Έγγραφο

Midea MC-ID351 Induction Hob

Περιεχόμενα απόκρυψη

Πρόλογος

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Η ασφάλειά σας είναι σημαντική για εμάς. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προτού χρησιμοποιήσετε την εστία σας.

εγκατάσταση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

 • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία ή συντήρηση σε αυτήν.
 • Η σύνδεση με ένα καλό σύστημα καλωδίωσης γείωσης είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.
 • Οι αλλαγές στο οικιακό σύστημα καλωδίωσης πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 • Η μη τήρηση αυτών των συμβουλών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κόψτε τον κίνδυνο

 • Προσέξτε - τα άκρα του πίνακα είναι αιχμηρά.
 • Η μη προσοχή πρέπει να οδηγήσει σε τραυματισμό ή περικοπές.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

 • Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση αυτής της συσκευής.
 • Δεν πρέπει να τοποθετείται καύσιμο υλικό ή προϊόντα σε αυτήν τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.
 • Κάντε αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς θα μπορούσε να μειώσει το κόστος εγκατάστασης.
 • Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες για την εγκατάσταση.
 • Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και να γειωθεί μόνο από κατάλληλο άτομο.
 • Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα που ενσωματώνει ένα διακόπτη απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.
 • Η μη σωστή εγκατάσταση της συσκευής θα μπορούσε να ακυρώσει τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή ευθύνης.
 • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους εμπλεγμένος.
 • Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των χρηστών δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 • Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 • Προειδοποίηση: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες εστιών από γυαλί-κεραμικό ή παρόμοιο υλικό που προστατεύουν τα ζωντανά μέρη
 • Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια της εστίας, καθώς μπορεί να ζεσταθούν
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
 • Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε την εστία μαγειρέματος.
 • Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.
 • Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται. Μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς.
 • WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e g vvith a lid or a fire blanket
Λειτουργία και συντήρηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

 • Μην μαγειρεύετε σε σπασμένη ή ραγισμένη εστία μαγειρέματος. Εάν η επιφάνεια της εστίας μαγειρέματος σπάσει ή σπάσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως από την παροχή ρεύματος (διακόπτης τοίχου) και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
 • Απενεργοποιήστε την εστία στον τοίχο πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
 • Η μη τήρηση αυτών των συμβουλών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνος υγείας

 • Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας.
 • Ωστόσο, άτομα με καρδιακούς βηματοδότες ή άλλα ηλεκτρικά εμφυτεύματα (όπως αντλίες ινσουλίνης) πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό ή τον κατασκευαστή των εμφυτευμάτων τους πριν χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή για να βεβαιωθούν ότι τα εμφυτεύματά τους δεν θα επηρεαστούν από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
 • Η μη τήρηση αυτών των συμβουλών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
Κίνδυνος καυτής επιφάνειας
 • Κατά τη χρήση, προσβάσιμα μέρη αυτής της συσκευής θα ζεσταθούν αρκετά ώστε να προκαλέσουν εγκαύματα.
 • Μην αφήνετε το σώμα, τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη να έρχεται σε επαφή με το γυαλί επαγωγής μέχρι να κρυώσει η επιφάνεια.
 • Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
 • Οι λαβές των κατσαρολών μπορεί να είναι ζεστές στην επαφή. Ελέγξτε ότι οι λαβές της κατσαρόλας δεν προεξέχουν από άλλες εστίες μαγειρέματος που είναι αναμμένες.
 • Κρατήστε τις λαβές μακριά από παιδιά.
 • Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα και εγκαύματα.
Κόψτε τον κίνδυνο
 • Η λεπίδα ξυραφιού μιας ξύστρας μαγειρέματος εκτίθεται όταν ανασυρθεί το κάλυμμα ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε με εξαιρετική προσοχή και φυλάξτε πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
 • Η μη προσοχή πρέπει να οδηγήσει σε τραυματισμό ή περικοπές.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

 • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Το Boilover προκαλεί το κάπνισμα και τα λιπαρά υγρά που μπορεί να αναφλεγούν.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας ως επιφάνεια εργασίας ή αποθήκευσης.
 • Μην αφήνετε ποτέ αντικείμενα ή σκεύη στη συσκευή.
 • Μην τοποθετείτε και μην αφήνετε μαγνητιζόμενα αντικείμενα (π.χ. πιστωτικές κάρτες, κάρτες μνήμης) ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστές, συσκευές αναπαραγωγής MP3) κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν από το ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για θέρμανση ή θέρμανση του δωματίου.
 • Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντα τις ζώνες μαγειρέματος και την εστία όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο (δηλ. Χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής).
  Μην βασίζεστε στη λειτουργία ανίχνευσης ταψιού για να απενεργοποιήσετε τις ζώνες μαγειρέματος όταν αφαιρείτε τα τηγάνια.
 • Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να καθίσουν, να στέκονται ή να ανεβαίνουν πάνω της.
 • Μην αποθηκεύετε αντικείμενα που ενδιαφέρουν τα παιδιά σε ντουλάπια πάνω από τη συσκευή. Τα παιδιά που ανεβαίνουν στην εστία θα μπορούσαν να τραυματιστούν σοβαρά.
 • Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα ή χωρίς επίβλεψη στην περιοχή όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.
 • Τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρία που περιορίζουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη συσκευή θα πρέπει να έχουν ένα υπεύθυνο και ικανό άτομο να τα καθοδηγήσει στη χρήση του. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι ικανοποιημένος ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή χωρίς κίνδυνο για τον εαυτό του ή το περιβάλλον του.
 • Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα μέρος της συσκευής, εκτός εάν συνιστάται ειδικά στο εγχειρίδιο. Όλες οι άλλες εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.
 • Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε βαριά αντικείμενα στην κουζίνα σας.
 • Μην στέκεστε στην κουζίνα σας.
 • Μη χρησιμοποιείτε τηγάνια με οδοντωτές άκρες ή σύρετε τηγάνια στην επιφάνεια του γυαλιού επαγωγής, καθώς αυτό μπορεί να γρατζουνίσει το γυαλί.
 • Μη χρησιμοποιείτε σκούπες ή άλλα σκληρά λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε την εστία της κουζίνας σας, καθώς μπορεί να γδαρθεί το γυαλί επαγωγής.

