: Ρυθμίζει την ένταση ήχου εξόδου του μικροφώνου Α, περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε.
 2. Μικρόφωνο Β Έλεγχος έντασης ήχου Ρυθμίζει την ένταση εξόδου του μικροφώνου Α· Περιστρέφει το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσει την ένταση του ήχου και αριστερόστροφα για να τη μειώσει.
 3. Μικρόφωνο C Έλεγχος έντασης ήχου Ρυθμίζει την ένταση ήχου εξόδου του μικροφώνου A· Περιστρέφει το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσει την ένταση του ήχου· και αριστερόστροφα για να τη μειώσει.
 4. Μικρόφωνο D Έλεγχος έντασης ήχου: Ρυθμίζει την ένταση ήχου εξόδου του μικροφώνου A· Περιστρέφει το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσει την ένταση του ήχου· και αριστερόστροφα για να τη μειώσει.
 5. Κουμπί λειτουργίας δέκτη: Πατώντας αυτό το κουμπί θα ενεργοποιηθεί το σύστημα. Η οθόνη LED θα ανάψει. Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, κρατώντας πατημένο το κουμπί για 2 έως 3 δευτερόλεπτα, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ

Πίσω πλαίσιο

Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro - Πίσω πίνακας

1. Είσοδος ισχύος DC
2. Συνδετήρας κεραίας
3. Balanced Connector 1
4. Balanced Connector 2
5. Balanced Connector 3
6. Balanced Connector 4
7. 3.5 Μικτή υποδοχή εξόδου ήχου
8. 6.3 Μικτή υποδοχή εξόδου ήχου
9. Συνδετήρας κεραίας

 ΘΥΡΕΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ

Διάγραμμα σύνδεσης

Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro - Σύνδεση

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Και οι δύο κεραίες λειτουργούν στις θύρες Antenna 1 και Antenna 2. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των θυρών και λειτουργούν και οι δύο μαζί.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro - Μικρόφωνο

 1. Κεφαλή μικροφώνου: Περιλαμβάνει κάλυμμα μικροφώνου και κασέτα.
 2. LED Οθόνη: Δείχνει κανάλι, επίπεδο μπαταρίας, εύρος σύνδεσης και συχνότητα.
 3. Κουμπί λειτουργίας μικροφώνου: Πατώντας αυτό το κουμπί θα ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο. Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο, κρατώντας πατημένο το κουμπί για 2 έως 3 δευτερόλεπτα, θα διακοπεί η τροφοδοσία.
 4. Κουμπί προσαρμογής συχνότητας: Αυτό το κουμπί, με την ένδειξη "HI-LO", είναι προσβάσιμο ξεβιδώνοντας τη βάση του μικροφώνου/το κάλυμμα της μπαταρίας. Πατώντας το κουμπί αλλάζει το κανάλι/συχνότητα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

Οθόνη LED πομπού μικροφώνου

Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro - LED

 1. Οθόνη στάθμης μπαταρίας: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το εικονίδιο θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι χρειάζεται αντικατάσταση.
 2. Εμφάνιση καναλιού: Αυτή η αλφαριθμητική οθόνη δείχνει το τρέχον κανάλι.
 3. Εμφάνιση συχνότητας σε MHz: Αυτή η αριθμητική οθόνη δείχνει την τρέχουσα συχνότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Ενεργοποιήστε τον δέκτη χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας του δέκτη. Η οθόνη LED θα δείξει το κανάλι και τη συχνότητα του δέκτη.
 2. Γυρίστε τα κουμπιά έντασης του μικροφώνου μέχρι το τέρμα και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά λειτουργίας του μικροφώνου για να ενεργοποιήσετε κάθε μικρόφωνο. (Απαιτούνται 2 x μπαταρίες AA η καθεμία για την ενεργοποίηση των μικροφώνων.) Οι οθόνες LED θα δείχνουν το κανάλι, τα επίπεδα RF και AF, την κατάσταση της μπαταρίας και το εύρος μετάδοσης κάθε μικροφώνου.
 3. Για να ρυθμίσετε τη συχνότητα, χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης συχνότητας. Για πρόσβαση σε αυτό το κουμπί, ξεβιδώστε τη βάση του μικροφώνου/το κάλυμμα της μπαταρίας στρίβοντας το κάτω μισό της λαβής αριστερόστροφα μέχρι να αφαιρεθεί τελείως. Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη “HI La” για να αλλάξετε το κανάλι/συχνότητα. Ο δέκτης θα ταιριάζει αυτόματα με τη συχνότητα του πομπού*. Βιδώστε ξανά το κομμάτι αφού επιλέξετε το κανάλι. Τα κανάλια είναι επιλέξιμα μεταξύ 1 και 50.
  *Το μικρόφωνο Α και το μικρόφωνο Β δεν θα παρεμβαίνουν μεταξύ τους, αλλά εάν χρησιμοποιείτε πολλά σετ μικροφώνων ταυτόχρονα, θα πρέπει να ρυθμίσετε όλα τα μικρόφωνα σε διαφορετικές συχνότητες.
 4. Για να απενεργοποιήσετε είτε το μικρόφωνο είτε τον δέκτη, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί λειτουργίας για 2 έως 3 δευτερόλεπτα.
 5. Μέθοδος σύζευξης Ενεργοποιήστε τον δέκτη και απενεργοποιήστε πρώτα το μικρόφωνο. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το μικρόφωνο όσο και ο δέκτης βρίσκονται σε απόσταση 20″. Κρατήστε πατημένο πρώτα το κουμπί προσαρμογής καναλιού του μικροφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας του μικροφώνου. Όταν η οθόνη δείχνει "Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro - εικονίδιο 1 “, αφήστε και τα δύο κουμπιά και περιμένετε δευτερόλεπτα. Αν "Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro - εικονίδιο 1 " εξαφανίζεται, σημαίνει ότι η σύζευξη είναι επιτυχής.

Σημείωση: Όταν εργάζεστε με 2 ή περισσότερα σετ ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι τα μικρόφωνα έχουν ρυθμιστεί με διαφορετικά κανάλια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

General

 • Συχνότητα φορέα: 500 – 599 MHz
 • Λειτουργία διαμόρφωσης: FM
 • Απόκλιση κορυφής: ±45 kHz
 • Απόκριση ήχου: 50 Hz – 15 kHz
 • Ολοκληρωμένο SNR: >105 dB(A)
 • THD στο 1 kHz: <0.3°70 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 14 – 131 °F
 • Εύρος Λειτουργίας: 164′ – 262.5′
  Δέκτης
 • Λειτουργία ταλάντωσης: PLL (Digital Frequency Synthesizer)
 • Stray Reject: 180 dB
 • Απόρριψη εικόνας: 580 dB
 • Ευαισθησία: 5 dBu
 • Επίπεδο εξόδου ήχου
  o Βύσμα εξόδου XLR: 800 mV
  o Βύσμα εξόδου 1/4″: 800 mV
 • Λειτουργικός τόμοςtagε: DC 12 V
 • Λειτουργικό ρεύμα: 5300 mA
  Πομπός χειρός
 • Έξοδος ισχύος RF: 510 mW
 • Λειτουργία ταλάντωσης: PLL (Digital Frequency Synthesizer)
 • Σταθερότητα συχνότητας: <30 ppm
 • Δυναμικό εύρος: 1_100 dB(A)
 • Απόκριση συχνότητας: 50 Hz - 15 kHz
 • Μέγιστη πίεση εισόδου: 130 dB SPL
 • Παραλαβή μικροφώνου: Κινούμενο πηνίο
 • Τροφοδοτικό: Μπαταρίες 2 x 1.5 V

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΚΤΗΣ Ή ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΟΥ
 ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΟΧΙ ήχος ή λιποθυμία  Η οθόνη LED του δέκτη είναι σβηστή 1. Βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του μετασχηματιστή AC είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα και το άλλο άκρο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή εισόδου DC στο πίσω πλαίσιο του δέκτη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος λειτουργεί και είναι η σωστή έντασηtage.
Η ένδειξη λειτουργίας του μικροφώνου είναι σβηστή 1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι στραμμένες προς τη σωστή κατεύθυνση (τα σημάδια +/- πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα).
3.Δοκιμάστε διαφορετική(ες) μπαταρία(ες).
Η ένδειξη επιπέδου ραδιοσυχνοτήτων δέκτη είναι ενεργοποιημένη 1. Αυξήστε την ένταση του δέκτη.
2. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου μεταξύ του δέκτη και του ampπιο ζωντανό ή μίξερ.
Η ένδειξη επιπέδου ραδιοσυχνοτήτων δέκτη είναι απενεργοποιημένη. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του μικροφώνου είναι αναμμένη 1. Επεκτείνετε πλήρως την κεραία.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.
3. Ελέγξτε για άλλα εμπόδια μεταξύ του πομπού και του δέκτη.
4. Ελέγξτε ότι ο δέκτης και ο πομπός χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα.
Η ένδειξη τροφοδοσίας του μικροφώνου αναβοσβήνει Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΚΤΗΣ Ή ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΟΥ
ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Παραμόρφωση ή ανεπιθύμητος θόρυβος έκρηξης Η ένδειξη επιπέδου ραδιοσυχνοτήτων δέκτη είναι ενεργοποιημένη 1. Αφαιρέστε πιθανές κοντινές πηγές παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων, όπως συσκευές αναπαραγωγής CD, ψηφιακές συσκευές υπολογιστών, συστήματα παρακολούθησης ακουστικών κ.λπ.
2. Ρυθμίστε τον δέκτη και τον πομπό σε διαφορετικές συχνότητες.
3.Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του μικροφώνου.
4. Εάν χρησιμοποιούνται πολλά συστήματα, αυξήστε τον διαχωρισμό συχνοτήτων μεταξύ των συστημάτων.
Το επίπεδο παραμόρφωσης αυξάνεται σταδιακά Η ένδειξη τροφοδοσίας του μικροφώνου αναβοσβήνει Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Έγγραφα / Πόροι

Σύστημα ασύρματου μικροφώνου ZERFUN G8 Pro [pdf] Εγχειρίδιο χρήστη
G8 Pro, Σύστημα ασύρματου μικροφώνου

Ενώστε τη συνομιλία

1 Σχόλια

 1. Έχω 2 συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μια εκκλησία. Θέλω να χρησιμοποιήσω και τα 8 μικρόφωνα ταυτόχρονα πώς μπορώ να το κάνω αυτό να λειτουργήσει ώστε να μην ακυρώνουν το ένα το άλλο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *