Εγχειρίδιο οδηγιών SUNFORCE Solar Hanging Light

Συγχαρητήρια για την αγορά των προϊόντων Sunforce. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. Θα παρέχει χρόνια χρήσης χωρίς συντήρηση. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και, στη συνέχεια, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν είστε σαφείς σχετικά με αυτό το προϊόν ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια…