Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator

www.rkiinstruments.com

Εγγύηση προϊόντος
Η RKI Instruments, Inc. εγγυάται ότι ο εξοπλισμός συναγερμού αερίου που πωλείται από εμάς δεν έχει ελαττώματα στα υλικά, την κατασκευή και την απόδοση για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής από την RKI Instruments, Inc. Οποιαδήποτε εξαρτήματα διαπιστωθούν ελαττωματικά εντός αυτής της περιόδου θα επισκευαστούν ή αντικαθίσταται, κατά την επιλογή μας, δωρεάν. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για εκείνα τα είδη που από τη φύση τους υπόκεινται σε αλλοίωση ή κατανάλωση κατά την κανονική συντήρηση και τα οποία πρέπει να καθαρίζονται, να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται σε τακτική βάση. Πρώηνampαπό τέτοια είδη είναι:

 • α) Απορροφητικά φυσίγγια
 • β) Διαφράγματα και βαλβίδες αντλιών
 • γ) Ασφάλειες
 • δ) Μπαταρίες
 • ε) Στοιχεία φίλτρου

Η εγγύηση ακυρώνεται λόγω κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών βλαβών, αλλοιώσεων, ακατέργαστων χειρισμών ή διαδικασιών επισκευής που δεν είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο χειριστή. Αυτή η εγγύηση υποδεικνύει το πλήρες εύρος της ευθύνης μας και δεν ευθυνόμαστε για τα έξοδα αφαίρεσης ή αντικατάστασης, τοπικά έξοδα επισκευής, έξοδα μεταφοράς ή ενδεχόμενα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ RKI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ RKI. . ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η RKI INSTRUMENTS, INC. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ.
Αυτή η εγγύηση καλύπτει όργανα και ανταλλακτικά που πωλούνται στους χρήστες από εξουσιοδοτημένους διανομείς, αντιπροσώπους και αντιπροσώπους όπως ορίζονται από την RKI Instruments, Inc.
Δεν αναλαμβάνουμε αποζημίωση για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που προκαλείται από τη λειτουργία αυτής της συσκευής παρακολούθησης αερίου και η εγγύησή μας περιορίζεται στην αντικατάσταση ανταλλακτικών ή πλήρων προϊόντων μας.

Διανεμήθηκαν παραπάνω από view

Η συσκευή δημιουργίας email/κειμένου 82-5201-01 είναι ικανή να παρακολουθεί 4 σετ επαφών και να στέλνει ένα email ή/και μήνυμα κειμένου όταν ανοίγει ή κλείνει μια επαφή. Μπορεί επίσης να στείλει ένα email ή/και μήνυμα κειμένου όταν είναι ενεργοποιημένο. Η γεννήτρια email/κειμένου είναι εγκατεστημένη σε ένα πλαστικό περίβλημα που έχει έναν δακτύλιο ανακούφισης καταπόνησης στο κάτω μέρος. Ένα τροφοδοτικό AC/DC είναι εγκατεστημένο κάτω από τη γεννήτρια email/κειμένου. Οι ακροδέκτες εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος του τροφοδοτικού είναι συνδεδεμένοι σε μια λωρίδα ακροδεκτών στο κάτω μέρος της πλάκας στερέωσης για να διευκολύνεται η σύνδεση του ρεύματος στο σημείο εγκατάστασης. Τα καλώδια εξόδου DC συνδέονται με τα τερματικά εισόδου της συσκευής παραγωγής email/κειμένου.
Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Εικόνα 1

προδιαγραφές

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Προδιαγραφές

εγκατάσταση

 1. Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης. Όταν επιλέγετε τη θέση τοποθέτησης, λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
  • Είναι διαθέσιμη πηγή ρεύματος AC ή DC;
  • Υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίξετε την πόρτα του περιβλήματος και να κάνετε συνδέσεις καλωδίωσης (βλ. Εικόνα 2);
 2. Τα πόδια στερέωσης και το υλικό για την εγκατάσταση των ποδιών στερέωσης αποστέλλονται σε μια τσάντα μέσα στο περίβλημα. Τοποθετήστε τα πόδια στήριξης όπως φαίνεται παρακάτω.
  Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Εγκατάσταση
 3. Τοποθετήστε την οθόνη σε κάθετη επιφάνεια στο ύψος των ματιών (4 1/2 έως 5 πόδια από το πάτωμα).
 4. Χρησιμοποιήστε βίδες 3/16" μέσα από τις υποδοχές στα πόδια στήριξης σε κάθε γωνία του περιβλήματος για να στερεώσετε το περίβλημα στην επιφάνεια στερέωσης.

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Εικόνα 2

Καλωδίωση

 1. Εάν χρησιμοποιείτε εναλλασσόμενο ρεύμα:
  ένα. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τα παξιμάδια συγκράτησης από το κάλυμμα της λωρίδας ακροδεκτών AC.
  σι. Περάστε τα καλώδια AC μέσα από τον δακτύλιο ανακούφισης καταπόνησης στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
  ντο. Συνδέστε ένα καλώδιο γραμμής από την πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στον ακροδέκτη "H" της λωρίδας ακροδεκτών AC.
  ρε. Συνδέστε ένα ουδέτερο καλώδιο από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος στον ακροδέκτη "N" της λωρίδας ακροδεκτών AC.
  μι. Συνδέστε ένα καλώδιο γείωσης από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος στον ακροδέκτη "G" της λωρίδας ακροδεκτών AC.
  φά. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της λωρίδας ακροδεκτών AC χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια.
  Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Εικόνα 3
 2. Εάν χρησιμοποιείτε πηγή τροφοδοσίας 9 – 12 VDC:
  ένα. Αποσυνδέστε τα εγκατεστημένα στο εργοστάσιο κόκκινα και μαύρα καλώδια από τα τερματικά εισόδου της συσκευής παραγωγής email/κειμένου.
  σι. Περάστε τα καλώδια DC μέσα από τον δακτύλιο ανακούφισης καταπόνησης στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
  ντο. Συνδέστε τη γραμμή «+» της πηγής ρεύματος στον ακροδέκτη «+» της λωρίδας ακροδεκτών DC.
  ρε. Συνδέστε τη γραμμή «-» της πηγής τροφοδοσίας στον ακροδέκτη «-» της λωρίδας ακροδεκτών DC.
  Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Εικόνα 4
 3. Συνδέστε τους 2 ακροδέκτες για κάθε είσοδο κλεισίματος επαφής στις επαφές που πρόκειται να παρακολουθήσουν.
 4. Σφίξτε τη βίδα στον δακτύλιο ανακούφισης καταπόνησης για να στερεώσετε τα καλώδια.
 5. Ενεργοποιήστε την πηγή τροφοδοσίας.

διαμόρφωση

Είσοδος σε λειτουργία διαμόρφωσης και αρχική σύνδεση
 1. Συνδέστε το ρεύμα στη συσκευή. Εάν είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται η συσκευή, θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία διαμόρφωσης και το LED θα αναβοσβήνει μπλε. Εάν η λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, πατήστε το κουμπί Mode στη δεξιά πλευρά της συσκευής για να μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο με γωνία 90°.
 2. Μεταβείτε στην οθόνη WiFi στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή το tablet σας και βρείτε το NCD_Email.
 3. Ο κωδικός πρόσβασης για να συνδεθείτε στο δίκτυο είναι NCDBeast.
  Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Ο κωδικός πρόσβασης για να συνδεθείτε στο δίκτυο είναι NCDBeast
 4. Η συσκευή σας μπορεί να εκκινήσει αυτόματα ένα πρόγραμμα περιήγησης και να σας οδηγήσει στη διαμόρφωση web διεπαφή. Εάν δεν το κάνει, ίσως χρειαστεί να πατήσετε ξανά το όνομα δικτύου (σε τηλέφωνο ή tablet) ή πληκτρολογήστε 172.217.28.1 σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης Chrome, Firefox ή Safari (σε υπολογιστή).
  Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Η συσκευή σας μπορεί να εκκινήσει αυτόματα ένα πρόγραμμα περιήγησης
 5. Διαμόρφωση της συσκευής web εμφανίζεται η διεπαφή.

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Η διαμόρφωση της συσκευής web εμφανίζεται η διεπαφή

Διαμόρφωση WiFi

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Διαμόρφωση WiFi

 1. Δίκτυο: Επιλέξτε ένα δίκτυο WiFi 2.4 GHz από το αναπτυσσόμενο μενού. Η συσκευή δεν υποστηρίζει δίκτυα 5 GHz.
 2. Κρυφό δίκτυο: Εάν το δίκτυό σας δεν εμφανίζεται, εισαγάγετε μη αυτόματα το SSID του δικτύου 2.4 GHz. Η συσκευή δεν υποστηρίζει δίκτυα 5 GHz. Μην εισαγάγετε τίποτα στο πεδίο Κρυφό δίκτυο εάν επιλέξατε ένα δίκτυο από το αναπτυσσόμενο μενού Δίκτυο.
 3. Κωδικός πρόσβασης: Εάν το δίκτυό σας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Η συσκευή δεν υποστηρίζει δίκτυα των οποίων οι κωδικοί πρόσβασης έχουν ειδικούς χαρακτήρες όπως #$%*. Εάν το δίκτυό σας δεν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, αφήστε αυτό το πεδίο κενό.
 4. DHCP: Επιλέξτε το πλαίσιο εάν το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε είναι δίκτυο DHCP. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο εάν πρέπει να εκχωρήσετε μια στατική διεύθυνση IP.
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τα υπόλοιπα πεδία είναι ενεργά μόνο εάν έχει αποεπιλεγεί το DHCP.
 5. Προεπιλεγμένη πύλη: Εισαγάγετε την προεπιλεγμένη IP πύλης του δικτύου.
 6. Μάσκα υποδικτύου: Εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου IP του δικτύου.
 7. DNS Primary: Εισαγάγετε μια έγκυρη IP πρωτεύοντος διακομιστή DNS. Η IP μπορεί να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις δικτύου ή μπορεί να είναι ένας κοινός διακομιστής DNS. Το 8.8.8.8 είναι η IP για τον κύριο διακομιστή αναζήτησης DNS της Google.
 8. Δευτερεύον DNS: Εισαγάγετε μια έγκυρη IP δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Η IP μπορεί να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις δικτύου ή μπορεί να είναι ένας κοινός διακομιστής DNS. Το 8.8.4.4 είναι η IP για τον δευτερεύοντα διακομιστή αναζήτησης DNS της Google.
 9. Στατική IP: Εισαγάγετε τη στατική διεύθυνση IP που θέλετε να χρησιμοποιεί η συσκευή στο δίκτυό σας.
Διαμόρφωση Soft AP

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Soft AP Configuration

 1. Soft AP SSID: Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης, η συσκευή λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης WiFi και εκπέμπει ένα SSID. Εισαγάγετε το SSID που θέλετε να μεταδώσει η συσκευή.
 2. Κωδικός πρόσβασης Soft AP: Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να απαιτεί η συσκευή όταν προσπαθεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης WiFi.
Διαμόρφωση προγράμματος-πελάτη email

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Διαμόρφωση προγράμματος-πελάτη email

 1. Κεντρικός υπολογιστής: Εισαγάγετε τη διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή SMTP του μεσίτη email. Οι κοινές διευθύνσεις είναι smtp.gmail.com και smtp-mail.outlook.com.
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο μεσίτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι SMTP.
 2. Θύρα κεντρικού υπολογιστή: Εισαγάγετε τη θύρα SMTP του μεσίτη email. Οι περισσότεροι μεσίτες email που υποστηρίζουν σύνδεση SMTP χρησιμοποιούν τη θύρα 587.
 3. Email σύνδεσης: Εισαγάγετε τη διεύθυνση email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία email/κειμένων. 4. Κωδικός πρόσβασης: Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε στο Login Email.
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού email δεν μπορεί να περιέχει το σύμβολο «&».
 4. Όνομα συσκευής: Εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην υπογραφή των απεσταλμένων email/κειμένων. 6. Επανάληψη: Εισαγάγετε τον αριθμό των φορών που θέλετε η συσκευή να επιχειρήσει να στείλει email ή/και μηνύματα κειμένου, εάν η αρχική προσπάθεια είναι ανεπιτυχής.
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση Gmail για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/κείμενα, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση "Να επιτρέπονται λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές" είναι επιλεγμένη στον Λογαριασμό σας Google.
Διαμόρφωση βαθμονόμησης

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Calibration Configuration

 1. Κύκλοι εκτόνωσης: Αυτή η ρύθμιση ορίζει πόσοι κύκλοι CPU χρειάζονται για να προσδιοριστεί μια αλλαγή στην κατάσταση. Οι περισσότερες επαφές αναπηδούν κατά την πρώτη επαφή και αυτή η ρύθμιση αποτρέπει την εγγραφή αυτών των αναπηδήσεων ως ξεχωριστών συμβάντων. Μην αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση εκτός εάν συνιστάται από την RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Αυτή η ρύθμιση ορίζει πόσα χιλιοστά του δευτερολέπτου πρέπει να παραμείνει η επαφή σε μια αλλαγμένη κατάσταση προτού η συσκευή στείλει ένα email ή/και μήνυμα κειμένου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 5000 χιλιοστά του δευτερολέπτου (5 δευτερόλεπτα).
Ενεργοποίηση και εισαγωγή email/κειμένων

Η συσκευή θα δημιουργήσει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματα κειμένου όταν η συσκευή ενεργοποιείται και/ή όταν κάποια από τις επαφές κλείνει ή ανοίγει. Πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις email/κειμένου για κάθε τύπο συμβάντος (Ενεργοποίηση, Είσοδος 1 Κλείσιμο, Είσοδος 1 Άνοιγμα, κ.λπ.) μεμονωμένα, ακόμα κι αν πηγαίνουν όλες στην ίδια διεύθυνση email ή/και αριθμό τηλεφώνου. Εάν δεν θέλετε να αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/κείμενα για έναν συγκεκριμένο τύπο συμβάντος, αφήστε τα πεδία κενά.

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Outlook και θέλετε να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/κείμενα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, θα πρέπει να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email του Outlook την πρώτη φορά που η συσκευή δημιουργίας email/κειμένου στέλνει ένα email/κείμενο. Η πρώτη απόπειρα αποστολής email/κειμένου δεν θα είναι επιτυχής και το Outlook θα στείλει ένα email στη διεύθυνση email του Outlook, ζητώντας σας να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Ενεργοποίηση και εισαγωγή κειμένων email

 1. Θέμα: Εισαγάγετε τον τίτλο του θέματος για το email/κείμενο που δημιουργήθηκε από τον τύπο συμβάντος. Το κείμενο πρέπει να είναι αλφαριθμητικό και δεν μπορεί να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες.
 2. Σώμα μηνύματος: Εισαγάγετε το σώμα για το email/κείμενο που δημιουργήθηκε από τον τύπο συμβάντος. Το κείμενο πρέπει να είναι αλφαριθμητικό και δεν μπορεί να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες.
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το μήνυμα ενεργοποίησης περιλαμβάνει ένα ποσοστό ισχύος σήματος WiFitage εκτός από οποιοδήποτε εισαγόμενο κείμενο.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. test1@test1.com,test2@test2.com). Do not add any spaces between email addresses or phone numbers. For phone numbers, you must use a XXXXXXXXXX@______ format where the domain name used in the blank field depends on the number’s wireless carrier.

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Εισαγάγετε τη διεύθυνση emailΕγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Εισαγάγετε τη διεύθυνση email

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εγχειρίδιο οδηγιών RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator - Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η συσκευή δημιουργίας email/κειμένου είναι μια συσκευή τρίτου κατασκευαστή. Επικοινωνήστε με το NCD στο https://community.ncd.io/ για υποστήριξη δημιουργίας email/κειμένου.

Έγγραφα / Πόροι

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *