Εγχειρίδιο χρήσης Anko LD-K1045 Cordless Water Bottle

Εγχειρίδιο χρήσης Anko LD-K1045 Cordless Water Bottle –Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας– Προβλεπόμενη χρήση Ο βραστήρας προορίζεται αποκλειστικά για βραστό νερό. Η θέρμανση γάλακτος, ανθρακούχων ποτών ή άλλων υγρών θα προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά στη συσκευή. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα παιδιά και τους ασθενείς…