Εγχειρίδιο χρήστη JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για όλα τα προϊόντα: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί. Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως…