Hatco-λογότυπο

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-product

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό εκτός εάν έχετε διαβάσει και κατανοήσει τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου! Η μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τη συντήρηση, τη χρήση και τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Εάν δεν μπορείτε να κατανοήσετε τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου, γνωστοποιήστε το στον προϊστάμενό σας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Αγγλικά = p 2.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, τον σειριακό αριθμό, voltagε, και την ημερομηνία αγοράς της μονάδας στα παρακάτω κενά (η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της μονάδας). Έχετε αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες όταν καλείτε τη Hatco για βοήθεια σέρβις.

 • Δεν Μοντέλο. ____________________________________
 • Σειριακός αριθμός. ________________________________________
 • Πτήσηtage __________________________________________
 • Ημερομηνία αγοράς __________________________________

Καταχωρίστε τη μονάδα σας!
Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής στην εγγύηση θα αποτρέψει τις καθυστερήσεις στην απόκτηση κάλυψης εγγύησης. Πρόσβαση στο Hatco webστον ιστότοπο www.hatcocorp.com, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού Υποστήριξη και κάντε κλικ στο «Εγγύηση».

Εργάσιμες ώρες:
7:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. Δευτέρα–Παρασκευή, Κεντρική Ώρα (CT) (Καλοκαιρινό ωράριο: Ιούνιος έως Σεπτέμβριος— 7:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. Δευτέρα– Πέμπτη 7:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Παρασκευή).

 • Τηλέφωνο: 800-558-0607; 414-671-6350
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: support@hatcocorp.com

Η 24ωρη 7ήμερη βοήθεια ανταλλακτικών και σέρβις είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά καλώντας στο 800-558-0607. Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επισκεπτόμενοι μας website στο www.hatcocorp.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα φώτα οθόνης Hatco Glo-Rite® είναι ανθεκτικές και αποτελεσματικές λωρίδες φωτός, ιδανικές για χρήση στην προετοιμασία, το κράτημα και τους χώρους προβολής τροφίμων. Τα φώτα είναι κατασκευασμένα από εξωθημένα περιβλήματα αλουμινίου με φωτεινούς ανακλαστήρες ανόπτησης για μέγιστη φωτεινότητα και διαθέτουν φώτα πυρακτώσεως ανθεκτικά στη θραύση. Κάθε μονάδα είναι εξοπλισμένη για τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση μαζί με διακόπτη Power I/O (on/off) για έλεγχο χειριστή.

Τα φώτα οθόνης Hatco είναι προϊόντα εκτεταμένης έρευνας και δοκιμών πεδίου. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν για μέγιστη αντοχή, ελκυστική εμφάνιση και βέλτιστη απόδοση. Κάθε μονάδα ελέγχεται και ελέγχεται διεξοδικά πριν από την αποστολή. Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει τις οδηγίες εγκατάστασης, ασφάλειας και λειτουργίας για τα φώτα οθόνης. Η Hatco συνιστά να διαβάσετε όλες τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία μιας μονάδας.

Οι πληροφορίες ασφαλείας που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προσδιορίζονται από τους ακόλουθους πίνακες λέξεων σήμανσης:

 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πρακτικών που δεν σχετίζονται με προσωπικούς τραυματισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο και για να αποφύγετε ζημιές σε εξοπλισμό ή περιουσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

 • Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες. Η εγκατάσταση από μη εξειδικευμένο προσωπικό θα ακυρώσει την εγγύηση της μονάδας και μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα, καθώς και ζημιά στη μονάδα και/ή στο περιβάλλον της.
 • Συμβουλευτείτε έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο εργολάβο για σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες και τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα (NEC).
 • Κλείστε την τροφοδοσία του διακόπτη αποσύνδεσης/διακοπής κυκλώματος με ασφάλεια και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν κάνετε οποιονδήποτε καθαρισμό, ρυθμίσεις ή συντήρηση.
 • ΜΗΝ βυθίζετε ή κορεστείτε με νερό. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Μην λειτουργείτε εάν η μονάδα είναι βυθισμένη ή κορεσμένη με νερό.
 • Μην καθαρίζετε τη μονάδα όταν είναι ενεργοποιημένη ή ζεστή.
 • Η μονάδα δεν είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τη μονάδα σε εσωτερικούς χώρους όπου η θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος είναι τουλάχιστον 70°F (21°C).
 • Μην καθαρίζετε με ατμό και μην χρησιμοποιείτε υπερβολικό νερό στη μονάδα.
 • Αυτή η μονάδα δεν είναι «αδιάβροχη» κατασκευή. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι jet-clean για τον καθαρισμό αυτής της μονάδας.
 • Αυτή η μονάδα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το σέρβις από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Hatco όταν απαιτείται σέρβις. Η μη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Hatco θα ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις και μπορεί να υποβάλει τους χειριστές του εξοπλισμού σε επικίνδυνες ηλεκτρικές συσκευέςtagε, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα. Τα γνήσια ανταλλακτικά Hatco καθορίζονται να λειτουργούν με ασφάλεια στα περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιούνται. Ορισμένα ανταλλακτικά aftermarket ή γενικής χρήσης δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν με ασφάλεια στον εξοπλισμό Hatco.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ:

 • Τοποθετήστε τη μονάδα στη σωστή απόσταση από εύφλεκτα τοιχώματα και υλικά. Εάν δεν τηρούνται οι ασφαλείς αποστάσεις, μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή καύση.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τρόφιμο έχει θερμανθεί στην κατάλληλη θερμοκρασία για τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στη μονάδα. Η μη σωστή θέρμανση των τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Αυτή η μονάδα προορίζεται μόνο για την αποθήκευση προθερμασμένων προϊόντων διατροφής.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χειριστές έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή και σωστή χρήση της μονάδας.
 • Αυτή η μονάδα δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες. Εξασφαλίστε τη σωστή επίβλεψη των παιδιών και κρατήστε τα μακριά από τη μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ: Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς ή υγρά κοντά σε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χειριστές έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή και σωστή χρήση της μονάδας.
 • Αυτή η μονάδα δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες. Εξασφαλίστε τη σωστή επίβλεψη των παιδιών και κρατήστε τα μακριά από τη μονάδα.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες που πληρούν ή υπερβαίνουν τα πρότυπα του Εθνικού Ιδρύματος Υγιεινής (NSF) και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χώρους αποθήκευσης τροφίμων. Το σπάσιμο των λαμπτήρων που δεν είναι επικαλυμμένα με ειδική επίστρωση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/και μόλυνση των τροφίμων.
 • Αυτή η μονάδα δεν διαθέτει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Εάν απαιτείται σέρβις σε αυτήν τη μονάδα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Hatco ή επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της Hatco στα 800-558-0607 ή 414-671-6350.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα τυπικά και εγκεκριμένα λιπαντικά κατασκευής ενδέχεται να καπνίζουν έως και 30 λεπτά κατά την αρχική εκκίνηση. Αυτή είναι μια προσωρινή κατάσταση. Λειτουργήστε τη μονάδα χωρίς προϊόν διατροφής μέχρι να διαλυθεί ο καπνός.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο μη λειαντικά καθαριστικά και πανιά. Τα λειαντικά καθαριστικά και τα πανιά θα μπορούσαν να χαράξουν το φινίρισμα της μονάδας, αλλοιώνοντας την εμφάνισή της και καθιστώντας την ευαίσθητη στη συσσώρευση ρύπων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Όλα τα μοντέλα
Οι θερμαντήρες μπουφέ Hatco Glo-Ray® είναι ιδανικοί για να κρατάτε ζεστό φαγητό σε γραμμή μπουφέ ή προσωρινούς χώρους σερβιρίσματος. Τα μοντέλα GRBW είναι διαθέσιμα σε διάφορα πλάτη από 25-1/8″ έως 73-1/8″ (638 έως 1857 mm). ένα θερμαντικό στοιχείο με μεταλλική θήκη κατευθύνει τη θερμότητα από πάνω ενώ κάτω από τη θερμοστατικά ελεγχόμενη θερμαινόμενη βάση μεταφέρει τη θερμότητα από 80°–180°F (27°–82°C).

Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επάνω επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά πλαστικά προστατευτικά φτερνίσματος, ανθεκτικό στο θραύση φωτισμό πυρακτώσεως οθόνης και σετ καλωδίου και βύσματος 6′ (1829 mm).
Τα προαιρετικά διαθέσιμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλαστικά πλαϊνά πάνελ, πλαστικό μπροστινό περίβλημα, βάσεις πινακίδων, προστατευτικά φτερνίσματος 9-3/8" (238 mm) ή 14" (356 mm), βάση με σκληρή επίστρωση, χειριστήρια θερμότητας από πάνω (GRBW-24 έως Μόνο μοντέλα GRBW-60), χρώματα σχεδιαστών και λαμπτήρες οθόνης αλογόνου. Ως αξεσουάρ διατίθενται ράγες ταψιού και ρυθμιζόμενα πόδια 4″ (102 mm).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ για πρόσθετες πληροφορίες.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-2

Προδιαγραφές:

Ρυθμίσεις βύσματος
Οι μονάδες παρέχονται από το εργοστάσιο με εγκατεστημένο ηλεκτρικό καλώδιο και βύσμα. Τα βύσματα παρέχονται σύμφωνα με τις εφαρμογές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Συνδέστε τη μονάδα σε μια σωστά γειωμένη ηλεκτρική πρίζα του σωστού όγκουtage, μέγεθος και διαμόρφωση βύσματος. Εάν το βύσμα και η πρίζα δεν ταιριάζουν, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να καθορίσει και να εγκαταστήσει τη σωστή έντασηtage και μεγέθους ηλεκτρική υποδοχή.

 • ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο επάνω πίσω μέρος της μονάδας. Δείτε την ετικέτα για τον σειριακό αριθμό και την επαλήθευση των ηλεκτρικών πληροφοριών της μονάδας.
 • ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το δοχείο δεν παρέχεται από τη Hatco.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-3
Διάγραμμα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών — GRBW-24–GRBW-36
Μοντέλο Πτήσηtage Watts Amps Βύσμα διαμόρφωση Αποστολή Βάρος
GRBW-24 100 934 9.3 ΝΕμα 5-15Π 48 lbs. (22 kg)
120 970 8.1 ΝΕμα 5-15Π 48 lbs. (22 kg)
120/208 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
120/240 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
220 920 4.2 CEE 7/7 Σούκο 48 lbs. (22 kg)
240

220–230 (CE)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

CEE 7/7 Σούκο

48 lbs. (22 kg)

48 lbs. (22 kg)

230–240 (CE) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 48 lbs. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 ΝΕμα 5-15Π 52 lbs. (24 kg)
120 1230 10.3 ΝΕμα 5-15Π 52 lbs. (24 kg)
120/208 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
120/240 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
220 1172 5.3 CEE 7/7 Σούκο 52 lbs. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
220–230 (CE) 1172-1281 5.3-5.6 CEE 7/7 Σούκο 52 lbs. (24 kg)
230–240 (CE) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 ΝΕμα 5-15Π 58 lbs. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* 58 lbs. (26 kg)
120/208 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
120/240 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
220 1454 6.6 CEE 7/7 Σούκο 58 lbs. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
220–230 (CE) 1454-1589 6.6-6.9 CEE 7/7 Σούκο 58 lbs. (26 kg)
230–240 (CE) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* 68 lbs. (31 kg)
120/208 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
120/240 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
220 1648 7.5 CEE 7/7 Σούκο 68 lbs. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
220–230 (CE) 1648-1801 7.5-7.8 CEE 7/7 Σούκο 68 lbs. (31 kg)
230–240 (CE) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† 74 lbs. (34 kg)
120/208 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
120/240 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
220 1940 8.8 CEE 7/7 Σούκο 74 lbs. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)
220–230 (CE) 1940-2120 8.8-9.2 CEE 7/7 Σούκο 74 lbs. (34 kg)
230–240 (CE) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)

Οι σκιασμένες περιοχές περιέχουν ηλεκτρικές πληροφορίες μόνο για διεθνή μοντέλα.

 • NEma 5-20P για τον Καναδά.
 • Δεν είναι διαθέσιμο στον Καναδά.
Διάγραμμα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών — GRBW-42–GRBW-72
Μοντέλο Πτήσηtage Watts Amps Βύσμα διαμόρφωση Αποστολή Βάρος
GRBW-54 120/208 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
120/240 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
220 2182 9.9 CEE 7/7 Σούκο 81 lbs. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
220–230 (CE) 2182-2385 9.9-10.4 CEE 7/7 Σούκο 81 lbs. (37 kg)
230–240 (CE) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
GRBW-60 120/208 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
120/240 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
220 2474 11.2 CEE 7/7 Σούκο 90 lbs. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
220–230 (CE) 2474-2704 11.2-11.8 CEE 7/7 Σούκο 90 lbs. (41 kg)
230–240 (CE) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
GRBW-66 120/208 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
120/240 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
220 2726 12.4 CEE 7/7 Σούκο 96 lbs. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
220–230 (CE) 2726-2978 12.4-12.9 CEE 7/7 Σούκο 96 lbs. (44 kg)
230–240 (CE) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
GRBW-72 120/208 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
120/240 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
220 2983 13.6 CEE 7/7 Σούκο 107 lbs. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)
220–230 (CE) 2983-3260 13.6-14.2 CEE 7/7 Σούκο 107 lbs. (49 kg)
230–240 (CE) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)

Οι σκιασμένες περιοχές περιέχουν ηλεκτρικές πληροφορίες μόνο για διεθνή μοντέλα.

Διαστάσεις
Μοντέλο Πλάτος (Α) Βάθος (Β) Ύψος (ΝΤΟ) Βάθος (Δ) Ίχνος Πλάτος (ΜΙ) Ίχνος Βάθος (ΣΤ)
GRBW-24 ‡ 25-1 / 8 ″ (638 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 22-5 / 8 ″ (575 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-30 ‡ 31-1 / 8 ″ (791 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 28-5 / 8 ″ (727 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-36 ‡ 37-1 / 8 ″ (943 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 34-5 / 8 ″ (879 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-42 43-1 / 8 ″ (1095 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 40-5 / 8 ″ (1032 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-48 49-1 / 8 ″ (1248 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 46-5 / 8 ″ (1184 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-54 55-1 / 8 ″ (1400 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 52-5 / 8 ″ (1337 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-60 61-1 / 8 ″ (1553 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 58-5 / 8 ″ (1489 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-66 67-1 / 8 ″ (1705 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 64-5 / 8 ″ (1641 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-72 73-1 / 8 ″ (1857 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 70-5 / 8 ″ (1794 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)

Οι τυπικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με πόδια 1” (25 mm), προσθέστε 3” (76 mm) στο ύψος (C) όταν είναι εξοπλισμένες με πόδια 4” (102 mm).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το βάθος (Β) είναι για μονάδες εξοπλισμένες με το τυπικό προστατευτικό φτερνίσματος 7-1/2" (191 mm).Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

General
Οι θερμαντήρες μπουφέ Glo-Ray® αποστέλλονται με τα περισσότερα εξαρτήματα προσυναρμολογημένα. Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την αποσυσκευασία του χαρτοκιβωτίου αποστολής για να αποφευχθεί ζημιά στη μονάδα και τα εξαρτήματα που εσωκλείονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Τοποθετήστε τη μονάδα σε εσωτερικούς χώρους όπου η θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος είναι τουλάχιστον 70°F (21°C).
 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Εντοπίστε τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 1″ (25 mm) από εύφλεκτους τοίχους και υλικά. Εάν δεν τηρούνται οι ασφαλείς αποστάσεις, μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Εντοπίστε τη μονάδα στο κατάλληλο ύψος πάγκου σε μια περιοχή που είναι κατάλληλη για χρήση. Η θέση πρέπει να είναι επίπεδη για να αποτρέπεται η κατά λάθος πτώση της μονάδας ή των περιεχομένων της και αρκετά ισχυρή ώστε να υποστηρίζει το βάρος της μονάδας και των περιεχομένων.
 • Το Εθνικό Ίδρυμα Υγιεινής (NSF) απαιτεί από μονάδες πλάτους άνω των 36 ιντσών (914 mm) ή βάρους άνω των 80 λίβρων. (36 kg) είτε να σφραγιστεί είτε να ανυψωθεί πάνω από την επιφάνεια εγκατάστασης. Εάν η μονάδα δεν μπορεί να σφραγιστεί στο σημείο χρήσης, περιλαμβάνονται πόδια 4″ (102 mm) για να επιτρέπεται η σωστή πρόσβαση καθαρισμού κάτω από τη μονάδα.
 • Μονάδα μεταφοράς μόνο σε όρθια θέση. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη μονάδα ή τραυματισμός.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Μην σύρετε ή σύρετε τη μονάδα κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση. Ανασηκώστε προσεκτικά τη μονάδα για να αποτρέψετε το σκίσιμο των λαστιχένιων ποδιών.

 1. Αφαιρέστε τη μονάδα από το κουτί.
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για να αποφύγετε την καθυστέρηση στην απόκτηση κάλυψης εγγύησης, ολοκληρώστε την ηλεκτρονική εγγραφή της εγγύησης. Δείτε την ενότητα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ για λεπτομέρειες.
 2. Αφαιρέστε την ταινία και την προστατευτική συσκευασία από όλες τις επιφάνειες της μονάδας.
 3. Τοποθετήστε τα προστατευτικά φτερνίσματος. Ανατρέξτε στη διαδικασία «Εγκατάσταση του προστατευτικού φτερνίσματος» σε αυτήν την ενότητα.
 4. Τοποθετήστε τη μονάδα στην επιθυμητή θέση. Για αυτό το βήμα απαιτούνται δύο άτομα.
  • Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος είναι σταθερή και τουλάχιστον 70°F (21°C). αποφύγετε περιοχές που ενδέχεται να υπόκεινται σε ενεργές κινήσεις ή ρεύματα αέρα (δηλαδή κοντά σε ανεμιστήρες/κουκούλες εξαγωγής, εξωτερικές πόρτες και αγωγούς κλιματισμού).
  • βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος μετρητή σε μια περιοχή κατάλληλη για χρήση.
  • βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος είναι επίπεδος και αρκετά ανθεκτικός ώστε να υποστηρίζει το βάρος της μονάδας και του προϊόντος διατροφής.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ για πρόσθετες πληροφορίες εγκατάστασης.

Εγκατάσταση του προστατευτικού φτερνίσματος
Όλα τα μοντέλα αποστέλλονται με προστατευτικά φτερνίσματος. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε προστατευτικά φτερνίσματος στη μονάδα.

 1. συναρμολογήστε κάθε βίδα συγκόλλησης μέσα από το επάνω μέρος του προστατευτικού φτερνίσματος και μέσα από την επένδυση στήριξης. Περάστε χαλαρά ένα παξιμάδι καπακιού σε κάθε μία από τις βίδες συγκόλλησης κάτω από την επένδυση στήριξης.
 2. Ανασηκώστε το συγκρότημα προστατευτικού φτερνίσματος και σύρετε προσεκτικά καθεμία από τις βίδες συγκόλλησης που έχουν στερεωθεί χαλαρά στο προστατευτικό φτερνίσματος μέσα στην υποδοχή T.
 3. ευθυγραμμίστε κάθε άκρο του προστατευτικού φτερνίσματος με τα άκρα της μονάδας και, στη συνέχεια, σφίξτε τα παξιμάδια του καπακιού για να ασφαλίσετε το προστατευτικό φτερνίσματος στη θέση του. Μην σφίγγετε υπερβολικά τα παξιμάδια του καπακιού.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-5

General
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες για να λειτουργήσετε τους θερμαντήρες μπουφέ Glo-Ray.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαβάστε όλα τα μηνύματα ασφαλείας στην ενότητα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.

 1. Συνδέστε τη μονάδα σε μια σωστά γειωμένη ηλεκτρική πρίζα του σωστού όγκουtage, μέγεθος και διαμόρφωση βύσματος. Δείτε την ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για λεπτομέρειες.
 2. μετακινήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I/O) στη θέση ON (I).
  • Τα θερμαντικά στοιχεία της κουβέρτας βάσης και τα θερμαντικά στοιχεία οροφής θα ενεργοποιηθούν.
  • Τα φώτα της οθόνης θα ανάψουν.
   ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με προαιρετικό έλεγχο θερμότητας κορυφής, τότε ο έλεγχος επάνω θερμότητας θα ελέγχει τα θερμαντικά στοιχεία της οροφής. Ο διακόπτης εναλλαγής Power ON/OFF (I/O) θα ελέγχει μόνο τα θερμαντικά στοιχεία της κουβέρτας βάσης και τα φώτα της οθόνης.
 3. Γυρίστε τον έλεγχο θερμότητας βάσης στην επιθυμητή ρύθμιση μεταξύ LOW και HIGH. Το εύρος θερμοκρασίας βάσης είναι περίπου από 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Γυρίστε τον προαιρετικό έλεγχο κορυφής θερμότητας (εάν υπάρχει) στην επιθυμητή ρύθμιση.

κλείσιμο

 1. μετακινήστε το διακόπτη εναλλαγής Power ON/OFF (I/O) στη θέση OFF (O). όλα τα στοιχεία θέρμανσης και τα φώτα της οθόνης θα σβήσουν.
 2. Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με το προαιρετικό σύστημα ελέγχου επάνω θερμότητας, γυρίστε το επάνω χειριστήριο θερμότητας στη θέση OFF. Τα θερμαντικά στοιχεία πάνω από την επιφάνεια θα σβήσουν.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-6 Χειριστήρια οροφής για μοντέλα GRBW-XXHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-7 Χειριστήρια βάσης για μοντέλα GRBW-XX

Μέγιστη χωρητικότητα τηγανιού

 • GRBW-24 …………………………………………………..1 Ταψί πλήρους μεγέθους
 • GRBW-30 και -36 ………………………………………2 τηγάνια πλήρους μεγέθους
 • GRBW-42 και -48 ………………………………………3 τηγάνια πλήρους μεγέθους
 • GRBW-54 και -60 ………………………………………4 τηγάνια πλήρους μεγέθους
 • GRBW-66 και -72 ………………………………………5 τηγάνια πλήρους μεγέθους

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

General
Οι θερμαντήρες μπουφέ Hatco Glo-Ray είναι σχεδιασμένοι για μέγιστη αντοχή και απόδοση, με ελάχιστη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

 • Κλείστε το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό.
 • ΜΗΝ βυθίζετε ή κορεστείτε με νερό. η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Μην λειτουργείτε εάν η μονάδα είναι βυθισμένη ή κορεσμένη με νερό.
 • Μην καθαρίζετε με ατμό και μην χρησιμοποιείτε υπερβολικό νερό στη μονάδα.
 • Αυτή η μονάδα δεν είναι «αδιάβροχη» κατασκευή. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι jet-clean για τον καθαρισμό αυτής της μονάδας.
 • Μην καθαρίζετε τη μονάδα όταν είναι ενεργοποιημένη ή ζεστή.

Αυτή η μονάδα δεν διαθέτει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Εάν απαιτείται σέρβις σε αυτήν τη μονάδα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Hatco ή επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της Hatco στο 800-558-0607 ή 414-671-6350. φαξ 800-690-2966; ή διεθνές φαξ 414-671-3976.

