Οδηγίες Smart Remote SAMSUNG RMCSPB1SP1

Το Samsung Smart Remote (Power) Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Προβολέα. (Voice Assistant) Εκτελεί το Voice Assistant. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί, πείτε μια εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί για να εκτελέσετε το Voice Assistant. • Οι γλώσσες και οι δυνατότητες του Υποστηριζόμενου Φωνητικού Βοηθού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Διατηρήστε το τηλεχειριστήριο πάνω από 0.6 ίντσες…