tedee TLV1.0 - λογότυποTLV1.0
Οδηγός Εγκατάστασηςtedee TLV1.0

Διαβάστε τον οδηγό εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήσης
και μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ασφαλή και σωστό τρόπο.

γρήγορη εκκίνηση με κλειδαριά tedee

tedee TLV1.0 - εικόνα 31

Η κλειδαριά Teddie είναι μια έξυπνη κλειδαριά πόρτας που μπορεί να τοποθετηθεί στον αρθρωτό κύλινδρο GERDA ή σε οποιοδήποτε άλλο euro-profile κύλινδρο χρησιμοποιώντας ειδικό προσαρμογέα.
Η έξυπνη κλειδαριά Teddie σάς επιτρέπει να ξεκλειδώνετε την πόρτα, να μοιράζεστε την πρόσβαση και να ελέγχετε όλες τις δραστηριότητες εξ αποστάσεως.
Αυτό το φυλλάδιο θα σας δώσει ένα τέλοςview από τα βασικά χαρακτηριστικά της κλειδαριάς tedee και θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στη ρύθμιση με τρία εύκολα βήματα.

η ρύθμιση κλειδώματος – μεταβείτε στη σελίδα 9

3 εύκολα βήματαtedee TLV1.0 - εικόνα 32

πληροφορίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας. Η μη τήρηση των οδηγιών και προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
οδηγίες/προειδοποιήσεις ασφάλειας

BOSS FS 6 Διπλός ποδοδιακόπτης - σύμβολο 2Μην

 • Μην ανοίγετε, τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή σας.
 • Μην κάνετε self-service κανένα μέρος της συσκευής.
 • Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό και μην την εκθέτετε σε υγρασία.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή ακραίας θερμότητας ή ανοιχτή φωτιά.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή επίπεδα σκόνης, καθώς και με ρύπανση βαθμού II.
 • Μην εισάγετε αγώγιμα αντικείμενα στα ανοίγματα και τα κενά της συσκευής.
 • Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
 • Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το μόνο μέσο ελέγχου πρόσβασης σε δωμάτια ή χώρους που απαιτούν αυξημένο έλεγχο πρόσβασης.

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 12Do

 • Εάν απαιτούνται επισκευές, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές τροφοδοσίας που παρέχονται ή συνιστώνται από το.
 • Διαβάστε τον οδηγό εγκατάστασης και μάθετε πώς να ξεκινήσετε να εργάζεστε με τη συσκευή σας, πώς να την προσθέσετε στη δωρεάν εφαρμογή σας και πώς να την αντιστοιχίσετε με άλλες συσκευές δέντρου. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: www.tedee.com/installation-guide

tedee TLV1.0 - εικονίδιοΚινούμενα μέρη

 • Η συσκευή περιέχει κινούμενα μέρη. Όταν χειρίζεστε τη συσκευή από απόσταση, δεν συνιστάται να κρατάτε τα χέρια σας στο περίβλημα.

Άλλες πληροφορίες

 • Αυτή η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση υπό κανονική και εύλογα προβλέψιμη κακή χρήση κώδικα δεοντολογίας. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σημάδια σφαλμάτων ή δυσλειτουργίας υλικού, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για βοήθεια. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στο κατάστημα για τις απαραίτητες επισκευές υπό τους όρους της εγγύησης. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο υλικό ή το λογισμικό της συσκευής που δεν εγκρίνονται, συνιστώνται ή παρέχονται από την εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύησή σας.

cκατευθυντήριες γραμμές/προειδοποιήσεις για τροφοδοσία και συντήρηση

Μπαταρία – διαβάστε όλες τις προφυλάξεις πριν από τη χρήση

 • Το προϊόν σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiPo.
 • Οι μπαταρίες LiPo που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν χρησιμοποιούνται κακώς.
 • Οι μπαταρίες LiPo ενδέχεται να εκραγούν εάν καταστραφούν.
 • Το ζεστό ή κρύο περιβάλλον μπορεί να μειώσει τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 • Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα χάσει τη φόρτισή της με την πάροδο του χρόνου όταν μείνει αχρησιμοποίητη.
 • Για την καλύτερη απόδοση, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες.
 • Μην τα πετάτε ως οικιακά απορρίμματα ή σε φωτιά γιατί μπορεί να εκραγούν.
 • Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η μπαταρία έχει καταστραφεί και ο ηλεκτρολύτης (διαρροή υγρού από τη συσκευή) έχει διαρροή, η έκθεση στην ουσία πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και:
 • Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα σας και ζητήστε ιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατό.
 • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα, συμβουλευτείτε γιατρό.
 • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με νερό για αρκετά λεπτά. Επικοινωνήστε με έναν γιατρό.
 • Μην αφήνετε συσκευές με μπαταρία LiPo χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
 • Αποφύγετε την άμεση επαφή με μπαταρία που έχει διαρροή/κατεστραμμένο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν υπάρχει διαρροή υγρού από τη συσκευή. Αποφύγετε την επαφή με υγρό, διασφαλίστε τη ροή του αέρα στο δωμάτιο και αναφέρετε τη βλάβη στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του tedee για περαιτέρω ασφαλή χειρισμό.
 • Μην εισάγετε αγώγιμα αντικείμενα στα ανοίγματα και στο διάκενο της συσκευής – μπορεί να προκληθούν βραχυκύκλωμα.
 • Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σας. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όταν είναι δυνατόν.
 • Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο μπαταρίας είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή προσφοράς. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή – η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
 • Ούτε το Tree Sp. z oo ούτε οι λιανοπωλητές μας αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για μη συμμόρφωση με αυτές τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Με την αγορά αυτής της συσκευής, ο αγοραστής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μπαταρίες LiPo. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, επιστρέψτε τη συσκευή αμέσως πριν τη χρήση.
 • Οι μπαταρίες στην κλειδαριά δεν είναι εναλλάξιμες. Μην αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε την μπαταρία στη συσκευή σας. Οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή/και τραυματισμό του προϊόντος.
 • Πρόσθετες οδηγίες για επαγγελματικές εγκαταστάσεις που ασχολούνται με την ανακύκλωση μπαταρίας και συσσωρευτή: (1) για να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το κάλυμμα με το λογότυπο από την μπροστινή πλευρά της κλειδαριάς, (2) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι T6 αφαιρέστε τις δύο βίδες στερέωσης, ( 3)δοκιμάστε να αφαιρέσετε το PCB, (4 ) χρησιμοποιώντας ένα συγκολλητικό σίδερο, ζεστάνετε και τα δύο τακάκια για να απελευθερώσετε τις ράβδους του κινητήρα που είναι συνδεδεμένοι στο PCB, (5) μετά την αποκόλληση, μπορείτε να αποσυνδέσετε το CB από τον κινητήρα, (6) μπορεί τώρα να αφαιρέσει χειροκίνητα την μπαταρία.

Φόρτιση και συντήρηση

 • Φορτίζετε τη συσκευή σας μόνο με τα παρεχόμενα εγκεκριμένα αξεσουάρ που προορίζονται για αυτό το προϊόν.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο πηγές που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και διαθέτουν τις εγκρίσεις ασφαλείας που απαιτούνται στη χώρα σας.
 • Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος πριν το καθαρίσετε. Θα πρέπει να σκουπίζεται μόνο με στεγνό πανί.
 • Ενώ αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε εξάρτημα, πιάστε και τραβήξτε το φις και όχι το ίδιο το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα κατεστραμμένο καλώδιο.
 • Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το καλώδιο γιατί αυτό μπορεί να σας εκθέσει σε ηλεκτροπληξία.
 • Βαθμός στεγανότητας Η κλειδαριά tedee διαθέτει κατηγορία προστασίας IP20.

σετ αντικειμένων – τι υπάρχει στο κουτί;

tedee TLV1.0 - εικόνα 2

κωδικός ενεργοποίησης

Ο κωδικός ενεργοποίησης (AC) της κλειδαριάς tedee σας εκτυπώνεται σε:

 • τελευταία σελίδα αυτού του οδηγού εγκατάστασης (1)
 • η πίσω πλευρά της συσκευής σας (2)

Κατά την προσθήκη της συσκευής σας στην εφαρμογή tedee, μπορείτε είτε:

 • σαρώστε τον κωδικό QR
 • πληκτρολογήστε AC χειροκίνητα (14 χαρακτήρες)

tedee TLV1.0 - εικόνα 3

Χρήσιμη συμβουλή
Πριν τοποθετήσετε την κλειδαριά tedee στον κύλινδρο, τραβήξτε μια φωτογραφία του κωδικού ενεργοποίησής σας και διατηρήστε τον.

