Λογότυπο INSIGNIA

INSIGNIA NS-CZ50WH0 5 ή 7 Cu. Ft. Καταψύκτης στήθους

INSIGNIA NS-CZ50WH0 5 ή 7 Cu. Ft. Καταψύκτης στήθους

Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας Insignia. Τα NS-CZ50WH0, NS-CZ50WH0-C, NS-CZ70WH0 ή NS-CZ70WH0-C αντιπροσωπεύουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον σχεδιασμό του καταψύκτη στήθους και έχουν σχεδιαστεί για αξιόπιστη και απροβλημάτιστη απόδοση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ / ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα · περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast. τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής.
 • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του .
 • Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 • Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 • Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ύλες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή.
 • Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του χρήστη στη συσκευή.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμπόδια.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστά ο κατασκευαστής.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε τον καταψύκτη σύμφωνα με τους τοπικούς ρυθμιστές για αυτόν
  χρησιμοποιεί εύφλεκτο φυσικό αέριο και ψυκτικό μέσο.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εντοπίζετε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
 • Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους (δύο άξονες) προσαρμογείς.
 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού. Πριν πετάξετε τον παλιό σας καταψύκτη:
 • Βγάλτε τις πόρτες.
 • Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν μέσα.
 • Ο καταψύκτης πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής παροχής πριν επιχειρήσετε την εγκατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος.
 • Το ψυκτικό και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν απορρίπτεται η συσκευή, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να ανακτάται από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχα προσόντα εκτός από την απόρριψη κατά την καύση, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω αστάθειας της συσκευής, πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε μόνο σε παροχή πόσιμου νερού. (Κατάλληλο για παγομηχανή).
 • Για να αποφύγετε τον εγκλωβισμό ενός παιδιού, φυλάξτε το μακριά από παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη (ή στο ψυγείο). (Κατάλληλο για προϊόντα με κλειδαριές.)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την αποσύνδεση του καταψύκτη. Παρακαλώ πιάστε σταθερά το φις και βγάλτε το απευθείας από την πρίζα.
 • Μην βλάψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε τον καταψύκτη όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή το φις έχει φθαρεί.
 • Το φις τροφοδοσίας πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν πυρκαγιές. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας είναι εξοπλισμένο με αξιόπιστη γραμμή γείωσης.
 • Κλείστε τη βαλβίδα του διαρρέοντος αερίου και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε τον καταψύκτη και άλλες ηλεκτρικές συσκευές λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
 • Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια, δεν συνιστάται να τοποθετείτε ρυθμιστές, κουζίνες ρυζιού, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες συσκευές στο επάνω μέρος του καταψύκτη, εκτός από αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο τηγάνι τροφίμων.
 • Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε αυθαίρετα τον καταψύκτη και μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από ειδικό.
 • Τα κενά μεταξύ των θυρών του καταψύκτη και μεταξύ των θυρών και του σώματος του καταψύκτη είναι μικρά. Μην βάζετε το χέρι σας σε αυτές τις περιοχές για να μην τσιμπήσετε το δάχτυλο. Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί όταν ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων.
 • Μην μαζεύετε τρόφιμα ή δοχεία με βρεγμένα χέρια στον θάλαμο κατάψυξης όταν λειτουργεί ο καταψύκτης, ειδικά μεταλλικά δοχεία για να αποφύγετε τον κρυοπαγήματα.
 • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να εισέρχονται ή να ανεβαίνουν στην κατάψυξη για να αποτρέψουν τα παιδιά να σφραγιστούν στην κατάψυξη ή να τραυματιστούν από την πτώση του καταψύκτη.
 • Μην ψεκάζετε ή πλένετε τον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά μέρη όπου μπορεί να ραντιστεί εύκολα με νερό για να μην επηρεάσει τις ηλεκτρικές ιδιότητες μόνωσης του καταψύκτη.
 • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην κορυφή του καταψύκτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να πέσουν αντικείμενα κατά το άνοιγμα της πόρτας και μπορεί να προκληθούν τυχαίοι τραυματισμοί.
 • Τραβήξτε το φις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Μην συνδέετε τον καταψύκτη στην τροφοδοσία εντός πέντε λεπτών για να αποφύγετε ζημιές στον συμπιεστή λόγω διαδοχικών εκκινήσεων.
 • Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στην κατάψυξη για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.
 • Αυτό το προϊόν είναι οικιακός καταψύκτης και πρέπει να είναι κατάλληλο μόνο για αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, οι οικιακοί καταψύκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.
 • Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως εμφιαλωμένα ή σφραγισμένα δοχεία υγρού όπως εμφιαλωμένες μπύρες και ποτά στην κατάψυξη για να αποφύγετε τις εκρήξεις και άλλες απώλειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

 • Ο καταψύκτης μπορεί να μην λειτουργεί με συνέπεια όταν βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το κρύο άκρο του εύρους θερμοκρασιών για το οποίο έχει σχεδιαστεί ο καταψύκτης.
  Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια, λάβετε υπόψη:
 • Το γεγονός ότι τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους κατάψυξης τροφίμων ή ντουλάπια ή σε διαμερίσματα ή ντουλάπια χαμηλής θερμοκρασίας και ότι ορισμένα προϊόντα, όπως παγωμένα νερά, δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.
 • Η ανάγκη να μην υπερβαίνει το χρόνο αποθήκευσης που συνιστούν οι κατασκευαστές τροφίμων για κάθε είδους τρόφιμα και ιδιαίτερα για εμπορικά γρήγορα κατεψυγμένα τρόφιμα σε καταψύκτες τροφίμων και κατεψυγμένα τρόφιμα ή ντουλάπια.
 • Οι αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητης αύξησης της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη του καταψύκτη, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλά στρώματα εφημερίδας.
 • Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, συντήρηση ή καθαρισμό θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια αποθήκευσης.
 • Η αναγκαιότητα, για πόρτες ή καπάκια με κλειδαριές και κλειδιά, τα κλειδιά να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείδωμα των παιδιών μέσα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

 • Τα ψυκτικά μέσα και τα υλικά αφρού κυκλοπεντανίου είναι εύφλεκτα υλικά και οι καταψύκτες που απορρίπτονται πρέπει να απομονώνονται από πηγές πυρκαγιάς και δεν μπορούν να καούν. Μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ειδικευμένες επαγγελματικές εταιρείες ανακύκλωσης για επεξεργασία για να αποφύγετε ζημιές στο περιβάλλον ή άλλους κινδύνους.
 • Παρακαλώ αφαιρέστε την πόρτα του καταψύκτη και η οποία πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε ατυχήματα παιδιών που εισέρχονται και παίζουν στον καταψύκτη.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το λιανοπωλητή από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Απαίτηση γείωσης
Ο καταψύκτης σας πρέπει να είναι γειωμένος. Ο καταψύκτης σας είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο με καλώδιο γείωσης με βύσμα γείωσης. Πρέπει να εισάγετε το βύσμα σε μια πρίζα που είναι σωστά τοποθετημένη και γειωμένη.
Η εσφαλμένη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή άτομο σέρβις εάν δεν κατανοείτε πλήρως τις οδηγίες γείωσης ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο καταψύκτης σας είναι σωστά γειωμένος.

Χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

Χαρακτηριστικά

 • Καταψύκτης στήθους 5 ή 7 κυβικών ποδιών
 • Καλάθι αποθήκευσης
 • Φτυάρι πάγου (για την αφαίρεση του πάγου που συσσωρεύεται μέσα στην κατάψυξή σας)
 • ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ρύθμιση του καταψύκτη σας

Πριν χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη σας

 • Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.
 • Αφήστε τον καταψύκτη σας να σταθεί όρθιος για περίπου δύο ώρες πριν τον συνδέσετε με το ρεύμα. Αυτό μειώνει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστημα ψύξης από λάθος χειρισμό του καταψύκτη σας κατά τη μεταφορά.
 • Πλύνετε το εσωτερικό με διαφήμισηamp, ζεστό πανί και διάλυμα μαγειρικής σόδας (δύο κουταλιές της σούπας σε ένα τέταρτο νερό), στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Κάνετε αυτό περιοδικά για να διατηρείτε την κατάψυξή σας νέα.

Εύρεση κατάλληλης τοποθεσίας

 • Ο καταψύκτης σας έχει σχεδιαστεί για να είναι μόνο ελεύθερος και δεν πρέπει να βρίσκεται σε εσοχή ή ενσωματωμένο.
 • Τοποθετήστε τον καταψύκτη σας σε ένα δάπεδο που να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να υποστηρίζει τον καταψύκτη σας όταν είναι πλήρως φορτωμένος.
 • Αφήστε 6 ίντσες (15 εκατοστά) χώρο μεταξύ της πίσω πλευράς και των πλευρών του καταψύκτη σας και των γύρω τοίχων για να παρέχετε σωστό αερισμό. Ρυθμίστε τα πόδια για να διατηρήσετε την κατάψυξή σας ισοπεδωμένη.
 • Εντοπίστε τον καταψύκτη σας μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας, όπως σόμπα, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει την ακρυλική επίστρωση και οι πηγές θερμότητας μπορεί να αυξήσουν την ηλεκτρική κατανάλωση. Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί επίσης να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του καταψύκτη σας.
 • Αποφύγετε τον εντοπισμό του καταψύκτη σας σε υγρές περιοχές.

Παροχή της σωστής τροφοδοσίας
Ελέγξτε την τοπική πηγή ισχύος. Ο καταψύκτης απαιτεί τροφοδοτικό 115 V, 60 Hz.
Χρησιμοποιήστε μια πρίζα που δέχεται την προεξοχή γείωσης. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με βύσμα 3 γωνιών (γείωσης) το οποίο συνδυάζεται με μια τυπική πρίζα 3 ακρών (γείωσης) για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα κινδύνου ηλεκτροπληξίας από τον καταψύκτη σας.

Παροχή της σωστής τροφοδοσίας

:

 • Ο καταψύκτης σας πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένος στη δική του ξεχωριστή πρίζα, η οποία διαθέτει voltagε βαθμολογία που ταιριάζει με την πινακίδα.
 • Μην αποσυνδέετε ποτέ τον καταψύκτη σας τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πιάστε πάντα το βύσμα σταθερά και τραβήξτε ευθεία προς τα έξω από την πρίζα.

Χρησιμοποιώντας τον καταψύκτη σας

Η διάρκεια αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων ποικίλλει και ο συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης δεν πρέπει να ξεπεραστεί.
Τοποθετήστε κατεψυγμένα τρόφιμα στην κατάψυξή σας το συντομότερο δυνατό μετά την αγορά. Εάν υπάρχουν οδηγίες στη συσκευασία, ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες σχετικά με τους χρόνους αποθήκευσης.
Τα προσυσκευασμένα, εμπορικά κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των κατεψυγμένων τροφίμων για ένα θάλαμο αποθήκευσης τριών αστέρων ή κατάψυξη στο σπίτι.

Παρέχεται ένα καλάθι αποθήκευσης για την οργάνωση αντικειμένων με περίεργο σχήμα. Για να φτάσετε σε άλλες συσκευασίες στην κατάψυξή σας, απλώς σύρετε το καλάθι στη μία πλευρά ή σηκώστε το προς τα έξω.

 1. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τον καταψύκτη σας, προσαρμόστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη ρύθμιση που θέλετε και τρέξτε για δύο έως τρεις ώρες πριν βάλετε φαγητό.
 2. Αφού κρυώσει πλήρως, προσαρμόστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν MIN, MAX και OFF.

:

 • Η απενεργοποίηση του χειριστηρίου θερμοκρασίας σταματά τον κύκλο ψύξης αλλά δεν διακόπτει την τροφοδοσία του καταψύκτη σας.
 • Εάν ο καταψύκτης σας είναι απενεργοποιημένος, χάσει το ρεύμα ή είναι απενεργοποιημένος, πρέπει να περιμένετε τρία έως πέντε λεπτά πριν τον επανεκκινήσετε. Ο καταψύκτης σας δεν θα ξεκινήσει εάν προσπαθήσετε να τον επανεκκινήσετε νωρίτερα.
 • Μεγάλες ποσότητες τροφίμων μειώνουν την απόδοση ψύξης του καταψύκτη σας.
 • Εάν επιλέξετε να αλλάξετε τη ρύθμιση του θερμοστάτη, προσαρμόστε τον έλεγχο του θερμοστάτη κατά ένα βήμα τη φορά. Αφήστε αρκετές ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία μεταξύ των ρυθμίσεων.

Απόψυξη του καταψύκτη σας

Για να λειτουργεί ο καταψύκτης σας πιο αποτελεσματικά και με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, θα πρέπει να ξεπαγώσει όταν ο παγετός στα τοιχώματα του καταψύκτη έχει πάχος άνω των 2 έως 4 ίντσες (5 έως 10 mm). Για να ελαχιστοποιήσετε την αλλοίωση των τροφίμων, επιλέξτε μια στιγμή που το απόθεμα κατεψυγμένων τροφίμων σας είναι χαμηλό.
Οι οδηγίες σχετικά με τη φροντίδα των κατεψυγμένων τροφίμων πρέπει να τηρούνται κατά την απόψυξη του καταψύκτη σας. Η απόψυξη συνήθως διαρκεί μερικές ώρες. Το να αφήσετε το επάνω μέρος ανοιχτό βοηθά στην επιτάχυνση της διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Μην χρησιμοποιείτε βραστό νερό για να ξεπαγώσετε τον καταψύκτη σας γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό ή μεταλλικό όργανο για να αφαιρέσετε τον παγετό, καθώς μπορεί να καταστραφούν τα πηνία ψύξης και να ακυρωθεί η εγγύηση.
 1. Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα από τον καταψύκτη σας και τοποθετήστε το σε ψυγείο ή ψυγείο για να προστατέψετε το φαγητό.
 2. Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση OFF και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον καταψύκτη σας.
 3. Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης μέσα στον καταψύκτη σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα ρηχό ταψί κάτω από την οπή αποστράγγισης στο εξωτερικό του καταψύκτη σας για να πιάσει το νερό από τον λιωμένο πάγο.
  Ελέγχετε το τηγάνι περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν ξεχειλίζει.
 4. Όταν ο καταψύκτης σας έχει ξεπαγώσει, καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη σας και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το πώμα αποστράγγισης.
 5. Συνδέστε ξανά τον καταψύκτη σας.
 6. Επαναφέρετε τον θερμοστάτη στη ρύθμιση που θέλετε και, στη συνέχεια, αφήστε τον καταψύκτη σας να κρυώσει για μία ώρα.
 7. Επιστρέψτε το φαγητό στην κατάψυξή σας.

Συντήρηση του καταψύκτη σας

Ο καταψύκτης σας έχει σχεδιαστεί για χρήση όλο το χρόνο με ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση. Σας συνιστούμε να κάνετε τα ακόλουθα κάθε φορά που το ξεπαγώνετε για να διατηρείτε την κατάψυξη σας ελεύθερη και αποτελεσματική:

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να αποφύγετε ζημιές στο φινίρισμα, μην χρησιμοποιείτε:

 • Βενζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλοι παρόμοιοι διαλύτες.
 • Λειαντικά καθαριστικά.
 1. Κλείστε τον καταψύκτη σας και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
 2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
 3. Πλύνετε το καλάθι αποθήκευσης με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
 4. Πλύνετε το εσωτερικό με διαφήμισηamp ζεστό πανί εμποτισμένο σε ένα διάλυμα από ένα τέταρτο χλιαρό νερό σε δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα.
 5. Στεγνώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί.
 6. Καθαρίστε τη φλάντζα της πόρτας (σφραγίδα) για να διατηρήσετε την κατάψυξή σας αποτελεσματική.
 7. Σκουπίστε τα πηνία του συμπυκνωτή όταν σκονιστούν ή λερωθούν.

Αποθήκευση του καταψύκτη σας

 1. Κλείστε τον καταψύκτη σας και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
 2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
 3. Καθαρίστε τον καταψύκτη σας.
 4. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή ελαφρά για να αποφύγετε πιθανό σχηματισμό συμπύκνωσης, μούχλας ή οσμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν μέσα ή κοντά στην κατάψυξή σας.

