Εγχειρίδιο Honeywell Plug-in Dimmer (Single Plug) 39443 / ZW3104

Ροοστάτης βύσματος Honeywell (Μονό βύσμα) Κωδικός προϊόντος: 39443 / ZW3104 Γρήγορη εκκίνηση Αυτός είναι ένας ροοστάτης φωτός για . Για τη λειτουργία αυτής της συσκευής, συνδέστε την στο τροφοδοτικό σας. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Η μη τήρηση των συστάσεων σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι επικίνδυνη ή μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία. Ο κατασκευαστής, …