εγκατάσταση-3 εύκολα βήματα

βήμα 1: εγκαταστήστε την κλειδαριά tedee

 1. Ευθυγραμμίστε την κλειδαριά tedee με τον άξονα του κυλίνδρου και σπρώξτε τον προς τα εμπρός. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η βίδα στερέωσης που εκτείνεται από την οπή στερέωσης κλειδαριάς πρέπει να ταιριάζει στην εγκοπή στον άξονα του κυλίνδρου.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 4Σημείωση: Μην ξεκινήσετε την εγκατάσταση κλειδαριάς tedee πριν εγκατασταθεί ο κύλινδρος κλειδαριάς στην κλειδαριά της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος προεξέχει τουλάχιστον 3 χιλιοστά από το κάλυμμα της κλειδαριάς (από το εσωτερικό του διαμερίσματός σας).
  tedee TLV1.0 - εικόνα 5
 2. Στερεώστε σφιχτά την κλειδαριά tedee στον κύλινδρο χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 6Σημείωση: για να στερεώσετε την κλειδαριά του tedee στον κύλινδρο, συνεχίστε να περιστρέφετε το κλειδί μέχρι να σταματήσει (τουλάχιστον δύο πλήρεις στροφές).
 3. Ενεργοποιήστε την κλειδαριά.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 7
 4. Ελέγξτε το φωτεινό σήμα (LED).
  tedee TLV1.0 - εικόνα 8

Σημείωση: μετά το διαδοχικό φωτεινό σήμα ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ η κλειδαριά σας είναι έτοιμη να προστεθεί και να βαθμονομηθεί στην εφαρμογή.

βήμα 2: κατεβάστε την εφαρμογή tedee, δημιουργήστε νέο λογαριασμό και συνδεθείτε (παραλείψτε αυτό το βήμα εάν έχετε ήδη λογαριασμό)

 1. Κατεβάστε την εφαρμογή tedee.tedee TLV1.0 - εικόνα 9
  Android iOS
  Εκδοχή 6.0 ή υψηλότερη 11.2 ή υψηλότερη
  σύνδεση Διαδίκτυο και Bluetooth® 4.0 ή νεότερη έκδοση Διαδίκτυο και Bluetooth® 4.0 ή νεότερη έκδοση
 2. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 10

Θα ανοίξει η σελίδα εγγραφής

tedee TLV1.0 - qrhttps://play.google.com/store/apps/details?id=tedee.mobile
https://apps.apple.com/us/app/tedee/id1481874162

βήμα 3: χρησιμοποιήστε την εφαρμογή tedee για να ενεργοποιήσετε και να βαθμονομήσετε το κλείδωμα tedee

 1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, το Bluetooth® και την τοποθεσία στο smartphone σας.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 11
 2. Συνδεθείτε στην εφαρμογή tedee και επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη νέας συσκευής» από το μενού.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 12
 3. Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» στην ενότητα κλειδώματος.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 13
 4. Δώστε τον κωδικό ενεργοποίησης (AC) της κλειδαριάς tedee σας.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 14

Σημείωση: Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR ή πληκτρολογήσετε το AC με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

κλειδαριά φόρτισης tedee

 1. Συνδέστε τον μαγνητικό προσαρμογέα micro USB στη θύρα φόρτισης κλειδώματος tedee και συνδέστε το καλώδιο.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 15
 2. Συνδέστε το καλώδιο USB σε ένα τροφοδοτικό.
  tedee TLV1.0 - εικόνα 16

αποεγκατάσταση κλειδαριάς tedee

tedee TLV1.0 - εικόνα 17

Σημείωση: για να απεγκαταστήσετε την κλειδαριά tedee: χρησιμοποιήστε πρώτα ένα κλειδί Άλεν για να χαλαρώσετε τη βίδα (τρεις πλήρεις στροφές αριστερόστροφα) και στη συνέχεια τραβήξτε την για να αποκολληθεί από τον κύλινδρο.

εργοστασιακή επανεκκίνηση

 • αφαιρέστε την κλειδαριά tedee από τον κύλινδρο και τοποθετήστε την στην κατακόρυφη θέση (κουμπί επάνω)
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η λυχνία LED
 • αφήστε το κουμπί
 • Μετά την απελευθέρωση του κουμπιού, η κλειδαριά tedee θα επιβεβαιώσει την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων με τρεις γρήγορες κόκκινες αναλαμπές
 • Το κλείδωμα tedee θα επανεκκινήσει (μπορεί να διαρκέσει έως και ένα λεπτό)

tedee TLV1.0 - εικόνα 18

Σημείωση: Θυμηθείτε να ρυθμίσετε την κλειδαριά tedee σε κάθετη θέση (κουμπί επάνω).

πρόσθετες και τεχνικές πληροφορίες

τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλα TLV1.0, TLV1.1 τροφοδοτικό 3000 mAh
LiPo μπαταρία
Βάρος περ 196g Bluetooth®
επικοινωνία
BLE 5.0 2,4 GHz Εφαρμόζεται σε:
TLV1.0 και TLV1.1
Διαστάσεις Φ 45mm x 55mm
Λειτουργικά
θερμοκρασία
10-40 ° C
(μόνο σε εσωτερικό χώρο)
ασφάλεια TLS 1.3
Λειτουργικά
υγρασία
μέγιστο 65% Μπορεί να συνδυαστεί
με
γέφυρα tedee
Προέλευση Πολωνία, ΕΕ Μπορεί να είναι
εγκατεστημένο στις
Euro-profile
κυλίνδρους
Συνιστάται:
GERDA SLR
αρθρωτός κύλινδρος
παραγωγή
τον αριθμό της παρτίδας
Πρόσθετες πληροφορίες: Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής της συσκευής σας είναι οι πρώτοι οκτώ χαρακτήρες του «Σειριακού Αριθμού Συσκευής (S/N)» που είναι ορατοί στην ετικέτα της συσκευασίας και στην ετικέτα στην ίδια τη συσκευή. Για π.χample, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής της συσκευής με τον «Σειριακό Αριθμό Συσκευής (S/N)» 10101010-000001 είναι 10101010.
Σήμανση χρώματος
παραλλαγές
Η χρωματική παραλλαγή του προϊόντος επισημαίνεται με ένα γράμμα στο τέλος του ονόματος του μοντέλου, στην ετικέτα και στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος. Για π.χample, μια συσκευή με το μοντέλο TLV1.0 σε χρωματική παραλλαγή Α επισημαίνεται ως "TLV1.0A".

ραδιοσυχνοτητα

Η κλειδαριά Tedee TLV1.0 είναι εξοπλισμένη με διεπαφή ραδιοφώνου Bluetooth® BLE 5.0 2,4 GHz. Η διεπαφή Bluetooth® χρησιμοποιείται στην επικοινωνία μεταξύ κλειδαριάς tedee, γέφυρας tedee και smartphone.

ραδιοσυχνοτητα

Διασύνδεση: Εύρος συχνοτήτων: Ισχύει για μοντέλα:
Bluetooth® BLE 5.0 2,4 GHz από 2.4 GHz έως 2.483 GHz TLV1.0, TLV1.1

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 2Micro USB καλώδιο

Προϊόν Micro USB καλώδιο
Βάρος περ 30g
Μήκος 1.5m ή 2.0m

tedee TLV1.0 - εικόνα 19

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 3τροφοδοσία, μπαταρία και φόρτιση

Η κλειδαριά είναι εξοπλισμένη με μη αντικαταστάσιμη μπαταρία LiPo 3000mAh. Μπορεί να επαναφορτιστεί χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB συνδεδεμένο σε μια πηγή τροφοδοσίας όπως ένα power bank ή ένα φορητό υπολογιστή. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση, τον τύπο τροφοδοσίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μια προview Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται απευθείας στην εφαρμογή tedee. Η εφαρμογή tedee σάς ειδοποιεί όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, μετά από αυτό συνιστάται να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η χρήση της σε θερμοκρασίες πέρα ​​από το εύρος 10-40°C.
Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας κάθε τρεις μήνες εάν η κλειδαριά δεν χρησιμοποιείται τακτικά.

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 4λογισμικό

Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού είναι ορατή στην εφαρμογή tedee: συσκευή/ρυθμίσεις/γενική/έκδοση λογισμικού.
Το λογισμικό κλειδώματος Tedee μπορεί να ενημερωθεί με δύο τρόπους: αυτόματα ή χειροκίνητα. Οι αυτόματες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο όταν η κλειδαριά είναι συνδεδεμένη στη γέφυρα tedee που είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω τοπικού δικτύου Wi-Fi.
Εάν η κλειδαριά δεν είναι συνδεδεμένη στο tedee bridge, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή tedee: ρυθμίσεις συσκευής/γενικά/έκδοση υλικολογισμικού.
Αναφέρετε τυχόν προβλήματα με την εφαρμογή που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση (όπως σφάλματα σύνδεσης ή κολλήματα εφαρμογής) στην τεχνική υποστήριξη tedee μέσω email στη διεύθυνση  [προστασία μέσω email], στο www.tedee.com/support, ή τηλεφωνικά στο (+48) 884 088 011 Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες από τις 8:00 έως τις 16:00 (CET).

