Εγχειρίδιο κατόχου Honeywell Cooper Wheelock NS Series Horn Strobes and NH Series Horns

Μάθετε για τα Honeywell Cooper Wheelock NS Series Horn Strobes και NH Series Horn με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Αυτές οι ευέλικτες συσκευές τοίχου εσωτερικού χώρου πληρούν τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις των προτύπων NFPA 72/ANSI 117.1/UFC και UL Standards 1971 και 464, ενώ πληρούν επίσης τις απαιτήσεις της ADA σχετικά με τη φωτοευαίσθητη επιληψία.