Εγχειρίδιο οδηγιών HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat

Το εγχειρίδιο χρήστη HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat παρέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση του χαλιού, συμπεριλαμβανομένων των προφυλάξεων για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων και τραυματισμών. Το εγχειρίδιο συμβουλεύει επίσης τους χρήστες να χρησιμοποιούν το χαλάκι μόνο για τον προορισμό του και να μην χρησιμοποιούν εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την HoMedics. Είναι σημαντικό για τους χρήστες να διαβάζουν όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και να διατηρούν τα ανοίγματα αέρα χωρίς χνούδια και τρίχες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική χρήση.