Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker

Εισαγωγή

Prime LS100 is a powerful LTE Tracker which is designed as Emergency call equipment. It works on LTE B4/B13 with superior receiving sensitivity. Its location can be real time or schedule tracked by backend server or specified terminals. Based on the embedded wireless tracking protocol, Prime LS100 can communicate with the backend server through LTE network, and transfer reports of emergency. Service provider is easy to setup their tracking platform based on the functional wireless tracking protocol.
The WIFI function will be activated and report the MAC addresses once the device is in alerting state. The BLE function will be activated and scan the third-party BLE data or Beacon broadcast by custom setting or protocol.
RF 433MHz is used as a supervised short range RF communication link between the unit and the Base Station to determine if they are no longer in range with each other.

Το προϊόν τελείωσεview

Εμφάνιση

Buttons Interface Description

Button /USB Interface Description

ΚΛΕΙΔΙ/Διασύνδεση

Περιγραφή

Επαναφορά κλειδιού Power off     the Prime LS100
Προσαρμογέας Connected to a Power supply socket can power on Prime LS100
Πλήκτρο λειτουργίας SOS λειτουργία
Feature Key Play to do list audios.
TEST Key Λειτουργία δοκιμής
Περιγραφή LED


Εικόνα-1 2

There are 3 LED lights in Prime LS100 device, the description as following.

φως Συμβάν Κατάσταση
Function Key LED Function Key pressed Solid when pressed
Feature Key LED Feature Key pressed Solid when pressed
Test Key LED Test Key pressed Solid when pressed
Breath Light Test Key long press Breath effect

Ξεκινώντας

Κατάλογος εξαρτημάτων

Όνομα και Επίθετο

Εικόνα

Παρατήρηση

Prime LS100 Base Station The LTE Base Station.
Prime LS100 adapter It used to power on the Prime LS100.
Ενσωματωμένη μπαταρία

The following items are suggestion for built-in battery usage, please pay more attention.

  • The device is Emergency call equipment, which is designed to be used by adapter always plugged.
  • There is a 850mAh Lithium polymer battery integrated in device. The built-in battery will only be used when the adapter unplugged.

Note: If the Prime LS100 device is firstly used, please make sure the adapter of the device is plugged in the power supply socket.

Prime LS100 Adapter

Prime LS100 base station is connected with an AC Adapter.
The adapter is used for device power on, built-in battery charging, which should be plugged in power supply socket at any time ( by end user).

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση


Εικόνα-2 2

Ενεργοποίηση: Plug in the power adapter and power on.
Απενεργοποίηση: Unplugged the power adapter and press the Reset button.

Σημείωση: the user can not power off Prime LS100 if the adapter is plugged.

Συχνότητα

LTE: Band2/Band4/Band5/Band12/Band13
WIFI::2412MHz-2462MHz
BLE:2412MHz-2472MHz
433:433.92MHZ

Αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες ασφάλειας

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαταραχή

Πιθανός λόγος

Λύση

Δεν είναι δυνατή η αναφορά των μηνυμάτων στον διακομιστή υποστήριξης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το APN είναι λάθος. Ορισμένα APN δεν μπορούν να επισκεφθούν απευθείας το Διαδίκτυο. Ρωτήστε τον χειριστή του δικτύου για το σωστό APN.
Η διεύθυνση IP ή η θύρα του διακομιστή υποστήριξης είναι λάθος. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP για τον διακομιστή υποστήριξης είναι μια αναγνωρισμένη διεύθυνση στο Διαδίκτυο.
Unable to power off Prime LS100. Η λειτουργία του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιήθηκε από το AT+GTFKS. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία του πλήκτρου λειτουργίας με AT+GTFKS.
Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί Η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό και έχει κλειδώσει. Using a external power source with 3.6V to 4.2V DC power supply to active the battery or apply for after sale help.
Πληροφορίες για την ασφάλεια

The following items are suggestion for safety use, please pay more attention. Please do not disassemble the device by yourself. Please do not put the device on the overheating or too humid place, avoid
exposure to direct sunlight. Too high temperature will damage the device or even cause the battery explosion. Please do not use Prime LS100 on the airplane or near medical equipment.

Προσοχή FCC.

§ 15.19 Απαιτήσεις επισήμανσης.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.

§ 15.21 Πληροφορίες για τον χρήστη.
Τυχόν Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μέρος θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

§ 15.105 Πληροφορίες για τον χρήστη.
Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει χρήσεις και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
-Αναπροσανατολίστε ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
-Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated withmin imum distance 20cm between the radiator & your body.

Έγγραφα / Πόροι

Micron Electronics Prime LS100 LTE Tracker [pdf] Εγχειρίδιο χρήστη
BAS4GA, ZKQ-BAS4GA, ZKQBAS4GA, Prime LS100 LTE Tracker, LS100 LTE Tracker, LTE Tracker, Tracker

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.