Οδηγός χρήστη JBL EON712 Powered PA Speaker 12 ιντσών

Οδηγός χρήσης ΣΕΙΡΑ EON712 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το σύστημα EON700 που καλύπτεται από αυτό το εγχειρίδιο δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας. Η υγρασία μπορεί να καταστρέψει τον κώνο και το περιβάλλον του ηχείου και να προκαλέσει διάβρωση των ηλεκτρικών επαφών και των μεταλλικών μερών. Αποφύγετε την έκθεση των ηχείων σε άμεση υγρασία. Κρατήστε τα ηχεία μακριά από εκτεταμένο ή έντονο άμεσο ηλιακό φως. …