Εγχειρίδιο οδηγιών anko DP352 Full Length Hollywood Mirror

anko DP352 Ολόσωμες προειδοποιήσεις καθρέφτη Hollywood Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν…