Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Apple Core i5 2.0 MacBook Pro

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Review τον οδηγό MacBook Pro Essentials πριν χρησιμοποιήσετε το MacBook Pro. View τον οδηγό στη διεύθυνση support.apple.com/guide/macbook-pro ή κατεβάστε τον από τα Apple Books (όπου είναι διαθέσιμο). Διατηρήστε την τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά. Ασφάλεια και χειρισμός Ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες ασφάλειας, χειρισμού και κανονισμών» στον οδηγό MacBook Pro Essentials. Αποφύγει …