Εγχειρίδιο χρήστη PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Εγχειρίδιο χρήστη Power ON/OFF Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αναβοσβήσει ή να ανάψει η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED. Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αναβοσβήσει η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED. Σύζευξη (λειτουργία εγγραφής) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά…