Εγχειρίδιο χρήστη Viatom Monitor Pressure Pressure BP2 & BP2A

Εγχειρίδιο χρήσης
Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης
Μοντέλο BP2, BP2A

1. Τα βασικά

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος και σύμφωνα με τη λειτουργία και την προβλεπόμενη χρήση του. Η τήρηση αυτού του εγχειριδίου αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή απόδοση του προϊόντος και τη σωστή λειτουργία και διασφαλίζει την ασφάλεια του ασθενούς και του χειριστή.

1.1 Ασφάλεια
Προειδοποιήσεις και προειδοποιητικές συμβουλές

 • Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κατανοείτε πλήρως τις αντίστοιχες προφυλάξεις και κινδύνους.
 • Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για πρακτική χρήση, αλλά δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στο γιατρό.
 • Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται για πλήρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως βάση για την έναρξη ή την τροποποίηση της θεραπείας χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση από ιατρική εξέταση.
 • Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο προϊόν προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για διαγνωστική ερμηνεία ή θεραπεία.
 • Μην επιχειρήσετε αυτοδιάγνωση ή αυτοθεραπεία με βάση τα αποτελέσματα καταγραφής και την ανάλυση. Η αυτοδιάγνωση ή η αυτοθεραπεία μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση της υγείας σας.
 • Οι χρήστες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν αλλαγές στην υγεία τους.
 • Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχετε βηματοδότη ή άλλα εμφυτευμένα προϊόντα. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας, εάν ισχύει.
 • Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με απινιδωτή.
 • Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Μην καθαρίζετε το προϊόν με ακετόνη ή άλλα πτητικά διαλύματα.
 • Μην ρίχνετε αυτό το προϊόν και μην το εκθέτετε σε έντονο αντίκτυπο.
 • Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε δοχεία πίεσης ή προϊόν αποστείρωσης αερίου.
 • Μην αποσυναρμολογείτε και τροποποιείτε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή να εμποδίσει τη λειτουργία του προϊόντος.
 • Μην διασυνδέετε το προϊόν με άλλο προϊόν που δεν περιγράφεται στην Οδηγία χρήσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία.
 • Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δεξιότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή / και έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν εποπτεύεται από άτομο που έχει ευθύνη για την ασφάλειά του ή λαμβάνει οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται γύρω από το προϊόν για να διασφαλίσουν ότι δεν παίζουν με αυτό.
 • Μην αφήνετε τα ηλεκτρόδια του προϊόντος να έρθουν σε επαφή με άλλα αγώγιμα μέρη (συμπεριλαμβανομένης της γείωσης).
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή αλλεργίες.
 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε βρέφη, νήπια, παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να εκφραστούν.
 • Μην αποθηκεύετε το προϊόν στις ακόλουθες τοποθεσίες: τοποθεσίες στις οποίες το προϊόν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες ή επίπεδα υγρασίας ή βαριά μόλυνση. τοποθεσίες κοντά σε πηγές νερού ή πυρκαγιάς · ή τοποθεσίες που υπόκεινται σε ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές επιρροές.
 • Αυτό το προϊόν εμφανίζει αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση κ.λπ. που μπορεί να έχουν διάφορες διαφορετικές αιτίες. Αυτά μπορεί να είναι ακίνδυνα, αλλά μπορεί επίσης να προκληθούν από ασθένειες ή ασθένειες διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε ασθένεια ή ασθένεια.
 • Οι μετρήσεις ζωτικών σημείων, όπως αυτές που λαμβάνονται με αυτό το προϊόν, δεν μπορούν να εντοπίσουν όλες τις ασθένειες. Ανεξάρτητα από τη μέτρηση που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας εάν εμφανίσετε συμπτώματα που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν οξεία νόσο.
 • Μην κάνετε αυτοδιάγνωση ή αυτοθεραπεία βάσει αυτού του προϊόντος χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Συγκεκριμένα, μην αρχίσετε να παίρνετε νέο φάρμακο ή μην αλλάζετε τον τύπο ή / και τη δοσολογία οποιουδήποτε υπάρχοντος φαρμάκου χωρίς προηγούμενη έγκριση.
 • Αυτό το προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο ιατρικής εξέτασης ή καρδιακής ή άλλης λειτουργίας οργάνων ή ιατρικών εγγραφών ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, που απαιτούν πιο περίπλοκες μετρήσεις.
 • Σας συνιστούμε να καταγράφετε τις καμπύλες ΗΚΓ και άλλες μετρήσεις και να τις παρέχετε στο γιατρό σας εάν απαιτείται.
 • Καθαρίστε το προϊόν και τη μανσέτα με ένα στεγνό, μαλακό πανί ή ένα πανί dampμε νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζόλιο, διαλυτικά ή άλλα σκληρά χημικά για να καθαρίσετε το προϊόν ή τη μανσέτα.
 • Αποφύγετε τη διπλή αναδίπλωση της μανσέτας ή την αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα σφιχτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.
 • Το προϊόν και η μανσέτα δεν είναι ανθεκτικά στο νερό. Αποτρέψτε τη βροχή, τον ιδρώτα και το νερό από το λεκέ του προϊόντος και της μανσέτας.
 • Για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ο βραχίονας πρέπει να πιεστεί από τη μανσέτα αρκετά σκληρά για να σταματήσει προσωρινά η ροή του αίματος μέσω της αρτηρίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο, μούδιασμα ή προσωρινό κόκκινο σημάδι στο χέρι. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί ειδικά όταν η μέτρηση επαναλαμβάνεται διαδοχικά. Οποιοσδήποτε πόνος, μούδιασμα ή κόκκινα σημάδια θα εξαφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.
 • Πολύ συχνές μετρήσεις μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον ασθενή λόγω παρεμβολής στη ροή του αίματος.
 • Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε βραχίονα με μια αρτηριοφλεβική (AV) διακλάδωση.
 • Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την οθόνη εάν είχατε μαστεκτομή ή κάθαρση λεμφαδένων.
 • Η συμπίεση του CUFF μπορεί προσωρινά να προκαλέσει απώλεια λειτουργίας του προϊόντος παρακολούθησης που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα στο ίδιο άκρο.
 • Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν έχετε σοβαρά προβλήματα ροής αίματος ή διαταραχές του αίματος καθώς ο πληθωρισμός της μανσέτας μπορεί να προκαλέσει μώλωπες.
 • Αποφύγετε ότι η λειτουργία του προϊόντος οδηγεί σε παρατεταμένη βλάβη της κυκλοφορίας του αίματος του ασθενούς.
 • Μην εφαρμόζετε τη μανσέτα σε βραχίονα με άλλο ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 • Άτομα που έχουν σοβαρό κυκλοφορικό έλλειμμα στο χέρι πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν το προϊόν, για να αποφύγουν ιατρικά προβλήματα.
 • Μην κάνετε αυτοδιάγνωση των αποτελεσμάτων της μέτρησης και μην ξεκινήσετε τη θεραπεία μόνοι σας. Πάντα συμβουλευτείτε το γιατρό σας για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της θεραπείας.
 • Μην εφαρμόζετε τη μανσέτα σε βραχίονα με πληγή που δεν έχει επουλωθεί, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω τραυματισμό.
 • Μην εφαρμόζετε τη μανσέτα σε βραχίονα που λαμβάνει ενδοφλέβια στάγδην ή μετάγγιση αίματος. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ατυχήματα.
 • Αφαιρέστε τα σφιχτά ή παχιά ρούχα από το χέρι σας ενώ κάνετε μια μέτρηση.
 • Εάν ο βραχίονας των ασθενών βρίσκεται εκτός του καθορισμένου εύρους περιφέρειας που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα μέτρησης.
 • Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά, έγκυες, συμπεριλαμβανομένης της προ-έκλυσηςampτικ, ασθενείς.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια όπως αναισθητικά αέρια. Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στην περιοχή χειρουργικού εξοπλισμού HF, μαγνητικής τομογραφίας ή σαρωτή CT ή σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο.
 • Η μπαταρία που προορίζεται να αλλάξει μόνο από το προσωπικό σέρβις με τη χρήση εργαλείου και η αντικατάσταση από ακατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή κάψιμο.
 • Ο ασθενής είναι ένας προοριζόμενος χειριστής.
 • Μην εκτελείτε τη συντήρηση και τη συντήρηση ενώ το προϊόν χρησιμοποιείται.
 • Ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια όλες τις λειτουργίες του προϊόντος και ο ασθενής μπορεί να συντηρήσει το προϊόν διαβάζοντας προσεκτικά το Κεφάλαιο 7.
 • Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοσυχνότητες (RF) στη ζώνη 2.4 GHz. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσίες όπου η RF είναι περιορισμένη, όπως σε αεροσκάφος. Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth σε αυτό το προϊόν και αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν βρίσκεστε σε περιοχές με περιορισμούς RF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανούς περιορισμούς, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση σχετικά με τη χρήση Bluetooth από την FCC.
 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αυτό το προϊόν με άλλο ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό (ΜΕ). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία του προϊόντος ή / και να προκαλέσει ανακριβείς μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ή / και εγγραφές EKG.
 • Πηγές ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής ενδέχεται να επηρεάσουν αυτό το προϊόν (π.χ. κινητά τηλέφωνα, κουζίνες μικροκυμάτων, διαθερμία, λιθοτριψία, ηλεκτροκαυτηρίαση, RFID, ηλεκτρομαγνητικά αντικλεπτικά συστήματα και ανιχνευτές μετάλλων), παρακαλούμε προσπαθήστε να μείνετε μακριά από αυτά κατά τη λήψη μετρήσεων.
 • Η χρήση αξεσουάρ και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται ή παρέχονται από την κατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ασυλία του προϊόντος και να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία.
 • Οι ερμηνείες που γίνονται από αυτό το προϊόν είναι πιθανά ευρήματα και όχι μια πλήρης διάγνωση καρδιακών παθήσεων. Όλες οι ερμηνείες πρέπει να επαναληφθούνviewπου έχει συνταχθεί από ιατρό για τη λήψη κλινικών αποφάσεων.
 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών ή φαρμάκων.
 • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη φόρτιση.
 • Παραμείνετε ακίνητοι κατά την εγγραφή ενός ΗΚΓ.
 • Οι ανιχνευτές ΗΚΓ έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί μόνο σε εγγραφές Lead I και II.

2. Εισαγωγή

2.1 Προβλεπόμενη χρήση
Η συσκευή έχει εσοχή για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) σε περιβάλλον σπιτιού ή υγειονομικής περίθαλψης.
Η συσκευή είναι συσκευή παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης που προορίζεται για χρήση στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και του ρυθμού σφυγμού στον ενήλικο πληθυσμό.
Το προϊόν προορίζεται για μέτρηση, εμφάνιση, αποθήκευση και εκ νέουview μονοκαναλικούς ρυθμούς ΗΚΓ ενήλικων και δίνει ορισμένα προτεινόμενα συμπτώματα όπως τακτικό ρυθμό, ακανόνιστο ρυθμό, χαμηλό HR και υψηλό HR.
2.2 Αντενδείξεις
Αυτό το προϊόν αντενδείκνυται για χρήση σε περιπατητικά περιβάλλοντα.
Αυτό το προϊόν αντενδείκνυται για χρήση σε αεροσκάφη.
2.3 Σχετικά με το προϊόν
όνομα προϊόντος: Monitor πίεσης αίματος
Μοντέλο προϊόντος: BP2 (περιλαμβάνει NIBP + ECG), BP2A (μόνο NIBP)

Παρακολούθηση πίεσης αίματος Viatom BP2

1. Οθόνη LED

 • Εμφάνιση ημερομηνίας, ώρας και κατάστασης ισχύος κ.λπ.
 • Εμφάνιση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων μέτρησης ΗΚΓ και αρτηριακής πίεσης.

2. Κουμπί Έναρξη / Διακοπή

 • Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
 • Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση.
 • Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για απενεργοποίηση.
 • Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και πατήστε ξανά για να ξεκινήσετε τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.
 • Πατήστε για ενεργοποίηση του προϊόντος και αγγίξτε τα ηλεκτρόδια για να ξεκινήσετε τη μέτρηση του ΗΚΓ.

3. Κουμπί μνήμης

 • Πατήστε για επανάληψηview ιστορικά δεδομένα.

4. Ένδειξη LED

 •  Το μπλε φως είναι αναμμένο: η μπαταρία φορτίζεται.
 • Το μπλε φως είναι σβηστό: η μπαταρία είναι πλήρης χωρίς φόρτιση

5. Ηλεκτρόδιο ΗΚΓ

 • Αγγίξτε τα για να ξεκινήσετε τη μέτρηση του ΗΚΓ με διαφορετικές μεθόδους.

6. Υποδοχή USB

 • Συνδέεται με καλώδιο φόρτισης.

Σύμβολα 2.4

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Σύμβολα

3. Χρήση του προϊόντος

3.1 Φορτίστε την μπαταρία
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε το προϊόν. Συνδέστε το καλώδιο USB σε φορτιστή USB ή στον υπολογιστή. Η πλήρης φόρτιση θα χρειαστεί 2 ώρες. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα είναι μπλε.
Το προϊόν λειτουργεί σε πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μία φόρτιση συνήθως λειτουργεί για μήνες.
Στην οθόνη εμφανίζονται σύμβολα μπαταρίας που υποδεικνύουν την κατάσταση της μπαταρίας στην οθόνη.
Note: Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση και εάν επιλέξετε έναν προσαρμογέα φόρτισης τρίτου μέρους, επιλέξτε έναν που συμμορφώνεται με το IEC60950 ή το IEC60601-1.

3.2 Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
3.2.1 Εφαρμογή της μανσέτας του βραχίονα

 1. Τυλίξτε τη μανσέτα γύρω από τον άνω βραχίονα, περίπου 1 έως 2 cm πάνω από το εσωτερικό του αγκώνα, όπως φαίνεται.
 2. Τοποθετήστε τη μανσέτα απευθείας στο δέρμα, καθώς τα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν εξασθενημένο παλμό και να οδηγήσουν σε σφάλμα μέτρησης.
 3. Η συστολή του άνω βραχίονα, που προκαλείται από το κύλισμα ενός μανικιού, μπορεί να αποτρέψει τις ακριβείς μετρήσεις.
 4. Επιβεβαιώστε ότι το σημείο θέσης της αρτηρίας ευθυγραμμίζεται με την αρτηρία.

3.2.2 Πώς να καθίσετε σωστά
Για να κάνετε μια μέτρηση, πρέπει να χαλαρώσετε και να καθίσετε άνετα. Καθίστε σε μια καρέκλα με τα πόδια σας σταυρωμένα και τα πόδια σας επίπεδα στο πάτωμα. Τοποθετήστε το αριστερό σας χέρι σε ένα τραπέζι, ώστε η μανσέτα να είναι επίπεδη με την καρδιά σας.

Viatom Blood Pressure Monitor BP2 - Πώς να καθίσετε σωστά

Σημείωση:

 • Η αρτηριακή πίεση μπορεί να διαφέρει μεταξύ του δεξιού και του αριστερού βραχίονα και οι μετρήσεις της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης μπορεί να είναι διαφορετικές. Το Viatom συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο βραχίονα για μέτρηση. Εάν οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των δύο βραχιόνων διαφέρουν σημαντικά, συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να προσδιορίσετε ποιος βραχίονας θα χρησιμοποιήσετε για τις μετρήσεις σας.
 • Ο χρόνος είναι περίπου 5 δευτερόλεπτα που απαιτείται για να ζεσταθεί το προϊόν από την ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ των χρήσεων έως ότου το προϊόν είναι έτοιμο για την προβλεπόμενη χρήση του όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 20 ° C και ο χρόνος είναι περίπου 5 δευτερόλεπτα που απαιτείται για να κρυώσει το προϊόν από το μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ χρήσεων έως ότου το προϊόν είναι έτοιμο για την προβλεπόμενη χρήση του όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 20 ° C.

3.2.3 Διαδικασία μέτρησης

 1. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και πατήστε ξανά για να ξεκινήσετε τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.
 2. Το προϊόν ξεφουσκώνει αυτόματα τη μανσέτα αργά κατά τη διάρκεια της μέτρησης, μια τυπική μέτρηση διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα.
  Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Διαδικασία μέτρησης 1
 3. Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης θα κυλήσουν στο προϊόν όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση.
  Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Διαδικασία μέτρησης 2
 4. Το προϊόν θα απελευθερώσει αυτόματα το αέριο περιχειρίδας μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης.
 5. Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία μετά τη μέτρηση και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μανσέτα.
 6. Πατήστε το κουμπί μνήμης για επανάληψηview ιστορικά δεδομένα. Οι ενδείξεις της αρτηριακής πίεσης θα εμφανιστούν στο προϊόν

Σημείωση:

 • Το προϊόν διαθέτει αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης ισχύος, η οποία απενεργοποιεί αυτόματα την τροφοδοσία σε ένα λεπτό μετά τη μέτρηση.
 • Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, πρέπει να παραμείνετε ακίνητοι και να μην πιέζετε τη μανσέτα. Σταματήστε τη μέτρηση όταν το αποτέλεσμα πίεσης εμφανίζεται στο προϊόν. Διαφορετικά, η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης μπορεί να είναι ανακριβείς.
 • Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 αναγνώσεις για δεδομένα αρτηριακής πίεσης. Η παλαιότερη εγγραφή θα αντικατασταθεί όταν εισέρχεται η 101η ένδειξη. Μεταφορτώστε τα δεδομένα εγκαίρως.

Αρχή μέτρησης NIBP
Ο τρόπος μέτρησης NIBP είναι η μέθοδος ταλάντωσης. Η μέτρηση της ταλάντωσης χρησιμοποιεί αυτόματη αντλία φουσκώματος. Όταν η πίεση είναι αρκετά υψηλή για να μπλοκάρει τη ροή του αρτηριακού αίματος, τότε θα ξεφουσκώνει αργά και θα καταγράφει όλη την αλλαγή της πίεσης της μανσέτας στη διαδικασία αποπληθωρισμού για τον υπολογισμό της αρτηριακής πίεσης βάσει συγκεκριμένου αλγορίθμου. Ο υπολογιστής θα κρίνει εάν η ποιότητα του σήματος είναι αρκετά ακριβής. Εάν το σήμα δεν είναι αρκετά ακριβές (όπως η ξαφνική κίνηση ή το άγγιγμα της μανσέτας κατά τη μέτρηση), το μηχάνημα θα σταματήσει να ξεφουσκώνει ή να φουσκώνει ξανά ή να εγκαταλείψει αυτήν τη μέτρηση και τον υπολογισμό.
Τα βήματα λειτουργίας χρειάζονται για να ληφθούν ακριβείς μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ρουτίνας ανάπαυσης για την υπέρταση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων:
- Θέση ασθενούς σε κανονική χρήση, όπως άνετα καθισμένα, πόδια χωρίς διασταύρωση, πόδια επίπεδη στο πάτωμα, στήριξη πλάτης και βραχίονα, μέση της μανσέτας στο επίπεδο του δεξιού κόλπου της καρδιάς.
- Ο ασθενής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαλαρός και να μην μιλάει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μέτρησης.
- Πρέπει να παρέλθουν 5 λεπτά πριν από την πρώτη ανάγνωση.
- Θέση χειριστή σε κανονική χρήση.

3.3 Μέτρο ΗΚΓ
3.3.1 Πριν χρησιμοποιήσετε το ΗΚΓ

 • Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΗΚΓ, δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία για να λάβετε ακριβείς μετρήσεις.
 • Το ηλεκτρόδιο ΗΚΓ πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας πάνω στο δέρμα.
 • Εάν το δέρμα ή τα χέρια σας είναι στεγνά, υγράνετε τα χρησιμοποιώντας διαφημίσειςamp πανί πριν από τη μέτρηση.
 • Εάν τα ηλεκτρόδια του ΗΚΓ είναι βρώμικα, αφαιρέστε τη βρωμιά χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή βαμβακερό μπουμπούκι dampεμπλουτισμένο με απολυμαντικό οινόπνευμα.
 • Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, μην αγγίζετε το σώμα σας με το χέρι με το οποίο λαμβάνετε τη μέτρηση.
 • Λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει επαφή με το δέρμα ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό σας χέρι. Διαφορετικά, η μέτρηση δεν μπορεί να ληφθεί σωστά.
 • Μείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της μέτρησης, μην μιλάτε και κρατήστε το προϊόν ακίνητο. Κινήσεις οποιουδήποτε είδους θα παραποιήσουν τις μετρήσεις.
 • Εάν είναι δυνατόν, λάβετε τη μέτρηση όταν κάθεστε και όχι όταν στέκεστε.

3.3.2 Διαδικασία μέτρησης

1. Πατήστε για ενεργοποίηση του προϊόντος και αγγίξτε τα ηλεκτρόδια για να ξεκινήσετε τη μέτρηση του ΗΚΓ.
→ Μέθοδος Α: Μολύβι I, δεξί προς αριστερό χέρι
Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Διαδικασία μέτρησης 3
→ Μέθοδος Β: Μόλυβδος II, δεξί προς αριστερή κοιλιά

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Διαδικασία μέτρησης 4

2. Κρατήστε απαλά τα ηλεκτρόδια για 30 δευτερόλεπτα.

Συνεχίστε να αγγίζετε τα ηλεκτρόδια απαλά για 30 δευτερόλεπτα.

3. Όταν η μπάρα είναι γεμάτη, το προϊόν θα δείξει το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - αποτέλεσμα μέτρησης

4. Πατήστε το κουμπί μνήμης για επανάληψηview ιστορικά δεδομένα.

Σημείωση:

 • Μην πιέζετε το προϊόν πολύ δυνατά στο δέρμα σας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές EMG (ηλεκτρομυογραφία).
 • Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 εγγραφές για δεδομένα ΗΚΓ. Η παλαιότερη εγγραφή θα αντικατασταθεί όταν εισέρχεται η 11η εγγραφή. Μεταφορτώστε τα δεδομένα εγκαίρως.

Αρχή μέτρησης ΗΚΓ
Το προϊόν συλλέγει τα δεδομένα του ΗΚΓ μέσω της διαφοράς δυναμικού της επιφάνειας του σώματος μέσω του ηλεκτροδίου ΗΚΓ και αποκτά ακριβή δεδομένα ΗΚΓ αφού γίνει ampζωντανό και φιλτραρισμένο και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη.
Ανώμαλος ρυθμός: Εάν η ταχύτητα αλλαγής του καρδιακού ρυθμού υπερβαίνει ένα ορισμένο κατώφλι κατά τη διάρκεια της μέτρησης, κρίνεται ως ακανόνιστος καρδιακός παλμός
Υψηλό HR: Ο καρδιακός ρυθμός > 120 / λεπτό
Χαμηλό HR: Ο καρδιακός ρυθμός < 50 / λεπτό
Εάν τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν πληρούν τα "Ακανόνιστος ρυθμός", "Υψηλό HR" και "Χαμηλό HR", τότε κρίνετε το "Κανονικό ρυθμό".

3.4 Bluetooth
Το προϊόν Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόνο όταν ανάβει η οθόνη.
1) Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη του προϊόντος είναι ενεργοποιημένη για να διατηρήσετε το Bluetooth προϊόν ενεργοποιημένο.
2) Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο.
3) Επιλέξτε το αναγνωριστικό προϊόντος από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί επιτυχώς με το τηλέφωνό σας.
4) Μπορείτε να εξαγάγετε τα μετρημένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων SYS, DIS, ECG στο τηλέφωνό σας.

Σημείωση:

 • Η τεχνολογία Bluetooth βασίζεται σε έναν ραδιοφωνικό σύνδεσμο που προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες μεταδόσεις δεδομένων.
  Το Bluetooth χρησιμοποιεί εύρος συχνοτήτων χωρίς άδεια, παγκοσμίως διαθέσιμο στη ζώνη ISM, με σκοπό να διασφαλίσει τη συμβατότητα επικοινωνίας παγκοσμίως.
 • Η απόσταση σύζευξης και μετάδοσης της ασύρματης λειτουργίας είναι 1.5 μέτρα στο φυσιολογικό. Εάν η ασύρματη επικοινωνία είναι καθυστέρηση ή αστοχία μεταξύ του τηλεφώνου και του προϊόντος, θα προσπαθήσετε να περιορίσετε την απόσταση μεταξύ του τηλεφώνου και του προϊόντος.
 • Το προϊόν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη και μετάδοση με το τηλέφωνο κάτω από το ασύρματο περιβάλλον συνύπαρξης (π.χ. μικροκύματα, κινητά τηλέφωνα, δρομολογητές, ραδιόφωνα, ηλεκτρομαγνητικά αντικλεπτικά συστήματα και ανιχνευτές μετάλλων), αλλά άλλο ασύρματο προϊόν ενδέχεται να εξακολουθεί να διασυνδέεται με ζεύξη και μετάδοση μεταξύ του τηλεφώνου και το προϊόν σε αβέβαιο περιβάλλον. Εάν το τηλέφωνο και το προϊόν εμφανίζονται ασυνεπείς, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το περιβάλλον.

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Αντιμετώπιση προβλημάτων

5. Αξεσουάρ

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Αξεσουάρ

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Προδιαγραφές 1

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Προδιαγραφές 2

Viatom Monitor πίεσης αίματος BP2 - Προδιαγραφές 3

7. Συντήρηση και καθαρισμός

Συντήρηση 7.1
Για να προστατεύσετε το προϊόν σας από ζημιές, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Αποθηκεύστε το προϊόν και τα εξαρτήματα σε καθαρή, ασφαλή τοποθεσία.
 • Μην πλένετε το προϊόν και τυχόν εξαρτήματα και μην τα βυθίζετε σε νερό.
 • Μην αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε το προϊόν ή τα εξαρτήματα.
 • Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, σκόνη ή άμεσο ηλιακό φως.
 • Η μανσέτα περιέχει μια ευαίσθητη αεροστεγή φυσαλίδα. Χειριστείτε το προσεκτικά και αποφύγετε όλους τους τύπους τεντώματος με περιστροφή ή λυγισμό
 • Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή παρόμοιο διαλύτη. Οι κηλίδες στη μανσέτα μπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά με διαφήμισηamp πανί και σαπούνια. Η μανσέτα δεν πρέπει να πλένεται!
 • Μην ρίχνετε το όργανο και μην το χειρίζεστε με κανέναν τρόπο. Αποφύγετε έντονες δονήσεις.
 • Μην ανοίγετε ποτέ το προϊόν! Διαφορετικά, η βαθμονόμηση του κατασκευαστή καθίσταται άκυρη!

7.2 Καθαρισμός
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα. Καθαρίστε πριν χρησιμοποιήσετε ξανά ως εξής:

 • Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί με 70% αλκοόλ.
 • Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, αραιωτικά ή παρόμοιο διαλύτη.
 • Καθαρίστε προσεκτικά τη μανσέτα με πανί εμποτισμένο με αλκοόλ 70%.
 • Η μανσέτα δεν πρέπει να πλυθεί.
 • Καθαρίστε το προϊόν και τη μανσέτα του βραχίονα και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.

7.3 Διάθεση


Οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά όργανα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς και όχι με τα απορρίμματα οικιακής χρήσης.

8. Δήλωση της FCC

Αναγνωριστικό FCC: 2ADXK-8621
Τυχόν Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μέρος θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Note: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει χρήσεις και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
-Αναπροσανατολίστε ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
-Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητή κατάσταση έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

9. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του EN 60601-1-2.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΠροειδοποιήσεις και προειδοποιητικές συμβουλές

 • Η χρήση εξαρτημάτων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ασυλία του εξοπλισμού.
 • Το προϊόν ή τα εξαρτήματά του δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δίπλα ή να στοιβάζονται με άλλο εξοπλισμό.
 • Το προϊόν χρειάζεται ειδικές προφυλάξεις σχετικά με το EMC και πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες EMC που παρέχονται παρακάτω.
 • Άλλα προϊόντα ενδέχεται να επηρεάσουν αυτό το προϊόν, παρόλο που πληρούν τις απαιτήσεις του CISPR.
 • Όταν το εισερχόμενο σήμα είναι κάτω από το ελάχιστο ampθα μπορούσαν να προκύψουν λανθασμένες μετρήσεις.
 • Ο φορητός και φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση αυτού του προϊόντος.
 • Άλλα προϊόντα που διαθέτουν πομπό ή πηγή RF ενδέχεται να επηρεάσουν αυτό το προϊόν (π.χ. κινητά τηλέφωνα, PDA και υπολογιστές με ασύρματη λειτουργία).

Καθοδήγηση και δήλωση - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Καθοδήγηση και δήλωση - Ηλεκτρομαγνητική ανοσία
Καθοδήγηση και δήλωση - Ηλεκτρομαγνητική ανοσία
Καθοδήγηση και δήλωση - Ηλεκτρομαγνητική ανοσία

Καθοδήγηση και δήλωση - Ηλεκτρομαγνητική ανοσία 1

Καθοδήγηση και δήλωση - Ηλεκτρομαγνητική ανοσία 2

Σημείωση 1: Στα 80 MHz έως 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.

a Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz. 13,553 MHz έως 13,567 MHz; 26,957 MHz έως 27,283 MHz; και 40,66 MHz έως 40,70 MHz. Οι ερασιτεχνικές ραδιοφωνικές ζώνες μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι 1,8 MHz έως 2,0 MHz, 3,5 MHz έως 4,0 MHz, 5,3 MHz έως 5,4 MHz, 7 MHz έως 7,3 MHz , 10,1 MHz έως 10,15 MHz, 14 MHz έως 14,2 MHz, 18,07 MHz έως 18,17 MHz, 21,0 MHz έως 21,4 MHz, 24,89 MHz έως 24,99 MHz, 28,0 , 29,7 MHz έως 50,0 MHz και 54,0 MHz έως XNUMX MHz.

b Τα επίπεδα συμμόρφωσης στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz και στο εύρος συχνοτήτων 80 MHz έως 2,7 GHz προορίζονται να μειώσουν την πιθανότητα ότι ο φορητός / φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές εάν εισέλθει ακούσια σε περιοχές ασθενών. Για το λόγο αυτό, ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3 έχει ενσωματωθεί στους τύπους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης διαχωρισμού για πομπούς σε αυτές τις περιοχές συχνοτήτων.

c Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοφωνικά (κινητά / ασύρματα) τηλέφωνα και επίγεια κινητά ραδιόφωνα, ραδιόφωνο ερασιτεχνικών, ραδιοφωνικών εκπομπών AM και FM και τηλεοπτικών εκπομπών. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω σταθερών πομπών RF, θα πρέπει να εξεταστεί μια έρευνα ηλεκτρομαγνητικής τοποθεσίας. Εάν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται το Monitor πίεσης αίματος υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF παραπάνω, το Monitor πίεσης αίματος θα πρέπει να τηρείται για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως επαναπροσανατολισμός ή μετεγκατάσταση του Παρατηρητηρίου Πίεσης του Αίματος.

d Σε εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι ένταση πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V / m.

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητών και κινητών επικοινωνιών RF

Σύμβολο
Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
4E, Building 3, Tingwei Industrial Park, No.6
Liufang Road, Block 67, Xin'an Street,
Περιοχή Baoan, Σενζέν 518101 Γκουανγκντόνγκ
Κίνα
www.viatomtech.com
[προστασία μέσω email]

PN : 255-01761-00 Έκδοση: Οκτ 2019

Εγχειρίδιο χρήσης Viatom Monitor Pressure Pressure BP2 & BP2A - Λήψη [βελτιστοποιημένη]
Εγχειρίδιο χρήσης Viatom Monitor Pressure Pressure BP2 & BP2A - Λήψη

Ενώστε τη συνομιλία

4 Σχόλια

 1. Ευχαριστώ για την καλή εκτέλεση. Θα ήθελα να μάθω πώς να ορίσω την ώρα και την ημερομηνία. Θερμούς χαιρετισμούς

  Danke für die gute Ausführung.
  Ich hätte gerne gewusst wie Uhr und Datum eingestellt werden.
  Η MFG

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.