Μετακίνηση του καταψύκτη σας

 1. Κλείστε τον καταψύκτη σας και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
 2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
 3. Κολλήστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά αντικείμενα μέσα στον καταψύκτη σας.
 4. Κλείστε τη θύρα της πόρτας.
 5. Βεβαιωθείτε ότι ο καταψύκτης σας παραμένει στην όρθια θέση κατά τη μεταφορά.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

 • Εντοπίστε τον καταψύκτη σας στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και έξω από το άμεσο ηλιακό φως.
 • Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξή σας.
  Η υπερφόρτωση του καταψύκτη σας αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητα ή να χαλάσουν.
 • Τυλίξτε τα τρόφιμα σωστά και σκουπίστε τα δοχεία στεγνά πριν τα τοποθετήσετε στον καταψύκτη σας. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού μέσα στον καταψύκτη σας.
 • Μην στρώνετε το καλάθι αποθήκευσης του καταψύκτη με αλουμινόχαρτο, χαρτί κεριού ή χαρτί κουζίνας. Οι επενδύσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία του κρύου αέρα, καθιστώντας τον καταψύκτη σας λιγότερο αποδοτικό.
 • Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα των θυρών και τις εκτεταμένες αναζητήσεις.
  Αφαιρέστε όσα αντικείμενα χρειάζεται ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον καταψύκτη σας. Κάτι τέτοιο ακυρώνει την εγγύηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Ο καταψύκτης μου δεν λειτουργεί Ο καταψύκτης σας είναι αποσυνδεδεμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ότι το βύσμα σπρώχτηκε εντελώς στην πρίζα.
Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί στο ΕΚΤΌΣ θέση. Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση MAX.
Η ασφάλεια του κυκλώματος είναι φυσητή ή ο διακόπτης έχει ενεργοποιηθεί. Ελέγξτε το πλαίσιο της οικιακής ασφάλειας ή του διακόπτη προστασίας και αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη προστασίας.
Διακοπή ρεύματος. Εάν συμβεί διακοπή ρεύματος, ο καταψύκτης σβήνει. Περιμένετε έως ότου αποκατασταθεί το ρεύμα.
Η πόρτα του καταψύκτη μου δεν κλείνει τελείως Πακέτα τροφίμων παρεμβαίνουν στην πόρτα. Μετακινήστε τις συσκευασίες τροφίμων ή αφαιρέστε λίγο φαγητό.
Το καλάθι αποθήκευσης είναι εκτός θέσης. Ρυθμίστε σωστά το καλάθι αποθήκευσης.
Οι φλάντζες της πόρτας είναι βρώμικες. Καθαρίστε τις φλάντζες της πόρτας.
Ο καταψύκτης σας δεν είναι ισοπεδωμένος. Ισοπεδώστε τον καταψύκτη σας με τα πόδια ισοπέδωσης.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Το φαγητό στην κατάψυξή μου δεν είναι κρύο Η πόρτα δεν έχει κλείσει τελείως ή έχει ανοίξει πολύ συχνά. Ελέγξτε τη φλάντζα της πόρτας και τη διανομή τροφίμων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει εντελώς.
Μόλις προσθέσατε μεγάλη ποσότητα φαγητού στον καταψύκτη σας. Αφήστε χρόνο για να κρυώσει το νέο φαγητό και, στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά.
Ο καταψύκτης σας αποσυνδέθηκε πρόσφατα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αφήστε χρόνο να κρυώσει ο καταψύκτης σας πριν προσθέσετε φαγητό. Ο καταψύκτης σας χρειάζεται τέσσερις ώρες για να κρυώσει εντελώς.
Ο θερμοστάτης είναι πολύ ζεστός. Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε πιο κρύα ρύθμιση.
Ο καταψύκτης μου κάνει ασυνήθιστους θορύβους ή κραδασμούς Ο καταψύκτης σας μπορεί να μην είναι επίπεδος στο πάτωμα. Ισοπεδώστε τον καταψύκτη σας με τα πόδια ισοπέδωσης.
Το σώμα του καταψύκτη σας αγγίζει έναν τοίχο. Μετακινήστε τον καταψύκτη σας έξω από τον τοίχο.
Τα μεταλλικά μέρη υφίστανται διαστολή και συστολή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Το ψυκτικό κυκλοφορεί σε όλο το σύστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η υγρασία συσσωρεύεται στο εσωτερικό του καταψύκτη μου Η πόρτα έχει ανοίξει πολύ συχνά ή δεν έχει κλείσει σωστά. Ελέγξτε τη φλάντζα της πόρτας και τη διανομή τροφίμων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει εντελώς.
Ο καταψύκτης σας βρίσκεται σε πολύ υγρό σημείο. Μετακινήστε τον καταψύκτη σας σε θέση στεγνωτηρίου.
Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο συμπιεστής ανάβει και απενεργοποιείται συχνά. Η θερμοκρασία δωματίου είναι πιο ζεστή από την κανονική. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Μόλις προσθέσατε μεγάλη ποσότητα φαγητού στον καταψύκτη σας. Αφήστε χρόνο για να κρυώσει το νέο φαγητό και, στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει τελείως ή έχει ανοίξει πολύ συχνά. Ελέγξτε τη φλάντζα της πόρτας και τη διανομή τροφίμων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει εντελώς.
Ο καταψύκτης σας αποσυνδέθηκε πρόσφατα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αφήστε το ψυγείο σας να κρυώσει πριν προσθέσετε φαγητό. Απαιτούνται τέσσερις ώρες για να κρυώσει εντελώς ο καταψύκτης σας.
Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη σωστή ρύθμιση.

προδιαγραφές

Διαστάσεις (Π × Β × Υ) 5 Cu. Ft.: 24.9 × 21.7 × 33.5 ίντσες (63.2 × 55 × 85 εκ.)

7 Cu. Ft.: 32.1 × 21.7 × 33.5 ίντσες (81.6 × 55 × 85 εκ.)

Βάρος 5 Cu. Ft.: 55 λίβρες. (25 κιλά)

7 Cu. Ft.: 63.9 λίβρες. (29 κιλά)

Απαιτήσεις ισχύος 115 V ~ 60 Hz
Ρεύμα 5 Cu. Ft. ρεύμα: 1.4 A

7 Cu. Ft. ρεύμα: 1.45 A

Κατανάλωση ισχύος (ετήσια) 5 Cu. Ft. κατανάλωση ενέργειας: 218 kWh 7 Cu. Ft. κατανάλωση ενέργειας: 250 kWh

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ

Ορισμοί:
Ο Διανομέας * προϊόντων με επωνυμία Insignia εγγυάται σε εσάς, τον αρχικό αγοραστή αυτού του νέου προϊόντος με την επωνυμία Insignia («Προϊόν»), ότι το Προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στον αρχικό κατασκευαστή του υλικού ή την κατασκευή για μια περίοδο ( 1) έτος από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος («Περίοδος εγγύησης»).
Για να εφαρμοστεί αυτή η εγγύηση, το Προϊόν σας πρέπει να αγοραστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά από ένα κατάστημα λιανικής επωνυμίας Best Buy ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.bestbuy.com ή www.bestbuy.ca και είναι συσκευασμένο με αυτήν τη δήλωση εγγύησης.

Πόσο διαρκεί η κάλυψη;
Η Περίοδος Εγγύησης διαρκεί για 1 έτος (365 ημέρες) από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος. Η ημερομηνία αγοράς σας εκτυπώνεται στην απόδειξη που λάβατε με το Προϊόν.

Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση;
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, εάν η αρχική κατασκευή του υλικού ή η κατασκευή του προϊόντος κριθεί ελαττωματική από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής Insignia ή προσωπικό αποθήκευσης, η Insignia (με τη δική της επιλογή): (1) θα επισκευάσει το Προϊόν με νέο ή ανακατασκευασμένα μέρη? ή (2) αντικαταστήστε το Προϊόν χωρίς χρέωση με νέα ή ανακατασκευασμένα συγκρίσιμα προϊόντα ή ανταλλακτικά. Τα προϊόντα και τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται βάσει αυτής της εγγύησης γίνονται ιδιοκτησία του Insignia και δεν σας επιστρέφονται. Εάν απαιτείται επισκευή προϊόντων ή ανταλλακτικών μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, θα πρέπει να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις εργασίας και ανταλλακτικών. Αυτή η εγγύηση διαρκεί όσο είστε κάτοχος του προϊόντος Insignia κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η κάλυψη της εγγύησης λήγει εάν πουλάτε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το Προϊόν.

Πώς να αποκτήσετε υπηρεσία εγγύησης;
Εάν αγοράσατε το Προϊόν σε τοποθεσία λιανικής Best Buy ή από διαδικτυακό Best Buy webιστοσελίδα (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), παραδώστε την αρχική απόδειξη και το προϊόν σε οποιοδήποτε κατάστημα Best Buy. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το Προϊόν στην αρχική του συσκευασία ή τη συσκευασία που παρέχει την ίδια ποσότητα προστασίας με την αρχική συσκευασία.
Για να λάβετε υπηρεσία εγγύησης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά καλέστε στο 1-877-467-4289. Οι πράκτορες κλήσεων μπορούν να διαγνώσουν και να διορθώσουν το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου.

Πού ισχύει η εγγύηση;
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά σε καταστήματα λιανικής επωνυμίας Best Buy ή webτοποθεσίες στον αρχικό αγοραστή του προϊόντος στη χώρα όπου έγινε η αρχική αγορά.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση;
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει:

 • Εκπαίδευση πελατών / εκπαίδευση
 • εγκατάσταση
 • Ρύθμιση προσαρμογών
 • Καλλυντικά βλάβη
 • Ζημιές λόγω καιρού, αστραπής και άλλων πράξεων του Θεού, όπως υπερτάσεις
 • Τυχαία ζημιά
 • Κακή χρήση
 • Κατάχρηση
 • Αμέλεια
 • Εμπορικοί σκοποί / χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρήσης σε τόπο επιχείρησης ή σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας ή συγκροτήματος διαμερισμάτων πολλαπλών κατοικιών
  χρησιμοποιείται σε άλλο μέρος εκτός από ιδιωτική κατοικία.
 • Τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της κεραίας
 • Ο πίνακας οθόνης έχει υποστεί ζημιά από στατικές (μη κινούμενες) εικόνες που εφαρμόζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα (burn-in).
 • Ζημιά λόγω εσφαλμένης λειτουργίας ή συντήρησης
 • Σύνδεση με εσφαλμένο τόμοtage ή τροφοδοτικό
 • Προσπάθησε επισκευή από οποιοδήποτε άτομο που δεν εξουσιοδοτήθηκε από την Insignia για επισκευή του προϊόντος
 • Προϊόντα που πωλούνται «ως έχουν» ή «με όλα τα σφάλματα»
 • Αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μπαταριών (π.χ. AA, AAA, C κ.λπ.)
 • Προϊόντα όπου ο εργοστασιακός σειριακός αριθμός έχει τροποποιηθεί ή καταργηθεί
 • Απώλεια ή κλοπή αυτού του προϊόντος ή οποιουδήποτε μέρους του προϊόντος
 • Πίνακες οθόνης που περιέχουν έως και τρία (3) σφάλματα εικονοστοιχείων (κουκκίδες που είναι σκούρες ή εσφαλμένα φωτισμένες) ομαδοποιημένες σε περιοχή μικρότερη από το ένα δέκατο (1/10) του μεγέθους της οθόνης ή έως και πέντε
  (5) αποτυχίες pixel σε όλη την οθόνη. (Οι οθόνες που βασίζονται σε pixel ενδέχεται να περιέχουν περιορισμένο αριθμό pixel που ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.)
 • Βλάβες ή ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε επαφή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά υγρά, πηκτές ή πάστες.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η INSIGNIA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Ή ΕΜΦΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ INSIGNIA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΑΝ ΕΚΦΡΑΣΕΤΑΙ Ή ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ, ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΗ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, Οπότε ο παραπάνω περιορισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εσάς. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ.

Επικοινωνία με το Insignia:
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
Το INSIGNIA είναι εμπορικό σήμα της Best Buy και των συνδεδεμένων εταιρειών της.
* Διανέμεται από την Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 ΗΠΑ
© 2019 καλύτερη αγορά. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (ΗΠΑ και Καναδάς) ή 01-800-926-3000 (Μεξικό) Το INSIGNIA είναι εμπορικό σήμα της Best Buy και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
Διανέμεται από την Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 ΗΠΑ
© 2019 καλύτερη αγορά. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Έγγραφα / Πόροι

INSIGNIA NS-CZ50WH0 5 ή 7 Cu. Ft. Καταψύκτης στήθους [pdf] Οδηγός χρήσης
NS-CZ50WH0, NS-CZ50WH0-C, NS-CZ70WH0, NS-CZ70WH0-C, NS-CZ50WH0 5 ή 7 Cu. Ft. Καταψύκτης στήθους, 5 ή 7 Cu. Ft. Καταψύκτης στήθους, Καταψύκτης στήθους

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.