Συγχαρητήρια σχετικά με την αγορά της νέας σας επαγωγικής εστίας.
We recommend that you spend some time to read this Instruction/ Installation Manual in order to fully understand how to install correctly and operate it.
Για εγκατάσταση, διαβάστε την ενότητα εγκατάστασης.
Read all the safety instructions carefully before use and keep this Instruction/ Installation Manual for future reference.

Επαγωγή προϊόντος

Κορυφή View

 1. Μέγιστη. Ζώνη 2000 W
 2. Μέγιστη. Ζώνη 1500 W
 3. Γυάλινη πλάκα
 4. Έλεγχος ON / OFF
 5. Πίνακας ελέγχου
Πίνακας ελέγχου

 1. Έλεγχος ON / OFF
 2. Power/ Timer regulating controls
 3. Στοιχεία ελέγχου επιλογής ζώνης θέρμανσης
 4. Έλεγχος χρονοδιακόπτη
 5. Έλεγχος κλειδώματος
Θεωρία εργασίας

Το επαγωγικό μαγείρεμα είναι μια ασφαλής, προηγμένη, αποτελεσματική και οικονομική τεχνολογία μαγειρέματος. Λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις που παράγουν θερμότητα απευθείας στο ταψί και όχι έμμεσα μέσω θέρμανσης της γυάλινης επιφάνειας. Το ποτήρι ζεσταίνεται μόνο επειδή το τηγάνι τελικά ζεσταίνεται.
σιδερένιο δοχείο μαγνητικό κύκλωμα κεραμικής πλάκας επαγωγής πηνίου που προκαλεί ρεύματα

Πριν χρησιμοποιήσετε το New Induction Hob
 • Διαβάστε αυτόν τον οδηγό, σημειώνοντας ειδική την ενότητα «Προειδοποιήσεις ασφαλείας».
 • Αφαιρέστε τυχόν προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να εξακολουθεί να βρίσκεται στην επαγωγική εστία σας.
Τεχνικές προδιαγραφές
Μαγειρική εστία MC-10 351
Ζώνες μαγειρέματος 2 ζώνες
Supply Voltage 220- 240V˜ SOHZ or 60HZ
Installed ElectricPower 3500\V
Product Size LXW XH(mm) 288XS20XS6
Build ing – in D im ensi ons AxS (mm) 268X500

Λειτουργία προϊόντος

Έλεγχοι αφής
 • Τα χειριστήρια ανταποκρίνονται στην αφή, οπότε δεν χρειάζεται να ασκήσετε πίεση.
 • Χρησιμοποιήστε τη μπάλα του δακτύλου σας, όχι την άκρη της.
 • Θα ακούτε ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που καταχωρείται ένα άγγιγμα.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι πάντα καθαρά, στεγνά και ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο (π.χ. σκεύος ή πανί) που να τα καλύπτει. Ακόμη και μια λεπτή μεμβράνη νερού μπορεί να κάνει τα χειριστήρια δύσκολα στη χρήση.
Επιλέγοντας το σωστό σκεύος
 • Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη με βάση κατάλληλη για επαγωγικό μαγείρεμα.
  Αναζητήστε το σύμβολο επαγωγής στη συσκευασία ή στο κάτω μέρος του τηγανιού.
 • Μπορείτε να ελέγξετε εάν το μαγειρικό σας σκεύος είναι κατάλληλο πραγματοποιώντας μια δοκιμή μαγνήτη.
  Μετακινήστε έναν μαγνήτη προς τη βάση του τηγανιού. Εάν έλκεται, το τηγάνι είναι κατάλληλο για επαγωγή.
 • Εάν δεν έχετε μαγνήτη:
  1. Βάλτε λίγο νερό στο τηγάνι που θέλετε να ελέγξετε.
  2. Αν δεν αναβοσβήνει στην οθόνη και το νερό θερμαίνεται, το τηγάνι είναι κατάλληλο.
 • Τα μαγειρικά σκεύη από τα ακόλουθα υλικά δεν είναι κατάλληλα: καθαρό ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο ή χαλκός χωρίς μαγνητική βάση, γυαλί, ξύλο, πορσελάνη, κεραμικά και πήλινα σκεύη.

Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με οδοντωτές άκρες ή καμπύλη βάση.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση του τηγανιού σας είναι λεία, κάθεται επίπεδη πάνω στο γυαλί και έχει το ίδιο μέγεθος με τη ζώνη μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε τηγάνια των οποίων η διάμετρος είναι τόσο μεγάλη όσο το γραφικό της επιλεγμένης ζώνης. Χρησιμοποιώντας ένα δοχείο μια ελαφρώς ευρύτερη ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί στη μέγιστη αποδοτικότητά του. Εάν χρησιμοποιείτε μικρότερη απόδοση ποτ θα μπορούσε να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Το δοχείο μικρότερο από 140 mm μπορεί να μην ανιχνευθεί από την εστία. Κεντράρετε πάντα το τηγάνι σας στη ζώνη μαγειρέματος.

Ανασηκώνετε πάντα τα τηγάνια από την εστία επαγωγής - μην γλιστράτε, διαφορετικά μπορεί να γρατζουνίσουν το γυαλί.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

Ξεκινήστε να μαγειρεύετε

Touch the ON/OFF control for three seconds. After power on, the buzzer beeps once, all displays show”-” or”- -“, indicating that the induction hob has entered the state of standby mode.
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο τηγάνι στη ζώνη μαγειρέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος της κατσαρόλας και η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος είναι καθαρά και στεγνά.
Touching the heating zone selection control ,and the indicator next to the key will flash
Select a heat setting by touching the”-” or”+” control.
 • Εάν δεν επιλέξετε ρύθμιση θερμότητας μέσα σε 1 λεπτό, η εστία επαγωγής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε ξανά στο βήμα 1.
 • Μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση θερμότητας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Εάν η οθόνη αναβοσβήνει εναλλάξ με τη ρύθμιση θερμότητας

Αυτό σημαίνει ότι:

 • δεν έχετε τοποθετήσει ένα τηγάνι στη σωστή ζώνη μαγειρέματος ή,
 • το τηγάνι που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα ή,
 • το τηγάνι είναι πολύ μικρό ή δεν είναι σωστά κεντραρισμένο στη ζώνη μαγειρέματος.

Δεν γίνεται θέρμανση, εκτός εάν υπάρχει κατάλληλο ταψί στη ζώνη μαγειρέματος.
Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά εάν δεν τοποθετηθεί κατάλληλο ταψί πάνω της.

Τελειώστε το μαγείρεμα

Αγγίζοντας το χειριστήριο επιλογής ζώνης θέρμανσης που θέλετε να απενεργοποιήσετε
Turn the cooking zone off by scrolling down to “O” or touching “-” and “+” control together. Make sure the display shows “O”.
Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control.
Προσοχή στις ζεστές επιφάνειες
H θα δείξει ποια ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή στο άγγιγμα. Θα εξαφανιστεί όταν η επιφάνεια έχει κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας εάν θέλετε να θερμάνετε περαιτέρω τηγάνια, χρησιμοποιήστε την εστία που είναι ακόμα ζεστή.

Κλείδωμα των στοιχείων ελέγχου

 • Μπορείτε να κλειδώσετε τα χειριστήρια για να αποτρέψετε την ακούσια χρήση (π.χ.ampτα παιδιά ενεργοποιούν κατά λάθος τις ζώνες μαγειρέματος).
 • Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, όλα τα χειριστήρια εκτός από τον έλεγχο ON / OFF απενεργοποιούνται.
Για να κλειδώσετε τα χειριστήρια
Αγγίξτε το χειριστήριο κλειδώματος The timer indicator will show” Lo “
Για να ξεκλειδώσετε τα στοιχεία ελέγχου
Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου κλειδώματος.

Όταν η εστία βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος, όλα τα χειριστήρια απενεργοποιούνται εκτός από το ON/OFF , μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε την επαγωγική εστία με το ON/OFF ελέγξτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά θα ξεκλειδώσετε πρώτα την εστία στην επόμενη λειτουργία.

Έλεγχος χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο με δύο διαφορετικούς τρόπους:

 • Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως λεπτό μυαλό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης δεν θα απενεργοποιήσει καμία ζώνη μαγειρέματος όταν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος.
 • Μπορείτε να το ρυθμίσετε για να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος μετά την ολοκλήρωση του καθορισμένου χρόνου.

Το μέγιστο χρονόμετρο είναι 99 λεπτά.

α) Χρήση του χρονοδιακόπτη ως Minder Minder
Εάν δεν επιλέγετε καμία ζώνη μαγειρέματος

Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι ενεργοποιημένη.
Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το mind minder ακόμα κι αν δεν επιλέγετε καμία ζώνη μαγειρέματος.
Touch the controls of the timer. The minder indicator will start flashing and “10” will show in the timer display.
Set the time by touching the”-” or”+” control of the timer Hint: Touch the”-” or”+” control of the timer to decrease or increase by 1 minute once.
Touch and hold the”-” or”+” control of the timer to decrease or increase by 10 minutes.
Touching the”-” and”+” together, the timer is cancelled, and the “00” will show in the minute display.
Όταν οριστεί η ώρα, θα αρχίσει να μετράει αμέσως. Η οθόνη θα δείξει τον υπολειπόμενο χρόνο και η ένδειξη χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.
Buzzer will beep for 30 seconds and the timer indicator shows”- -” when the setting time finished.

β) Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος

Touching the heating zone selection control that you want to set
the timer for.
Αγγίξτε το χειριστήριο χρονοδιακόπτη, η ένδειξη υπενθύμισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το "10" θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοδιακόπτη.
Set the time by touching the”-” or”+” control of the timer Hint: Touch the”-” or”+” control of the timer once will decrease or increase by 1 minute.
Touch and hold the”-” or”+” control of the timer will decrease or increase by 10 minutes.
Touching the”-” and”+” together, the timer is cancelled, and the
“DO” will show in the minute display.
Όταν οριστεί η ώρα, θα αρχίσει να μετράει αμέσως. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος και η ένδειξη χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.
NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate
indicating that zone is selected.
When cooking timer expires, the corresponding cooking zone
will be switch off automatically.

Η άλλη ζώνη μαγειρέματος θα συνεχίσει να λειτουργεί εάν έχουν ενεργοποιηθεί προηγουμένως.

Προεπιλεγμένοι χρόνοι εργασίας

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μια λειτουργία προστασίας ασφαλείας για την επαγωγική εστία σας. Σβήνει αυτόματα αν ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε το μαγείρεμα. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι εργασίας για διάφορα επίπεδα ισχύος εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο δύναμης 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Προεπιλεγμένο χρονόμετρο εργασίας (ώρα) 8 8 8 4 4 4 2 2 2

Όταν αφαιρεθεί η κατσαρόλα, η επαγωγική εστία μπορεί να σταματήσει αμέσως τη θέρμανση και η εστία σβήνει αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

Τα άτομα με καρδιακό ρυθμό πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μονάδα.

Οδηγίες μαγειρικής

Προσέξτε όταν τηγανίζετε, καθώς το λάδι και το λίπος θερμαίνονται πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείτε PowerBoost. Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες το λάδι και το λίπος θα αναφλεγούν αυθόρμητα και αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Συμβουλές μαγειρικής
 • Όταν το φαγητό βράσει, μειώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
 • Η χρήση καπακιού θα μειώσει το χρόνο μαγειρέματος και θα εξοικονομήσει ενέργεια διατηρώντας τη θερμότητα.
 • Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα υγρού ή λίπους για να μειώσετε τους χρόνους μαγειρέματος.
 • Ξεκινήστε το μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία και μειώστε τη ρύθμιση όταν το φαγητό έχει θερμανθεί.

Σιγοβράζοντας, μαγειρεύοντας ρύζι

 • Το σιγοβράσιμο συμβαίνει κάτω από το σημείο βρασμού, στους 85 ° C περίπου, όταν οι φυσαλίδες αυξάνονται περιστασιακά στην επιφάνεια του υγρού μαγειρέματος. Είναι το κλειδί για νόστιμες σούπες και τρυφερά στιφάδο, γιατί οι γεύσεις αναπτύσσονται χωρίς να μαγειρεύουν το φαγητό. Θα πρέπει επίσης να μαγειρέψετε σάλτσες με βάση το αυγό και παχιά αλεύρι κάτω από το σημείο βρασμού.
 • Ορισμένες εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του μαγειρέματος ρυζιού με τη μέθοδο απορρόφησης, μπορεί να απαιτούν μια ρύθμιση υψηλότερη από τη χαμηλότερη ρύθμιση για να διασφαλιστεί ότι το φαγητό μαγειρεύεται σωστά στον προτεινόμενο χρόνο.

Μπριζόλα

Για να μαγειρέψετε ζουμερές αρωματικές μπριζόλες:

 1. Αφήστε το κρέας σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 λεπτά πριν το μαγείρεμα.
 2. Ζεσταίνετε ένα τηγάνι με βαριά βάση.
 3. Βουρτσίστε και τις δύο πλευρές της μπριζόλας με λάδι. Βρέξτε μια μικρή ποσότητα λαδιού στο καυτό τηγάνι και στη συνέχεια κατεβάστε το κρέας στο καυτό τηγάνι.
 4. Γυρίστε τη μπριζόλα μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ο ακριβής χρόνος μαγειρέματος θα εξαρτηθεί από το πάχος της μπριζόλας και από το πόσο ψημένη τη θέλετε. Οι χρόνοι μπορεί να ποικίλλουν από περίπου 2 – 8 λεπτά ανά πλευρά. Πιέστε τη μπριζόλα για να μετρήσετε πόσο ψημένη είναι – όσο πιο σφιχτή είναι τόσο πιο «καλό» θα είναι.
 5. Αφήστε την μπριζόλα να ξεκουραστεί σε ένα ζεστό πιάτο για λίγα λεπτά για να την αφήσετε να χαλαρώσει και να γίνει μαλακή πριν το σερβίρετε.

Για τηγάνισμα

 1. Επιλέξτε ένα γουόκ επίπεδης βάσης συμβατό με επαγωγή ή ένα μεγάλο τηγάνι.
 2. Ετοιμάστε όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό. Το τηγάνισμα πρέπει να είναι γρήγορο. Εάν μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες, μαγειρέψτε το φαγητό σε πολλές μικρότερες παρτίδες.
 3. Προθερμάνετε το ταψί για λίγο και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας λάδι.
 4. Μαγειρέψτε πρώτα το κρέας, αφήστε το στην άκρη και διατηρήστε το ζεστό.
 5. Ανακατέψτε τα λαχανικά. Όταν είναι ζεστά αλλά ακόμα τραγανά, γυρίστε τη ζώνη μαγειρέματος σε χαμηλότερη ρύθμιση, επιστρέψτε το κρέας στο τηγάνι και προσθέστε τη σάλτσα σας.
 6. Ανακατέψτε απαλά τα συστατικά για να βεβαιωθείτε ότι έχουν θερμανθεί.
 7. Σερβίρετε αμέσως.
Ανίχνευση μικρών άρθρων

Όταν ένα ακατάλληλο μέγεθος ή μη μαγνητικό τηγάνι (π.χ. αλουμίνιο), ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο (π.χ. μαχαίρι, πιρούνι, κλειδί) έχει μείνει στην εστία, η εστία παραμένει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε 1 λεπτό. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να μαγειρεύει στην επαγωγική εστία για ακόμη 1 λεπτό.

Ρυθμίσεις θερμότητας

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι μόνο οδηγίες. Η ακριβής ρύθμιση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως το σκεύος μαγειρικής και το ποσό που μαγειρεύετε. Πειραματιστείτε με την επαγωγική εστία για να βρείτε τις ρυθμίσεις που ταιριάζουν καλύτερα.

Ρύθμιση θερμότητας Επιτηδειότητα
1 - 2
 • ευαίσθητη θέρμανση για μικρές ποσότητες τροφίμων
 • τήξη σοκολάτας, βουτύρου και τροφίμων που καίγονται γρήγορα
 • απαλό σιγοβράσιμο
 • αργή θέρμανση
3 - 4
 • αναθέρμανση
 • γρήγορο σιγοβράσιμο
 • μαγειρεύοντας ρύζι
5 - 6
 • τηγανίτες
7 - 8
 • σοτάρισμα
 • μαγειρικά ζυμαρικά
9
 • ανακατεύουμε
 • ξεχειλίζει
 • φέρνοντας τη σούπα να βράσει
 • βραστό νερό

Φροντίδα και Καθαρισμός

Τι? Πώς; Σημαντικό!
Καθημερινά λερωμένα στο γυαλί (δακτυλικά αποτυπώματα, σημάδια, λεκέδες που αφήνονται από φαγητό ή μη ζαχαρούχα χυτά στο ποτήρι)
 1. Απενεργοποιήστε την εστία στην εστία.
 2. Apply a cooktop cleaner while the glass is still warm (but not hot!
 3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτα.
 4. Ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία στην εστία.
 • Όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη, δεν θα υπάρχει ένδειξη «καυτή επιφάνεια», αλλά η ζώνη μαγειρέματος μπορεί να είναι ακόμα ζεστή! Προσέξτε ιδιαίτερα.
 • Τα σκουπίδια βαρέως τύπου, μερικά νάιλον καθαριστικά και σκληρά/λειαντικά καθαριστικά μπορεί να γδάρουν το γυαλί. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα για να ελέγχετε αν το καθαριστικό ή το καθαριστικό σας είναι κατάλληλο.
 • Never leave cleaning residue on the εστία: το ποτήρι μπορεί να λερωθεί.
Boilovers, λιώνει και ζεστά ζαχαρούχα χυτά στο ποτήρι Αφαιρέστε τα αμέσως με μια φέτα ψαριού, ένα μαχαίρι παλέτας ή μια ξύστρα ξυραφιού κατάλληλη για μαγειρικές εστίες επαγωγής, αλλά προσέξτε τις επιφάνειες ζεστού χώρου μαγειρέματος:
 1. Απενεργοποιήστε την εστία στον τοίχο.
 2. Κρατήστε τη λεπίδα ή το σκεύος σε γωνία 30° και ξύστε τη λερωμένη ή την έκχυση σε μια δροσερή περιοχή της εστίας.
 3. Καθαρίστε τη βρωμιά ή χυθεί με ένα πανί πιάτων ή χαρτί κουζίνας.
 4. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4 για το "Καθημερινό ρύπανση σε γυαλί" παραπάνω.
 • Αφαιρέστε τους λεκέδες που αφήνουν λιωμένα και ζαχαρούχα τρόφιμα ή διαρροές το συντομότερο δυνατό. Εάν αφεθούν να κρυώσουν πάνω στο γυαλί, μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν ή ακόμη και να καταστρέψουν μόνιμα τη γυάλινη επιφάνεια.
 • Κίνδυνος κοπής: όταν το κάλυμμα ασφαλείας ανασυρθεί, η λεπίδα σε ξύστρα είναι αιχμηρή. Χρησιμοποιείτε με εξαιρετική προσοχή και φυλάσσετε πάντα με ασφάλεια και μακριά από παιδιά.
Διαρροές στα χειριστήρια αφής
 1. Απενεργοποιήστε την εστία στην εστία.
 2. Απορροφήστε τη διαρροή
 3. Σκουπίστε την περιοχή ελέγχου αφής με καθαρό damp σφουγγάρι ή ύφασμα
 4. Σκουπίστε την περιοχή εντελώς στεγνή με χαρτοπετσέτα.
 5. Ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία στην εστία.
 • Η εστία μπορεί να ηχεί και να απενεργοποιηθεί και τα χειριστήρια αφής ενδέχεται να μην λειτουργούν ενώ υπάρχει υγρό σε αυτά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει την περιοχή ελέγχου αφής στεγνή πριν ενεργοποιήσετε ξανά την εστία.

7. Hints and Tips

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Τι πρέπει να κάνετε
Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Καμία δικαιοδοσία. Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό και ότι είναι ενεργοποιημένη.
Ελέγξτε αν υπάρχει ou powertagστο σπίτι ή την περιοχή σας. Εάν έχετε ελέγξει τα πάντα και το πρόβλημα παραμένει, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
Τα χειριστήρια αφής δεν αποκρίνονται. Τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα. Ξεκλειδώστε τα χειριστήρια. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της επαγωγικής εστίας μαγειρέματος" για οδηγίες.
The touch controls are difficult to operate Μπορεί να υπάρχει μια μικρή μεμβράνη νερού πάνω από τα χειριστήρια ή μπορεί να χρησιμοποιείτε την άκρη του δακτύλου σας όταν αγγίζετε τα χειριστήρια. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ελέγχου αφής είναι στεγνή και χρησιμοποιήστε τη μπάλα του δακτύλου σας όταν αγγίζετε τα χειριστήρια.
Το γυαλί ξύνεται. Τραχιά σκεύη.
Ακατάλληλο, λειαντικό τρίψιμο ή προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται.
Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με επίπεδες και ομαλές βάσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή του σωστού σκεύους».
Βλέπε «Φροντίδα και καθαρισμός».
Ορισμένα ταψιά κάνουν θορύβους ή κρότες. Αυτό μπορεί να προκληθεί από την κατασκευή του μαγειρικού σας σκεύους (διαφορετικά στρώματα μετάλλων δονείται διαφορετικά). Αυτό είναι φυσιολογικό για σκεύη μαγειρικής και δεν υποδηλώνει σφάλμα.
Η επαγωγική εστία κάνει χαμηλό θόρυβο βουητού όταν χρησιμοποιείται σε υψηλή θερμοκρασία. This is caused by the technology of induction cooking . Αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά ο θόρυβος πρέπει να ησυχάσει ή να εξαφανιστεί εντελώς όταν μειώσετε τη ρύθμιση θερμότητας.
Ο θόρυβος του ανεμιστήρα προέρχεται από την επαγωγική εστία. A cooling fan built into your induction hob has come on to prevent the electronics from overheat ing . It may continue to run even alter you’ve turned the induction hob off. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται καμία ενέργεια. Μην απενεργοποιείτε την επαγωγική εστία στον τοίχο ενώ ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
Pans do not become hot and appears in the display . The induction hob  cannot detect the pan because it is not suitable for induction cooking.
Η επαγωγική εστία δεν μπορεί να ανιχνεύσει το τηγάνι επειδή είναι πολύ μικρό για τη ζώνη μαγειρέματος ή δεν είναι σωστά κεντραρισμένο σε αυτό.
Χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα. Δείτε την ενότητα "Επιλογή του σωστού μαγειρικού σκεύους".
Κεντράρετε το τηγάνι και βεβαιωθείτε ότι η βάση του ταιριάζει με το μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος.
Η επαγωγική εστία ή μια ζώνη μαγειρέματος έχει απενεργοποιηθεί
unexpectedly, a tone sounds and an error code is displayed (typically alternating with one or two digits in the cooking timer display).
Τεχνικό σφάλμα. Please note down the error letters and  numbers,  switch the power to the induction hob off at the wall, and contact a qualified technician.

Εμφάνιση και επιθεώρηση αστοχίας

Η επαγωγική εστία είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτοδιάγνωσης. Με αυτή τη δοκιμή ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία πολλών εξαρτημάτων χωρίς να αποσυναρμολογήσει ή να αποσυναρμολογήσει την εστία από την επιφάνεια εργασίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1) Ο κωδικός αποτυχίας εμφανίζεται κατά τη χρήση του πελάτη από το & Solution;

Κωδικός αποτυχίας Πρόβλημα Λύση

Αυτόματη ανάκτηση

El Supply voltage είναι πάνω από το ονομαστικό voltage. Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος είναι φυσιολογική.

Ενεργοποιήστε μετά την κανονική παροχή ρεύματος.

E2 Supply voltage είναι κάτω από το ονομαστικό voltage.
 

E3

High temperature of ceramic plate sensor .

Cl # )

 

Περιμένετε να επιστρέψει η θερμοκρασία της κεραμικής πλάκας στην κανονική.

Αγγίξτε το κουμπί "ON / OFF" για επανεκκίνηση της μονάδας.

 

E4

High temperature of ceramic plate sensor .

(2# )

 

ES

 

High temperature of IGBT. Cl# )

Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία του IGBT στο κανονικό.
 

E6

 

High temperature of IGBT. ( 2# )

Αγγίξτε το κουμπί «ON/OFF» για επανεκκίνηση της μονάδας. Ελέγξτε εάν ο ανεμιστήρας λειτουργεί ομαλά.

αν όχι, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.

Χωρίς αυτόματη ανάκτηση

F3 / F6 Ceramic plate temperature sensor failure- -short circuit. (F3 for l#,F6 for2#) Ελέγξτε τη σύνδεση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας κεραμικής πλάκας.
F4 / F7 Ceramic plate temperature sensor failure–open circuit. (F4 for l#,F7 for2#)
F5 / F8 Ceramic plate temperature sensor failure-invalid . (FS for 1#,FS for2#)
F9 / FA Αισθητήρας θερμοκρασίας της αστοχίας IGBT. (βραχυκύκλωμα / ανοιχτό κύκλωμα για 1 #) Αντικαταστήστε την πλακέτα τροφοδοσίας.
FC /FD Αισθητήρας θερμοκρασίας της αστοχίας IGBT. (βραχυκύκλωμα / ανοιχτό κύκλωμα για 2 #)

2) Συγκεκριμένη Αποτυχία & Λύση

Αποτυχία Πρόβλημα Λύση Α Λύση Β
Η λυχνία LED δεν ανάβει όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Δεν παρέχεται τροφοδοσία. Ελέγξτε εάν το φις έχει ασφαλίσει καλά στην πρίζα και ότι η πρίζα λειτουργεί.
Η συνδεδεμένη πλακέτα τροφοδοσίας και η πλακέτα οθόνης απέτυχαν. Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η βοηθητική πλακέτα τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένη. Αντικαταστήστε την βοηθητική πλακέτα τροφοδοσίας.
Η πλακέτα οθόνης είναι κατεστραμμένη. Αντικαταστήστε την πλακέτα οθόνης.
Ορισμένα κουμπιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ή η οθόνη LED δεν είναι φυσιολογική. Η πλακέτα οθόνης είναι κατεστραμμένη. Αντικαταστήστε την πλακέτα οθόνης.
Η ένδειξη λειτουργίας μαγειρέματος ανάβει, αλλά η θέρμανση δεν ξεκινά. Υψηλή θερμοκρασία της εστίας. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Η είσοδος αέρα ή ο αεραγωγός ενδέχεται να μπλοκαριστούν.
Υπάρχει κάτι λάθος με τον ανεμιστήρα. Ελέγξτε εάν ο ανεμιστήρας λειτουργεί ομαλά. αν όχι, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.
Η πλακέτα τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένη. Αντικαταστήστε την πλακέτα τροφοδοσίας.
Heating stops suddenly during operation and the display flashes “!J”. Το Pan Type είναι λάθος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο δοχείο (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.) Το κύκλωμα ανίχνευσης του ταψιού είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε τον πίνακα τροφοδοσίας.
επανεκκίνηση της μονάδας.
Heating zones of the same side ( Such as the first and the second zone ) would display”!!” . Η συνδεδεμένη πλακέτα τροφοδοσίας και η πλακέτα οθόνης βλάβη. Ελέγξτε τη σύνδεση.
The display board of communicate part is damaged. Αντικαταστήστε την πλακέτα οθόνης.
Ο κεντρικός πίνακας είναι κατεστραμμένος. Αντικαταστήστε την πλακέτα τροφοδοσίας.
Ο κινητήρας του ανεμιστήρα ακούγεται αφύσικο. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα είναι κατεστραμμένος. Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.

Τα παραπάνω είναι η κρίση και ο έλεγχος κοινών αποτυχιών.
Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα μόνοι σας για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους και ζημιές στην επαγωγική εστία.

εγκατάσταση

Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης

Κόψτε την επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τα μεγέθη που φαίνονται στο σχέδιο.
For the purpose of installation and use, a minimum of 50mm space shall be preserved around the hole. Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant and insulated work surface material (Wood and similar fibrous or hygroscopic material shall not be used as work surface material unless impregnated) to avoid the electrical shock and larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below:
 Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των πλευρών της εστίας και των εσωτερικών επιφανειών του πάγκου εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.

A (mm)

Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (χιλ.)

G

268 + 4

-0

500 + 4

-0

50 λεπτά. 50 λεπτά. 50 λεπτά. 50 λεπτά.

3 mm ελάχ.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, βεβαιωθείτε ότι η εστία επαγωγής είναι καλά αεριζόμενη και ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα δεν είναι φραγμένες. Βεβαιωθείτε ότι η εστία επαγωγής είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οπως φαίνεται παρακάτω

Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας και του ντουλαπιού πάνω από την εστία πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm.

A (mm)

Β (mm) C (mm) D E
760 50 λεπτά. 20 λεπτά. Εισαγωγή αέρα

Έξοδος αέρα 5mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού
Make sure the induction cooker hob is well ventilated and that air inlet and outlet are not blocked. In order to avoid accidental touch with the overheating bottom of the hob, or getting unexpectable electric shock during working, it is necessary to put a wooden insert, fixed by screws, at a minimum distance of 50mm from the bottom of the hob. Follow the requirements below.

Υπάρχουν τρύπες εξαερισμού γύρω από το εξωτερικό της εστίας. ΠΡΕΠΕΙ να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι τρύπες δεν φράσσονται από τον πάγκο όταν τοποθετείτε την εστία στη θέση της.

 •  Be aware that the glue that join the plastic or wooden material to the furniture, has to resist to temperature not below 150 °C, to avoid the unstuck of the paneling.
 • The rear wall, adjacent and surrounding surfaces must therefore be able to
  withstand an temperature of 90°C.
Πριν εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι
 • Εάν η εστία είναι τοποθετημένη πάνω από έναν φούρνο, ο φούρνος διαθέτει έναν ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης.
 • Η εγκατάσταση θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.
 • Ένας κατάλληλος διακόπτης απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος είναι ενσωματωμένος στη μόνιμη καλωδίωση, τοποθετημένος και τοποθετημένος ώστε να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς καλωδίωσης.
  Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να παρέχει διαχωρισμό επαφής με διάκενο αέρα 3 mm σε όλους τους πόλους (ή σε όλους τους ενεργούς αγωγούς [φάσης] εάν οι τοπικοί κανόνες καλωδίωσης επιτρέπουν αυτή τη διακύμανση των απαιτήσεων).
 • Ο διακόπτης απομόνωσης θα είναι εύκολα προσβάσιμος στον πελάτη με εγκατεστημένη την εστία.
 • Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς νόμους.
 • Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα και εύκολα καθαρισμένα φινιρίσματα (όπως κεραμικά πλακίδια) για τις επιφάνειες τοίχου που περιβάλλουν την εστία.
Αφού τοποθετήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι
 • Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο μέσω θυρών ντουλαπιών ή συρταριών.
 • Υπάρχει επαρκής ροή καθαρού αέρα από το εξωτερικό του ντουλαπιού προς τη βάση της εστίας.
 • f the hob is installed above a drawer or cupboard space, a thermal protection barrier is installed below the base of the hob.
 • Ο διακόπτης απομόνωσης είναι εύκολα προσβάσιμος από τον πελάτη.
Πριν εντοπίσετε τις αγκύλες στερέωσης

Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, λεία επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στα χειριστήρια που προεξέχουν από την εστία.

Προσαρμογή της θέσης του βραχίονα

Στερεώστε την εστία στην επιφάνεια εργασίας βιδώνοντας 4 βραχίονες στο κάτω μέρος της εστίας (δείτε την εικόνα) μετά την εγκατάσταση. Προσαρμόστε τη θέση του βραχίονα ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικό πάχος τραπεζιού.

Under any circumstances, the brackets cannot touch with the inner surfaces of the worktop after installation (see picture).

Προφυλάξεις
 1. Η επαγωγική εστία πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή τεχνικούς. Έχουμε επαγγελματίες στην υπηρεσία σας. Ποτέ μην κάνετε την επέμβαση μόνοι σας.
 2. Η εστία δεν θα εγκατασταθεί ακριβώς πάνω από ένα πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, καταψύκτη, πλυντήριο ρούχων ή στεγνωτήριο ρούχων, καθώς η υγρασία μπορεί να βλάψει τα ηλεκτρονικά της εστίας
 3. Η επαγωγική εστία πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερη θερμική ακτινοβολία για να ενισχυθεί η αξιοπιστία της.
 4. Ο τοίχος και η επαγόμενη ζώνη θέρμανσης πάνω από την επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει να αντέχουν στη θερμότητα.
 5. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά, το στρώμα σάντουιτς και η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
 6. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
 Σύνδεση της εστίας στο τροφοδοτικό

Αυτή η εστία πρέπει να συνδέεται στην παροχή ρεύματος μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Πριν συνδέσετε την εστία στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε ότι:

 1. Το οικιακό σύστημα καλωδίωσης είναι κατάλληλο για την ισχύ που αντλεί η εστία.
 2. Ο τόμοςtage αντιστοιχεί στην τιμή που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών
 3. Τα τμήματα καλωδίων τροφοδοσίας μπορούν να αντέξουν το φορτίο που καθορίζεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
  Για να συνδέσετε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο, μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, μειωτήρες ή διακλαδιστικές συσκευές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
  Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να αγγίζει καυτά μέρη και πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 75°C σε κανένα σημείο.

Ελέγξτε με ηλεκτρολόγο εάν το οικιακό σύστημα καλωδίωσης είναι κατάλληλο χωρίς αλλοιώσεις. Τυχόν αλλαγές πρέπει να γίνουν μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Το τροφοδοτικό πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο, ή μονοπολικό διακόπτη. Η μέθοδος σύνδεσης φαίνεται παρακάτω.

 • Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή πρόκειται να αντικατασταθεί, η λειτουργία πρέπει να γίνει από αντιπρόσωπο μετά την πώληση με ειδικά εργαλεία για την αποφυγή ατυχημάτων.
 • Εάν η συσκευή συνδέεται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να εγκατασταθεί omni polar διακόπτης κυκλώματος με ελάχιστο άνοιγμα 3 mm μεταξύ των επαφών.
 • Ο εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει γίνει η σωστή ηλεκτρική σύνδεση και ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας.
 • Το καλώδιο δεν πρέπει να λυγίσει ή να συμπιεστεί.
 • Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
 • Το κίτρινο / πράσινο καλώδιο του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη γείωση τόσο των ακροδεκτών τροφοδοσίας όσο και των συσκευών.
 • The manufacturer cannot be held responsible for any accidents resulting from the use of an appliance which is not connected to earth, or with faulty earth connection continuity.
 • Εάν η συσκευή διαθέτει πρίζα, πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η πρίζα.

Η κάτω επιφάνεια και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση.

DISPO-SAL:  Μην dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Αυτή η συσκευή φέρει την ένδειξη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας ότι αυτή η συσκευή απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποφυγή τυχόν ζημιών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, κάτι που διαφορετικά θα μπορούσε να προκληθεί εάν απορρίφθηκε με λάθος τρόπο.
Το σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι ενδέχεται να μην αντιμετωπίζεται ως κανονικά οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να μεταφερθεί σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Αυτή η συσκευή απαιτεί εξειδικευμένη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό συμβούλιο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου το αγοράσατε.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Έγγραφα / Πόροι

Midea MC-ID351 Induction Hob [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
MC-ID351 Induction Hob, MC-ID351, Induction Hob

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.