Οδηγός τοποθέτησης καρέκλας μασάζ INFINITY Smart Pro

Οδηγός συναρμολόγησης Smart Chair Pro Massage Chair www.infinitymassagechairs.com/assembly-tutorials για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο συναρμολόγησης. http://www.infinitymassagechairs.com/assembly-tutorials Βήμα 1: Επιλέξτε προσεκτικά τα περιεχόμενα του πλαισίου με τη λεπτομέρεια παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα περιεχόμενα. Εάν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με το INFINITY στο 603-910-5000. Μην επιστρέψετε στον τόπο αγοράς. Βήμα 2: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της καρέκλας…