KACM140EBK Coffee Maker

Καφετιέρα Nedis KACM140EBK

Εγχειρίδιο χρήστη

Πρόλογος

 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Nedis KACM140EBK.
Αυτό το έγγραφο είναι το εγχειρίδιο χρήσης και περιέχει όλες τις πληροφορίες για τη σωστή, αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη απευθύνεται στον τελικό χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Πάντα να αποθηκεύετε αυτές τις πληροφορίες μαζί με το προϊόν για χρήση στο μέλλον.

Περιγραφή του προϊόντος

Προβλεπόμενη χρήση
Οι Nedis KACM140EBK is a coffee maker with a water reservoir for up to 2 cups of coffee.
Το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους εμπλεγμένος. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των χρηστών δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε οικιακά περιβάλλοντα για τυπικές λειτουργίες καθαρισμού που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από μη ειδικούς χρήστες για τυπικές λειτουργίες καθαρισμού, όπως: καταστήματα, γραφεία άλλα παρόμοια περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου ή / και σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.
προδιαγραφές
Προϊόν
Καφετιέρα
αριθμός προϊόντος
KACM140EBK
Διαστάσεις (lxwxh)
21 x 16 x 29 cm
Ισχύς εισόδου
220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς
370 - 450 W
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού
2 φλιτζάνια
Μήκος καλωδίου
70 cm
Κύρια μέρη (εικόνα A)
 
210132 14022 Nedis - Coffee Maker - KACM140EBK main parts.ai
A
1. Φίλτρο
2. Θάλαμος παρασκευής
3. Ρόμοι καφέ
4. Ceramic coffee cups (2x)
5. Καπάκι δεξαμενής νερού
6. Ψεκαστήρας
7. Δεξαμενή νερού
8. κουμπί τροφοδοσίας
9. Καλώδιο ρεύματος

Οδηγίες ασφαλείας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες σε αυτό το έγγραφο πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τη συσκευασία και αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο το προϊόν όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο μέρος είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό. Αντικαταστήστε αμέσως ένα κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
 • Μην ρίχνετε το προϊόν και μην αποφεύγετε το χτύπημα.
 • Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή τροφοδοσίας και τον άλλο εξοπλισμό εάν προκύψουν προβλήματα.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να θερμάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό.
 • Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την παροχή ρεύματος και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πια.
 • Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται στην άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου.
 • Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ερμάριο όταν το χρησιμοποιείτε.
 • Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στην πρίζα.
 • Συνδεθείτε μόνο σε γειωμένη πρίζα.
 • Μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο. Πιάστε πάντα το βύσμα και τραβήξτε.
 • Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
 • Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
 • Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό και μην το τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.
 • Μην αφαιρείτε το πάνω καπάκι ενώ ο κύκλος παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Μην ανοίγετε το δοχείο νερού κατά τη χρήση.
 • Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.
 • Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή τροφοδοσίας πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
 • Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν παρακολουθούνται συνεχώς.
 • Η χρήση από παιδιά πρέπει να παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή.
 • Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν με αυτό το προϊόν.
 • Ο καθαρισμός και η συντήρηση των χρηστών δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 • Μην μετακινείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 • Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.
 • Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν το προϊόν λειτουργεί.
 • Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη “MAX”.
 • Αυτό το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό για συντήρηση για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
Επεξήγηση των συμβόλων ασφαλείας στο προϊόν
Icon
Περιγραφή
IS6043_Burn Hazard Hot Suface Label.ai
Ένδειξη για ζεστή επιφάνεια. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε.
Επεξήγηση των συμβόλων στο προϊόν ή στη συσκευασία
Icon
Περιγραφή
Electrical Class 1.ai
Προϊόν στο οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν βασίζεται μόνο στη βασική μόνωση, αλλά περιλαμβάνει μια πρόσθετη προφύλαξη ασφαλείας με τέτοιο τρόπο ώστε να προβλέπονται μέσα για τη σύνδεση αγώγιμων μερών (τα οποία δεν είναι ενεργά μέρη) στον προστατευτικό (γείωση) αγωγό στη σταθερή καλωδίωση με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα εξαρτήματα να μην μπορούν να γίνουν ζωντανά σε περίπτωση βλάβης της βασικής μόνωσης.

εγκατάσταση

 • Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας
 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και ότι δεν φαίνεται καμία ζημιά στα εξαρτήματα. Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν καταστραφεί, επικοινωνήστε με το γραφείο σέρβις της Nedis BV μέσω του webιστοσελίδα: www.nedis.com.

Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση
 • Καθαρίστε το θάλαμο παρασκευής A2, coffee jug A4 και τη δεξαμενή νερού A7 with dish soap and rinse with water.
 • Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, εκτελέστε δύο πλήρεις κύκλους παρασκευής χωρίς καφέ για να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος.
Brewing coffee (image B)
KACM140EBK brewing coffee v2.ai
B
 • Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη “MAX”.
 • Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.
1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού A5.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού A7 with clean water for every cup of coffee.
3. Rotate the sprayer A6 to the back. See image B.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο A1 in the brewing chamber A2.
 • Συνήθως χρειάζεται ένα επίπεδο κουτάλι αλεσμένου καφέ για ένα φλιτζάνι καφέ. Προσαρμόστε την ποσότητα σύμφωνα με το προσωπικό σας γούστο.
5. Διανείμετε τον αλεσμένο καφέ ομοιόμορφα.
6. Κλεισιμο A5.
7. Place the coffee cups A4 underneath the brewing chamber A2.
8. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας A9 στην πρίζα.
9. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας A8 για να ξεκινήσει ο κύκλος παρασκευής.
 • A8 ανάβει.
 • Do not open the water reservoir lid A5 ενώ ο κύκλος παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη.
10. Περιμένετε ένα λεπτό μετά την ολοκλήρωση του κύκλου παρασκευής για να στάξει όλος ο καφές A4.
11. Πάρτε A4 from the coffee maker.
 • Προσοχή, μπορεί να φύγει ζεστός ατμός.
12. Απολαύστε τον καφέ σας.
13. Τύπος A8 για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
14. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ.

Καθαρισμός & συντήρηση

 •  Allow the product to cool down before cleaning it.
 • Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό.
 • Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό ή υγρασία.
 • Μόνο ο θάλαμος παρασκευής και η γυάλινη κανάτα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Το υπόλοιπο προϊόν δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων και πρέπει να καθαρίζεται στο χέρι σε σαπουνόνερο.
 • Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό πανί. Αποφύγετε λειαντικά που μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.
 • Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη κατά τον καθαρισμό του προϊόντος.
 • Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών και χωρίς επίβλεψη.
 • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε το με ένα νέο προϊόν.

Αφαλάτωση του προϊόντος

1. Ανοικτό A5.
2. Γέμισμα A7 to the ‘MAX’ indicator with one part white vinegar and three parts of cold water.
3. Μέρος A1 σε A2.
4. Κλεισιμο A5.
5. Βάλε ένα 0.5L reservoir under the coffee spouts A3.
6. Τύπος A8 για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
7. Wait a few minutes after the brewing cycle has finished to allow all the coffee to drip into the cups.
8. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει.
9. Αφαιρέστε, ξεπλύνετε και τοποθετήστε ξανά A4.
10. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα με μείγμα φρέσκου νερού-ξιδιού.
11. Perform three brewing cycles with clean water.

ΕΓΓΥΗΣΗ

 Οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και τροποποιήσεις στο προϊόν ακυρώνουν την εγγύηση. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για ιδιωτική χρήση (κανονική οικιακή χρήση). Η Nedis δεν φέρει ευθύνη για φθορά, ελάττωμα και / ή ζημιές που προκαλούνται από την εμπορική χρήση του προϊόντος.

Αποποίηση Ευθυνών

 Τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Διάθεση

WEEE.png
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πετιέται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή τους, ώστε να μπορεί να προωθήσει τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Για να επιστρέψετε το μεταχειρισμένο προϊόν σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τακτικά συστήματα επιστροφής και παραλαβής ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν για το περιβάλλον.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.