Επιφάνεια φόρτισης Mous A669 με οδηγίες MagSafe

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και σωστά το Mous A669 Charging Pad with MagSafe® σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Διασφαλίστε τη συμβατότητα και αποφύγετε την παρεμβολή με μεταλλικά αντικείμενα για βέλτιστη απόδοση φόρτισης. Περιλαμβάνει βάση φόρτισης και καλώδιο USB-C.