Εγχειρίδιο χρήσης Apple AirPods Pro Gen 2

Μείνετε ασφαλείς απολαμβάνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού για το Apple AirPods Pro Gen 2 πριν από τη χρήση. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες μόνοι σας και φορτίστε μόνο με συμβατούς προσαρμογείς. Αποφύγετε την έκθεση στη ζέστη και προσέξτε ιδιαίτερα εάν είστε ευαίσθητοι στη ζέστη.