Εγχειρίδιο χρήστη anko DP317 Hollywood Mirror

anko DP317 Hollywood Mirror Warnings Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν…