Εγχειρίδιο οδηγιών SUNFORCE 80033 Solar String Lights with Remote Control

SUNFORCE 80033 Solar String Lights with Remote Control SUNFORCE 80033 Solar String Lights with Remote Control ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΠριν να κρεμάσετε τους λαμπτήρες, βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπούν σε καυτή επιφάνεια ή όπου μπορεί να καταστραφούν. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες χωρίς να συνδέσετε τους λαμπτήρες, κρατήστε τους λαμπτήρες στο κουτί λιανικής ή…