Οδηγός χρήστη kbice FDFM1JA01 Self Dispensing Nugget Ice Machine

Αυτός ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το FDFM1JA01 Self Dispensing Nugget Ice Machine παρέχει απαιτήσεις εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης. Μάθετε σχετικά με τις απαιτήσεις ελεύθερου χώρου, τις απαιτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και πώς να γεμίζετε και να ξεπλένετε τη μονάδα. Βελτιώστε την ποιότητα του πάγου σας με απεσταγμένο ή φιλτραρισμένο νερό.