Σήματα LED

Νόημα
(δράση)

LED
(χρώμα)
Σήμα
(τύπος)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αρχικοποίηση Πράσινο Αναβοσβήνει
(γρήγορα)
Η λυχνία LED αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
Επιβεβαιώνει τη διαδικασία προετοιμασίας και την ολοκλήρωση του ελέγχου του συστήματος.
Έτοιμος Κόκκινο μπλε -
Πράσινο – Λευκό
Αναβοσβήνει
(ακολουθητικός)
Η λυχνία LED αναβοσβήνει μετά την επιτυχή προετοιμασία της συσκευής. Επιβεβαιώνει ότι η κλειδαριά tedee είναι έτοιμη για χρήση.
Απελευθέρωση Πράσινο συνεχής Το πράσινο LED ανάβει κατά το ξεκλείδωμα.
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή)
Κλείδωμα Red συνεχής Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει κατά τη φάση κλειδώματος.
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή)
Μπλοκαρισμένο Red 5 αναβοσβήνει Η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η κλειδαριά tedee είναι μπλοκαρισμένη και χρειάζεται προσοχή. Ελέγξτε εάν η συσκευή σας έχει βαθμονομηθεί σωστά – εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης του tedee.
Συσκευή
κλείσιμο
Red Παλλόμενο φως Η λυχνία LED αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα από το πάτημα του κουμπιού και συνεχίζει να πάλλεται μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Επιβεβαιώνει τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Red Παλλόμενο φως Η λυχνία LED αναβοσβήνει με τρία γρήγορα κόκκινα αναβοσβήνει όταν απελευθερωθεί το κουμπί. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν αποκατασταθεί.
Χαμηλή μπαταρία Red 3 αναβοσβήνει x 3
φορές
Η λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η μπαταρία πέσει κάτω από το 15%.
Το αναβοσβήνει εμφανίζεται μετά από κάθε λειτουργία κλειδώματος/ξεκλειδώματος.
Η κλειδαριά tedee σας απαιτεί φόρτιση.
Φόρτιση μπαταρίας Μπλε συνεχής Το LED ανάβει μπλε και μετά σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Καθυστέρηση
ασφάλισης
Μπλε Αναβοσβήνει Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο (και όχι περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα). Διατίθεται μόνο εάν η επιλογή καθυστερημένου κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή tedee.
Διακρίβωση Μπλε Αναβοσβήνει Η λυχνία LED αναβοσβήνει μπλε κατά τη φάση της βαθμονόμησης.
Λάθος Red Αναβοσβήνει
(γρήγορα αργά)
Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης tedee.

νομικές/περιβαλλοντικές σημειώσεις

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 6

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Tedee Sp. z oo δια του παρόντος δηλώνει ότι η ραδιοφωνική συσκευή Tedee Lock TLV1.0 είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:www.tedee.com/compliance WEEE / RoHS
Για να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμβουλευτείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών στη χώρα σας. Απόρριψη μπαταριών – εάν η συσκευή σας tedee περιέχει μπαταρίες, μην τις πετάτε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα στο κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ή συλλογής. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε συσκευές tedee δεν περιέχουν υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα που καθορίζονται στην Οδηγία 2006/66/ΕΚ. Απόρριψη ηλεκτρονικών ειδών – μην απορρίπτετε τη συσκευή tedee μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε το στο κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ή συλλογής.
Bluetooth®Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Tedee Sp. z oo είναι υπό άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.
Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
Το Apple και το App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 7εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση υλικού Tedee – Tedee Sp. z oo εγγυάται ότι οι συσκευές tedee δεν έχουν ελαττώματα υλικού και κατασκευής για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία της πρώτης λιανικής αγοράς. Tedee Sp. z oo δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την κακή χρήση συσκευών (συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων φόρτισης που δεν περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο), ειδικά εάν τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο υλικό ή το λογισμικό της συσκευής που δεν έχουν εγκριθεί, συνιστάται ή παρέχονται από την tedee, έχουν γίνει που αναλαμβάνει ο χρήστης. Οι πλήρεις πληροφορίες εγγύησης είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: www.tedee.com/warranty 

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 8τεχνική υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας

tedee TLV1.0 - εικονίδιο 9 tedee TLV1.0 - εικονίδιο 10 tedee TLV1.0 - εικονίδιο 11
[προστασία μέσω email] www.tedee.com/support (+ 48) 884 088 011
Δευ-Παρασκευή 8 π.μ. – 4 μ.μ. (CET)

tedee TLV1.0 - λογότυποTedee Sp. z oo | ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, ΠΟΛΩΝΙΑ
www.tedee.com | [προστασία μέσω email]
ο κωδικός ενεργοποίησής σας (AC)
Σημείωση: ο κωδικός ενεργοποίησης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Όταν το πληκτρολογείτε, δώστε προσοχή στα κεφαλαία / μικρά γράμματα.

Έγγραφα / Πόροι

tedee TLV1.0 [pdf] Οδηγός εγκατάστασης
TLV1.0, TLV1.1, Έξυπνη κλειδαριά πόρτας με ενσωματωμένη μπαταρία

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.