YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUCTΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Πίνακας Stand Up Paddle (SUP).
 • τέλος
 • Αντλία αέρα
 • κιτ επισκευής

ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
Το εγχειρίδιο δεν καλύπτει ένα μάθημα σχετικά με τις οδηγίες ασφαλείας. Για την ασφάλειά σας, αποκτήστε εμπειρία στο χειρισμό και τη λειτουργία πριν από το πρώτο σας ταξίδι με κωπηλασία. Λάβετε πληροφορίες για σχολές θαλάσσιων σπορ ή παρακολουθήστε μαθήματα εάν χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι η πρόγνωση για άνεμο και διόγκωση είναι κατάλληλη για το paddleboard σας και ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε υπό αυτές τις συνθήκες.
Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς ή τις ειδικές άδειες σε κάθε χώρα πριν από τη λειτουργία. Διατηρείτε πάντα την σανίδα κωπηλασίας σας σωστά συντηρημένη. Οποιαδήποτε σανίδα κωπηλασίας μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά από ακατάλληλη χρήση. Λάβετε υπόψη την κατάσταση της θάλασσας κατά την ταχύτητα και το τιμόνι της σανίδας. Κάθε χρήστης της σανίδας θα πρέπει να φορά κατάλληλο βοήθημα άνωσης (σωσίβιο/σωσίβιο).
Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες είναι υποχρεωτικό να φοράτε ένα βοήθημα άνωσης που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος και παραδώστε το στον νέο ιδιοκτήτη κατά την πώληση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή, ΣΕ ΑΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΘΑΝΑΤΟ.

 • Ελέγξτε και τηρήστε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου της πλακέτας.
 • Να φοράτε πάντα πλωτήρα διάσωσης εγκεκριμένο από την Ακτοφυλακή.
 • Το σετ σανίδας είναι κατάλληλο μόνο για άτομα που μπορούν να κολυμπήσουν.
 • Ο πίνακας απαιτεί την ικανότητα ισορροπίας. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα μόνο με τις κατάλληλες δεξιότητες.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη σανίδα σε υπεράκτιο άνεμο (άνεμος που φυσά από τη στεριά προς το νερό).
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την πλακέτα σε υπεράκτια ρεύματα (ρεύματα απομακρύνονται από την ακτή).
 • Μην χρησιμοποιείτε την πλακέτα σε κύματα.
 • Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από την ακτή 50μ.
 • Να φοράτε πάντα λουρί ασφαλείας (περιλαμβάνεται μόνο προαιρετικά). Ο άνεμος και το ρεύμα μπορεί να κάνουν την πλακέτα να παρασύρεται πιο γρήγορα.
 • Ποτέ μην πηδάτε από την κεφαλή της σανίδας πρώτα στο νερό.
 • Να είστε προσεκτικοί των υφάλων? μην οδηγείτε rapids.
 • Μην γαντζώνετε τη σανίδα κωπηλασίας σε σκάφος και τραβήξτε την.
 • Το Stand Up Paddleboard δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 14 ετών. Ποτέ μην επιτρέπετε σε ανηλίκους να χρησιμοποιούν τη σανίδα χωρίς επίβλεψη.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη σανίδα μετά τη δύση του ηλίου, πριν την αυγή ή σε περιόδους χαμηλού φωτισμού.
 • Ελέγξτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για σωστή και ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος.
 • Μην εκθέτετε το paddleboard στο άμεσο ηλιακό φως όταν είναι έξω από το νερό.
 • Κρατήστε τη σανίδα μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.
 • Φουσκώστε τον θάλαμο αέρα στη σωστή πίεση.
 • Μην φουσκώνετε με συμπιεστή.
 • Σφίξτε τη βαλβίδα πριν εκκινήσετε την πλακέτα. Απελευθερώστε την πίεση μετά τη χρήση.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 2 ΠΡΟΣΟΧΗ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χωρίς προστασία από πνιγμό
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ
Use in white water prohibited Use in breakwaters prohibited Use in currents prohibited Use in offshore wind prohibited
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες Φουσκώστε πλήρως όλους τους θαλάμους αέρα Κατάλληλο μόνο για κολυμβητές

