Εγχειρίδιο κατόχου Honeywell Fire Sentry SS4 Fire and Flame Detectors

Μάθετε τα πάντα για τις προηγμένες δυνατότητες των ανιχνευτών πυρκαγιάς και φλόγας Honeywell Fire Sentry SS4, όπως ανίχνευση πολλαπλού φάσματος, ατρωσία ψευδών συναγερμών, ρυθμιζόμενη ευαισθησία και συμβατότητα με τυπικούς πίνακες συναγερμού πυρκαγιάς. Ιδανικό για χρήση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις, μονάδες συμπαραγωγής, υπόστεγα αεροσκαφών και αποθήκες.

Εγχειρίδιο κατόχου Honeywell SS2 Fire Sentry Fire and Flame Detectors

Μάθετε για τους ανιχνευτές πυρκαγιάς και φλόγας Fire Sentry SS2 με τεχνολογία πολλαπλού φάσματος για πυρκαγιές υδρογονανθράκων και μη υδρογονανθράκων. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη καλύπτει λειτουργίες, εφαρμογές και άλλα.

Εγχειρίδιο κατόχου Honeywell SS3 Digital Multi Spectrum Electro Optical Fire and Flame Detectors

Οι ψηφιακοί οπτικοί ανιχνευτές πυρκαγιάς και φλόγας Fire Sentry SS3 έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν πυρκαγιές υδρογονανθράκων και μη, με χαρακτηριστικά όπως το ευρύ πεδίοview και ανοσία ψευδούς συναγερμού. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τους μηχανισμούς λειτουργίας και τις εφαρμογές του ανιχνευτή.