Εγχειρίδιο οδηγιών HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu Back & Shoulder Massager

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι για το Homedics SBM-179H-GB Shiatsu Back & Shoulder Massager. Περιλαμβάνει σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας, οδηγίες χρήσης και συντήρησης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος. Κατάλληλο για παιδιά 8 ετών και άνω και για άτομα με μειωμένες σωματικές ικανότητες. Κρατήστε το μακριά από την υγρασία και χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Homedics.