Εγχειρίδιο οδηγιών anko Piano Play Mat and Gum

Μάθετε πώς να συναρμολογείτε και να χρησιμοποιείτε το Anko Piano Play Mat and Gum με αυτό το ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Περιλαμβάνει οδηγίες για την τοποθέτηση και την αντικατάσταση της μπαταρίας. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά.