Εγχειρίδιο Honeywell In-Wall Smart Switch 39348/ZW4008

Honeywell In-Wall Smart Switch SKU: 39348/ZW4008 Quickstart Αυτός είναι ένας ασφαλής διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για . Για τη λειτουργία αυτής της συσκευής, συνδέστε την στο τροφοδοτικό σας. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Η μη τήρηση των συστάσεων αυτού του εγχειριδίου μπορεί να είναι επικίνδυνη ή μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία. Ο κατασκευαστής, εισαγωγέας,…