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

 • Ποτέ μην κάνετε κουπί χωρίς άλλο άτομο κοντά σας, εκτός εάν βρίσκεστε σε ασφαλείς χώρους κολύμβησης.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το σετ σανίδων εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων, αλκοόλ ή ναρκωτικών.
 • Να είστε προνοητικοί και προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τον πίνακα και μην υπερεκτιμάτε ποτέ τις δικές σας ικανότητες. Όταν κάνετε κωπηλασία, χρησιμοποιήστε τους μύες σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε πάντα να κάνετε κουπί πίσω την απόσταση που έχετε διανύσει.
 • Κωπηλατήστε μόνο σε νερά κοντά στην ακτή.
 • Κρατήστε απόσταση από πηγές ενέργειας, flotsam και άλλα εμπόδια.
 • Εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας, τις προειδοποιήσεις και τους κανόνες για δραστηριότητες βαρκάδας πριν βγείτε στο νερό.
 • Ελέγξτε τις τοπικές καιρικές πληροφορίες για το τρέχον νερό και τις καιρικές συνθήκες πριν βγείτε στο νερό. Μην κωπηλατείτε σε κακές καιρικές συνθήκες.
 • Όταν κάνετε κωπηλασία, βεβαιωθείτε ότι το βάρος στη σανίδα είναι πάντα ομοιόμορφα κατανεμημένο.
 • Όταν κάνετε κωπηλασία, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας δεν πιάνονται στο κορδόνι στερέωσης ή στη λαβή μεταφοράς.
 • Μην χρησιμοποιείτε την πλακέτα εάν έχει διαρροή και χάνει αέρα. Επισκευάστε τη διαρροή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Επισκευές» ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή μέσω της διεύθυνσης σέρβις.
 • Ποτέ μην επιτρέπετε σε περισσότερα από ένα άτομα να χρησιμοποιούν την πλακέτα ταυτόχρονα. Έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το φορτίο μόνο ενός ενήλικα.
 • Ενημερώστε τους άλλους ανθρώπους διεξοδικά σχετικά με τους κανόνες και τις οδηγίες ασφαλείας προτού τους αφήσετε να χρησιμοποιήσουν το σετ σανίδων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τα κουπιά, τα πτερύγια και η φουσκωμένη σανίδα είναι σκληρά και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
 • Προσέξτε τους περαστικούς κατά τη μεταφορά του σετ σανίδας.
 • Προσέξτε τους άλλους ανθρώπους στο νερό όταν κάνετε κωπηλασία.
 • Εάν πέσετε στο νερό σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να πάθετε υποθερμία.
 • Φορέστε θερμική στολή όταν κωπηλατείτε τη σανίδα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Κίνδυνος στραγγαλισμού! Τα μικρά παιδιά μπορεί να πιαστούν στα κορδόνια και στη γραμμή ασφαλείας της σανίδας και να στραγγαλιστούν.
 • Κρατήστε τη σανίδα μακριά από μικρά παιδιά!

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

 • Κίνδυνος ζημιάς! Η πλακέτα είναι εγκεκριμένη για μέγιστη πίεση πλήρωσης 1 bar (15 PSI). Σε υψηλότερες πιέσεις, το υλικό τεντώνεται υπερβολικά και μπορεί να σχιστεί.
 • Φουσκώστε τη σανίδα σε μέγιστη πίεση πλήρωσης 1 bar (15 psi).
 • Εάν η πίεση είναι πάνω από 1 bar (15 psi), ανοίξτε τη βαλβίδα και αφήστε λίγο αέρα.
 • Το εξωτερικό δέρμα της σανίδας μπορεί να καταστραφεί εάν έρθει σε επαφή με άλλα αντικείμενα και υλικά.
 • Κρατήστε μακριά από βραχώδεις ακτές, προβλήτες ή κοπάδια με τη σανίδα.
 • Μην αφήνετε λάδια, διαβρωτικά υγρά ή χημικές ουσίες όπως οικιακά καθαριστικά, οξύ μπαταρίας ή καύσιμα να έρθουν σε επαφή με το εξωτερικό δέρμα. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε το κέλυφος σχολαστικά για διαρροές ή άλλες ζημιές.
 • Κρατήστε τη σανίδα μακριά από φωτιά και καυτά αντικείμενα (όπως αναμμένα τσιγάρα).
 • Μην μεταφέρετε την πλακέτα σε φουσκωμένη κατάσταση στα οχήματα.
 • Κίνδυνος απώλειας πίεσης! Εάν η βαλβίδα δεν κλείσει σωστά, η πίεση στην πλακέτα μπορεί να μειωθεί ακούσια ή η βαλβίδα μπορεί να μολυνθεί.
 • Διατηρείτε πάντα τη βαλβίδα κλειστή όταν δεν φουσκώνετε ή ξεφουσκώνετε την πλακέτα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τη βαλβίδα είναι πάντα καθαρή και στεγνή.
 • Αποτρέψτε την είσοδο άμμου ή άλλων ρύπων στη βαλβίδα.
 • Σε περίπτωση απώλειας πίεσης, ελέγξτε επίσης τη βαλβίδα σε περίπτωση που μπορεί να έχει διαρροή. Ακολουθήστε τα βήματα στις οδηγίες επισκευής.
 • Κίνδυνος παρασύρσεως! Χωρίς γραμμή ασφαλείας, η σανίδα μπορεί να παρασυρθεί και να χαθεί.
 • Χρησιμοποιήστε μια γραμμή ασφαλείας με τη σανίδα, εκτός εάν βρίσκεστε σε ασφαλείς περιοχές και μπορείτε να φτάσετε στην ακτή με ασφάλεια κολυμπώντας.
  Σημειώνει όταν η σανίδα δεν χρησιμοποιείται στο νερό
 • Μην εκθέτετε τη σανίδα στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες, όταν δεν βρίσκεται στο νερό. Λόγω της ισχυρής θέρμανσης και διαστολής του αέρα στο εσωτερικό της σανίδας (έως 100 μοίρες), η πίεση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά και να οδηγήσει σε ζημιά στην σανίδα και ακόμη και σκάσιμο των ραφών. Όταν χρησιμοποιείται στο νερό, η θερμότητα διαχέεται με την άμεση επαφή με το νερό. Η μεταφορά σε σχάρα οροφής είναι επίσης αβλαβής όταν το όχημα κινείται. Η θερμότητα διαχέεται από το ρεύμα αέρα.
 • Αποθηκεύστε τη σανίδα στη σκιά όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
 • Μειώστε την πίεση απελευθερώνοντας αέρα.
 • Φουσκώστε ξανά τη σανίδα πριν τη χρήση σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες.

ASSEMBLY

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία!

ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ
Βρείτε μια λεία και καθαρή επιφάνεια για να ξεδιπλώσετε το σώμα του σωλήνα.
Για αρχικό φούσκωμα και για να εξοικειωθείτε με το νέο σας προϊόν YEAZ, σας συνιστούμε να το φουσκώσετε σε θερμοκρασία δωματίου. Το υλικό PVC είναι μαλακό, γεγονός που διευκολύνει τη συναρμολόγηση. Εάν η σανίδα κουπί έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασία κάτω από 0°C, αποθηκεύστε την στους 20°C για 12 ώρες πριν την ξεδιπλώσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 4

Για να φουσκώσετε την πλακέτα, αφαιρέστε το καπάκι ασφαλείας από τη βαλβίδα. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε το αριστερόστροφα. Η βαλβίδα ανοίγει (όταν ξεφουσκώνει στο κάτω μέρος) ή κλείνει (όταν φουσκώνει στο πάνω μέρος) με ένα ένθετο με ελατήριο. Πριν ξεκινήσετε το φούσκωμα, βεβαιωθείτε ότι η βελόνα εισαγωγής της βαλβίδας βρίσκεται στη θέση «πάνω». Εάν η βελόνα βρίσκεται στη θέση «κάτω», πιέστε τη βελόνα του πυρήνα της βαλβίδας μέχρι να εμφανιστεί.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 5
Εισαγάγετε το ακροφύσιο του εύκαμπτου σωλήνα στη βαλβίδα της πλακέτας και περιστρέψτε το εξάρτημα δεξιόστροφα. Μετά το φούσκωμα, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και κλείστε το καπάκι ασφαλείας της βαλβίδας για να σφραγιστεί μόνιμα.
Η χρήση συμπιεστή μπορεί να βλάψει το αντικείμενο σας. όλες οι αξιώσεις εγγύησης είναι άκυρες εάν χρησιμοποιείται συμπιεστής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ιf you expose the paddleboard to the hot sun, please check the air pressure and release a little air, otherwise the material could be overstretched. The ambient temperature affects the internal pressure of the chambers: a deviation of 1°C results in a pressure deviation in the chamber of +/-4 mBar (.06 PSI).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ

Ευθυγραμμίστε το πτερύγιο με τον ίδιο τρόπο όπως τα δύο σταθερά πτερύγια. Χαλαρώστε τη βίδα εντελώς από το πτερύγιο. Στη συνέχεια, βιδώστε ελαφρά τη χαλαρή βίδα στο τετράγωνο παξιμάδι. Αυτό διευκολύνει την τοποθέτηση του παξιμαδιού στη ράγα. Τώρα τοποθετήστε το στο άνοιγμα στη μέση της ράγας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη βίδα για να σπρώξετε το τετράγωνο παξιμάδι στην επιθυμητή θέση και τώρα χαλαρώστε εντελώς τη βίδα. Το παξιμάδι παραμένει στη ράγα οδήγησης. Τώρα εισάγετε το πτερύγιο με τον ορείχαλκο μπουλόνι πρώτα στο άνοιγμα της ράγας σε κεκλιμένη θέση, στη συνέχεια ισιώστε το και σπρώξτε το πτερύγιο μέχρι η τρύπα να είναι ακριβώς πάνω από το τετράγωνο παξιμάδι και στερεώστε το πτερύγιο σε αυτό με τη βίδα.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 6

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ
Ξεβιδώστε τη βίδα από το τετράγωνο παξιμάδι. Σύρετε το πτερύγιο και μετά το τετράγωνο παξιμάδι έξω από τη ράγα με τη βοήθεια της βίδας. Τοποθετήστε ξανά αμέσως τη βίδα και το τετράγωνο παξιμάδι στο πτερύγιο.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 7

Πιέστε απαλά τη βελόνα εισαγωγής βαλβίδας για να απελευθερώσετε αργά την πίεση από την πλακέτα. Κατά την απελευθέρωση του αέρα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άμμος ή βρωμιά γύρω από τη βαλβίδα ή δεν μπαίνει μέσα.

ΠΡΟΣΟΧΉ: Only remove the valve cover to inflate/deflate the air. This will prevent accidental air leakage and ingress of any particles into the valve.
Τώρα αρχίστε να κυλάτε απαλά την σανίδα από το μπροστινό μέρος προς τη βαλβίδα για να απελευθερώσετε τον αέρα που απομένει από την σανίδα. Επανατοποθετήστε το καπάκι της βαλβίδας και κλείστε το καλά για να αποτρέψετε την είσοδο βρωμιάς και υγρασίας. Τώρα ξεδιπλώστε ξανά την σανίδα όρθιας κουπί και αρχίστε να την κυλάτε από την άλλη πλευρά όπου βρίσκεται η βαλβίδα. Με αυτόν τον τρόπο, η σανίδα διπλώνεται ευκολότερα και ταυτόχρονα προστατεύονται καλύτερα τα πτερύγια. Τοποθετήστε τα μαξιλαράκια αφρού που παρέχονται στα σταθερά πτερύγια για προστασία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

 • Χρησιμοποιήστε το καλώδιο αποσκευών για να μεταφέρετε και να ασφαλίσετε επιπλέον αντικείμενα στη σανίδα.
 • Χρησιμοποιήστε τη λαβή μεταφοράς εάν θέλετε να μεταφέρετε τη σανίδα στη στεριά.
 • Να έχετε πάντα μαζί σας το παρεχόμενο κουπί όταν χρησιμοποιείτε τη σανίδα.
 • Εάν η σανίδα σας έχει αναποδογυρίσει και είναι ξαπλωμένη με την κορυφή της σανίδας στην επιφάνεια του νερού, αναποδογυρίστε την και με τα δύο χέρια έτσι ώστε η κορυφή να κοιτάζει ξανά προς τα πάνω. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε προς την ακτή εάν δεν μπορείτε να το κάνετε από το νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 • Ο ακατάλληλος ή ακανόνιστος καθαρισμός του σετ σανίδων μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
 • Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, βούρτσες με μεταλλικές ή νάιλον τρίχες ή αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα καθαρισμού όπως μαχαίρια, σκληρές σπάτουλες και παρόμοια. Μπορούν να βλάψουν τις επιφάνειες.
 • Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για να καθαρίσετε το σετ σανίδων.
 • Καθαρίζετε καλά την πλακέτα μετά από κάθε χρήση.
 • Μπορείτε να καθαρίσετε την πλακέτα όταν είναι φουσκωμένη ή όταν ξεφουσκώνει ο αέρας.
 1. Τοποθετήστε τη σανίδα σε μια λεία, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
 2. Ψεκάστε τη σανίδα με έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου ή καθαρίστε την με ένα μαλακό σφουγγάρι βρεγμένο με καθαρό νερό βρύσης.
 3. Σκουπίστε τη σανίδα με ένα στεγνό, μαλακό πανί και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 • Κίνδυνος ζημιάς! Η ακατάλληλη αποθήκευση της σανίδας και των εξαρτημάτων της μπορεί να οδηγήσει σε μούχλα.
 • Αφήστε όλα τα μέρη της σανίδας να στεγνώσουν εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.
 • Ξεφουσκώστε εντελώς την πλακέτα και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι στερεωμένη στην ανοιχτή θέση.
 • Αποθηκεύστε την τυλιγμένη σανίδα στην τσάντα μεταφοράς.
 • Αποθηκεύστε τη σετ σανίδα μακριά από παιδιά και καλά κλεισμένη.
 • Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα στο σετ σανίδων.
 • Ελέγξτε το σετ πλακέτας για σημάδια φθοράς ή γήρανσης μετά από παρατεταμένη αποθήκευση.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

 • Ελέγξτε την πλακέτα για απώλεια πίεσης, τρύπες ή ρωγμές πριν από κάθε χρήση.
 • Ξεφουσκώνετε πάντα πριν επισκευάσετε την πλακέτα.

LECKS ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άμμος ή άλλες ακαθαρσίες στη βαλβίδα.
 2. Φουσκώστε εντελώς τη σανίδα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Φούσκωμα».
 3. Ξεπλύνετε τη σανίδα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από τη βαλβίδα, με ήπιο σαπουνόνερο. Εάν εμφανιστούν φυσαλίδες, η διαρροή πρέπει να επισκευαστεί.

Βαλβίδα διαρροής
Εάν εμφανιστούν φυσαλίδες γύρω από τη βαλβίδα, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι η βαλβίδα δεν κλείνει εντελώς σφιχτά. Σε αυτήν την περίπτωση, σφίξτε τη βαλβίδα δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το κλειδί βαλβίδας που παρέχεται στο κιτ επισκευής.

Ελαττωματική βαλβίδα
Εάν δεν σχηματιστούν φυσαλίδες στο κέλυφος ή γύρω από τη βαλβίδα όταν η πλακέτα φουσκώνει, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η βαλβίδα είναι ελαττωματική:

 1. Τοποθετήστε το καπάκι της βαλβίδας στη βαλβίδα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να σφίξει. 2.
 2. Βρέξτε το κλειστό καπάκι της βαλβίδας με σαπουνόνερο.
 3. Εάν τώρα σχηματιστούν φυσαλίδες, η βαλβίδα πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως (βλ. κεφάλαιο «Αντικατάσταση βαλβίδας»).

Διαρροές
Εάν σχηματιστούν φυσαλίδες στο εξωτερικό δέρμα, μπορείτε να σφραγίσετε τη διαρροή με ειδική κόλλα και το έμπλαστρο υλικού που παρέχεται στο κιτ επισκευής (βλ. κεφάλαιο «Στεγανοποίηση διαρροών»). Εάν η φουσκωμένη σανίδα χάσει την ακαμψία, η διαρροή δεν είναι απαραίτητα η αιτία. Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορούν επίσης να προκαλέσουν πτώση της πίεσης.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΕΩΝ

 • Κίνδυνος ζημιάς!
 • Δεν είναι κάθε κόλλα κατάλληλη για την επισκευή της σανίδας. Οι επισκευές με ακατάλληλη κόλλα μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω ζημιά.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο ειδική κόλλα για φουσκωτά σκάφη. Μπορείτε να προμηθευτείτε τέτοια κόλλα από ειδικούς αντιπροσώπους.
 • Μπορείτε να σφραγίσετε τρύπες ή ρωγμές με κόλλα και τα μπαλώματα υλικού που παρέχονται στο κιτ επισκευής.
 • Ξεφουσκώστε την πλακέτα πριν την επισκευή.

Μικρότερες διαρροές (μικρότερες από 2 mm)
Διαρροές μικρότερες από 2 mm μπορούν να επισκευαστούν με κόλλα.

 1. καθαρίστε καλά την περιοχή που πρόκειται να επισκευαστεί.
 2. Αφήστε την περιοχή που πρόκειται να επισκευαστεί να στεγνώσει εντελώς.
 3. Εφαρμόστε μια μικρή σταγόνα κόλλας στη διαρροή.
 4. αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για περίπου. 12 ΩΡΕΣ.

Μεγαλύτερες διαρροές (μεγαλύτερες από 2 mm)
Διαρροές μεγαλύτερες από 2 mm μπορούν να επισκευαστούν με αυτοκόλλητα και επιθέματα υλικού.

 1. Καθαρίστε καλά την περιοχή που πρόκειται να επισκευαστεί και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.
 2. Κόψτε ένα κομμάτι από το έμπλαστρο υλικού που επικαλύπτει τη διαρροή κατά περίπου. 1.5 cm σε κάθε πλευρά.
 3. Εφαρμόστε κόλλα στην κάτω πλευρά του κομμένου επιθέματος.
 4. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας στη διαρροή και στο περιβάλλον εξωτερικό δέρμα σε όλο το μέγεθος του επιθέματος υλικού.
 5. Αφήστε την κόλλα να δέσει για 2-4 λεπτά μέχρι να κολλήσει εμφανώς.
 6. Ανοίξτε το κομμένο έμπλαστρο υλικού στη διαρροή και πιέστε το σταθερά.
 7. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για περίπου. 12 ΩΡΕΣ.
 8. Για να σφραγίσετε πλήρως την περιοχή, εφαρμόστε ξανά κόλλα στις άκρες του επιθέματος υλικού αφού στεγνώσει.
 9. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για περίπου. 4 ΩΡΕΣ.

Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη σανίδα στο νερό, ελέγξτε ότι η διαρροή είναι πραγματικά πλήρως σφραγισμένη. Εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται φυσαλίδες, μεταφέρετε την πλακέτα σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο για επισκευή ή επικοινωνήστε με τη διεύθυνση σέρβις που δίνεται σε αυτές τις οδηγίες.

Αντικατάσταση της βαλβίδας

Εάν η βαλβίδα χρειάζεται αντικατάσταση, μπορείτε να παραγγείλετε μια βαλβίδα αντικατάστασης από τη διεύθυνση σέρβις που δίνεται.

 1. Απελευθερώστε τον αέρα από τον πίνακα.
 2. Γυρίστε το καπάκι της βαλβίδας αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.
 3. Τοποθετήστε το κλειδί βαλβίδας από το κιτ επισκευής που παρέχεται στο επάνω μέρος της βαλβίδας και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να χαλαρώσει. Ενώ το κάνετε αυτό, στερεώστε το κάτω μέρος της βαλβίδας μέσα στην πλακέτα με το χέρι σας και βεβαιωθείτε ότι δεν γλιστράει μέσα στην σανίδα.
 4. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αντικατάστασης στο κάτω μέρος και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να τη σφίξετε. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι κεντραρισμένη.
 5. Πάρτε το κλειδί της βαλβίδας και σφίξτε το πάνω μέρος της βαλβίδας δεξιόστροφα.
  Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά την πλακέτα, ελέγξτε ότι η βαλβίδα κλείνει πραγματικά.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Απορρίψτε τη συσκευασία ανάλογα με τον τύπο. Βάλτε χαρτόνι και χαρτοκιβώτιο στη συλλογή απορριμμάτων χαρτιού. Αλουμινόχαρτο στη συλλογή ανακυκλώσιμων.
Απορρίψτε το σετ πλακέτας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση για ελαττώματα υλικού και κατασκευής είναι 2 χρόνια με σωστή χρήση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 Μόναχο
Germany
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη, ακατάλληλη ή ασυμβίβαστη χρήση του προϊόντος.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Έγγραφα / Πόροι

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Εγχειρίδιο χρήστη
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *