Εγχειρίδιο χρήσης Apple Watch Series SE 44mm 2022 Smart Watch

Apple Watch Series SE 44mm 2022 Smart Watch Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple Watch, review τον Οδηγό χρήσης Apple Watch στη διεύθυνση support.apple.com/guide/watch. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα Apple Books για λήψη του οδηγού (όπου υπάρχει). Διατηρήστε την τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά. Ασφάλεια και χειρισμός Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια και χειρισμός» στον Οδηγό χρήσης του Apple Watch. Το Apple Watch, τα λειτουργικά του συστήματα και οι αισθητήρες υγείας δεν είναι…