Οδηγός χρήσης Apple Watch S8 Smartwatch

Apple Watch S8 Smartwatch Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple Watch, ρεview τον Οδηγό χρήσης Apple Watch στη διεύθυνση support.apple.com/guide/watch. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα Apple Books για λήψη του οδηγού (όπου υπάρχει). Διατηρήστε την τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά. Ασφάλεια και χειρισμός Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια και χειρισμός» στον Οδηγό χρήσης του Apple Watch. Το Apple Watch, τα λειτουργικά του συστήματα και οι αισθητήρες υγείας δεν είναι ιατρικές συσκευές. Εκθεση σε …