Οδηγός χρήσης JETSON Electric Bike

Οδηγός χρήσης JETSON Electric Bike Προειδοποιήσεις ασφαλείας Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη χρήση. Πριν από κάθε κύκλο λειτουργίας, ο χειριστής εκτελεί…