Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Apple Core i5 2.0 MacBook Pro

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Review τον οδηγό MacBook Pro Essentials πριν χρησιμοποιήσετε το MacBook Pro. View τον οδηγό στη διεύθυνση support.apple.com/guide/macbook-pro ή κατεβάστε τον από τα Apple Books (όπου είναι διαθέσιμο). Διατηρήστε την τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά. Ασφάλεια και χειρισμός Ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες ασφάλειας, χειρισμού και κανονισμών» στον οδηγό MacBook Pro Essentials. Αποφύγει …

Οδηγός χρήσης φορητού υπολογιστή παιχνιδιών ASUS RTL8822CE

Οδηγός χρήσης φορητού υπολογιστή παιχνιδιών ASUS RTL8822CE Κορυφή View ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη του πληκτρολογίου μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή ή χώρα. Η κορυφή view μπορεί επίσης να διαφέρει σε εμφάνιση ανάλογα με το μοντέλο φορητού υπολογιστή Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου (σε επιλεγμένα μοντέλα) Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο για εναλλαγή μεταξύ των αριθμητικών πλήκτρων ή της επιφάνειας αφής. Πατήστε για…

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή NORMANDE VSIM1001

Σημειώσεις φορητού υπολογιστή NORMANDE VSIM1001 Αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν υψηλής πυκνότητας. παρακαλώ μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας. Αποφύγετε ισχυρό χτύπημα και σύγκρουση. Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος στα ακόλουθα περιβάλλοντα Υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη, με ισχυρή μαγνητική και μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο. Σκουπίστε το κέλυφος του προϊόντος χρησιμοποιώντας στεγνό βρεγμένο βαμβακερό πανί απαλά. …

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Shenzhen Shuangshengda Technology DW156R7

USER MANUAL Make sure you don’t block the openings provided for ventilation Do not press or touch the display panel Do not subject the computer to magnetic fields Do not place on uneven or unstable work surface Do not expose the computer to rain or moisture DO NOT slam your notebook shut Do not expose …