Οδηγός χρήσης SCHLAGE 0274192 Ease S2 Smart Lever Lock

SCHLAGE 0274192 Ease S2 Smart Lever Lock Parts Εξωτερική διάταξη Εσωτερική διάταξη Προετοιμασία για εγκατάσταση Μετρήστε τις διαστάσεις Προσαρμογή της μπάλας του αγώνα Εγκατάσταση 1. Τοποθετήστε το μάνδαλο στην πόρτα, διασφαλίζοντας ότι η πλευρά πείρου του μάνδαλου είναι στραμμένη μακριά από το πρόσθετο/πλαίσιο της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας είναι τετράγωνος. Εάν ανοίξατε μια τρύπα, σφίξτε καλά τον στύλο…