Εγχειρίδιο χρήστη SAMSUNG NX58M6650WS Gas Range

NX58M6650WS Gas Range Gas Range Εγχειρίδιο χρήστη NX58*665***/NX58*663*** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν τηρηθούν επακριβώς οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη προκαλώντας υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο. · ΜΗΝ αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. ·…