Εγχειρίδιο χρήστη συστήματος τηλεφώνου ATT CL4940 / CD4930

Εγχειρίδιο χρήστη τηλεφωνικού συστήματος ATT CL4940/CD4930 – Βελτιστοποιημένο PDF Εγχειρίδιο χρήστη τηλεφωνικού συστήματος ATT CL4940/CD4930 – Πρωτότυπο PDF

AT&T Μεγάλο κουμπί / μεγάλο τηλέφωνο / σύστημα τηλεφωνητή με αναγνώριση κλήσης / αναμονή κλήσης [CL4940] Manal χρήστη

AT&T Μεγάλο κουμπί/μεγάλη οθόνη τηλεφώνου/σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή με αναγνώριση κλήσης/αναμονή κλήσης [CL4940] Εγχειρίδιο χρήστη – Βελτιστοποιημένο PDF AT&T Μεγάλο κουμπί/μεγάλη οθόνη τηλεφώνου/σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή με αναγνώριση κλήσης/αναμονή κλήσης [CL4940] Εγχειρίδιο χρήστη – Αρχικό PDF

Εγχειρίδιο χρήστη AT&T Big Button & Big Display Telephone [CL4940, CD4930]

Εγχειρίδιο χρήστη CL4940/CD4930 Μεγάλο κουμπί/τηλέφωνο μεγάλης οθόνης/σύστημα απάντησης με αναγνώριση κλήσης/αναμονή κλήσεων Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος AT&T. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν AT&T, διαβάστε την ενότητα Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας στη σελίδα 52 αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για όλες τις λειτουργίες λειτουργιών και τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση…