Εγχειρίδιο Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) 39444/ ZW4103

Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) SKU: 39444/ ZW4103 Quickstart Αυτός είναι ένας διακόπτης τροφοδοσίας On/Off για . Για τη λειτουργία αυτής της συσκευής, συνδέστε την στο τροφοδοτικό σας. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Η μη τήρηση των συστάσεων σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι επικίνδυνη ή μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία. Ο κατασκευαστής, …