Καθάρισμα
Για να διατηρήσετε το φινίρισμα της μονάδας καθώς και να διατηρήσετε την απόδοση, συνιστάται να καθαρίζετε τη μονάδα καθημερινά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 • Η βύθιση ή ο κορεσμός της μονάδας με νερό θα καταστρέψει τη μονάδα και θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
 • Μην σύρετε ή σύρετε τη μονάδα κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση. Ανασηκώστε προσεκτικά τη μονάδα για να αποτρέψετε το σκίσιμο των λαστιχένιων ποδιών.
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ— ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χαρτοπετσέτες ή καθαριστικά γυαλιού για να καθαρίσετε πλαστικές επιφάνειες, όπως προστατευτικά φτερνίσματος και ανοιγόμενες πόρτες. Οι χαρτοπετσέτες και τα καθαριστικά γυαλιού ενδέχεται να χαράξουν το υλικό. Σκουπίστε τις πλαστικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, καθαρό και δamp ύφασμα.
 1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει.
 2. Σκουπίστε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας τη διαφήμισηamp πανί. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μη λειαντικό καθαριστικό για δύσκολους λεκέδες. Οι δυσπρόσιτες περιοχές πρέπει να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα και ήπιο σαπούνι.
 3. Καθαρίστε τα πλαστικά προστατευτικά φτερνίσματος, τα πλαϊνά πάνελ και το μπροστινό περίβλημα χρησιμοποιώντας ένα ήπιο διάλυμα με σαπουνόνερο καιamp, μαλακό πανί. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χαρτοπετσέτες ή καθαριστικά τζαμιών.

Αντικατάσταση λαμπτήρων οθόνης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
χρησιμοποιήστε μόνο λαμπτήρες που πληρούν ή υπερβαίνουν τα πρότυπα του Εθνικού Ιδρύματος Υγιεινής (NSF) και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χώρους αποθήκευσης τροφίμων. Το σπάσιμο των λαμπτήρων που δεν είναι επικαλυμμένα με ειδική επένδυση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/και μόλυνση των τροφίμων.

Τα φώτα οθόνης είναι λαμπτήρες πυρακτώσεως που φωτίζουν την περιοχή θέρμανσης. Κάθε λαμπτήρας έχει ειδική επίστρωση για προστασία από τραυματισμό και μόλυνση των τροφίμων σε περίπτωση θραύσης.

 1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει.
 2. Ξεβιδώστε τον λαμπτήρα από τη μονάδα και αντικαταστήστε τον με έναν νέο λαμπτήρα πυρακτώσεως με ειδική επίστρωση.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:

 • Οι αντιθραυστικοί λαμπτήρες Hatco πληρούν τα πρότυπα NSF για χώρους αποθήκευσης και έκθεσης τροφίμων. Για εφαρμογές 120 V, χρησιμοποιήστε Hatco P/N 02.30.081.00. Για 220, 240, 220–230 και 230–240 V, χρησιμοποιήστε Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Διατίθενται λαμπτήρες αλογόνου ανθεκτικοί στη θραύση στη θέση των τυπικών λαμπτήρων πυρακτώσεως. Οι λαμπτήρες αλογόνου διαθέτουν ειδική επίστρωση για προστασία από τραυματισμό και μόλυνση των τροφίμων σε περίπτωση θραύσης. Για εφαρμογές 120 V, χρησιμοποιήστε Hatco P/N 02.30.081.00. Για εφαρμογές 220, 240, 220–230 και 230–240 V χρησιμοποιήστε Hatco P/N 02.30.082.00.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:
χρησιμοποιείτε μόνο Γνήσια ανταλλακτικά Hatco όταν απαιτείται σέρβις. Η μη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Hatco θα ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις και μπορεί να υποβάλει τους χειριστές του εξοπλισμού σε επικίνδυνες ηλεκτρικές συσκευέςtagε, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα. Τα γνήσια ανταλλακτικά Hatco καθορίζονται να λειτουργούν με ασφάλεια στα περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιούνται. Ορισμένα ανταλλακτικά aftermarket ή γενικής χρήσης δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν με ασφάλεια στον εξοπλισμό Hatco.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 • Αυτή η μονάδα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Το σέρβις από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα.
 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Κλείστε το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-14

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπροστινό περίβλημα και πλαϊνά πάνελ
Ένα πλαστικό μπροστινό περίβλημα και δύο πλαστικά πλαϊνά πάνελ διατίθενται προαιρετικά για όλα τα μοντέλα GRBW. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε το μπροστινό περίβλημα και τα πλαϊνά πάνελ.

 1. συνδέστε τους δύο βραχίονες του περιβλήματος και τους βραχίονες δύο πλαισίων στο κάτω μέρος της μονάδας.
  • Ξεβιδώστε τα τέσσερα πόδια ή τα πόδια από κάθε γωνία της μονάδας.
  • Βιδώστε τα πόδια ή τα πόδια μέσα από τα κατάλληλα στηρίγματα και στη βάση. Οι δύο βραχίονες του περιβλήματος πρέπει να τοποθετηθούν στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Οι βραχίονες δύο πλαισίων πρέπει να τοποθετηθούν στο πίσω μέρος της μονάδας.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-8 ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι βραχίονες του περιβλήματος υποστηρίζουν το μπροστινό περίβλημα και τα πλαϊνά πάνελ. Οι βραχίονες πάνελ υποστηρίζουν μόνο τα πλαϊνά πάνελ.
 2. Τοποθετήστε το μπροστινό περίβλημα.
  • Σύρετε τις βίδες συγκόλλησης μέσα στην υποδοχή T. Τοποθετήστε τις βίδες συγκόλλησης στην κατά προσέγγιση θέση για να ευθυγραμμιστούν με τις οπές στο μπροστινό περίβλημα.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-9
  • Τοποθετήστε το κάτω μέρος του μπροστινού περιβλήματος στους δύο βραχίονες του περιβλήματος.
  • ευθυγραμμίστε τις βίδες συγκόλλησης με τις οπές στο επάνω μέρος του μπροστινού περιβλήματος και την επένδυση στήριξης. Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα παξιμάδια καπακιού. Μην σφίγγετε υπερβολικά τα παξιμάδια του καπακιού.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-10
 3. Τοποθετήστε τα πλαϊνά πάνελ. Για να εγκαταστήσετε κάθε πλαϊνό πάνελ:
  • Αφαιρέστε τη βίδα στο επάνω μέρος κάθε στύλου στήριξης.
  • Τοποθετήστε το πλαϊνό πλαίσιο στο στήριγμα του πίνακα και το στήριγμα του περιβλήματος. βεβαιωθείτε ότι το πλαϊνό πλαίσιο βρίσκεται κάτω από το μπροστινό περίβλημα.
  • στερεώστε το επάνω στήριγμα στην κορυφή των στύλων στήριξης χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-11

Πλευρικά πάνελ
Δύο πλαστικά πλαϊνά πάνελ διατίθενται προαιρετικά για όλα τα μοντέλα GRBW. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε κάθε πλαϊνό πάνελ.

 1. συνδέστε τα στηρίγματα τεσσάρων πλαισίων στο κάτω μέρος της μονάδας.
  • Ξεβιδώστε τα τέσσερα πόδια ή τα πόδια από κάθε γωνία της μονάδας
  • Βιδώστε τα πόδια ή τα πόδια μέσα από το κατάλληλο στήριγμα και στη βάση.
   ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι βραχίονες τεσσάρων πλαισίων πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή θέση και προσανατολισμό. Ανατρέξτε στην εικόνα για πληροφορίες σχετικά με την σωστή εγκατάσταση του βραχίονα.
 2. Τοποθετήστε τα πλαϊνά πάνελ στους βραχίονες του πίνακα.
 3. στερεώστε τους δύο επάνω βραχίονες στο επάνω μέρος κάθε πλευράς της μονάδας χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-12

Έλεγχος θερμότητας από πάνω
Διατίθεται προαιρετικός έλεγχος εναέριας θερμοκρασίας για τα μοντέλα GRBW-24 έως GRBW-60. Αυτός ο άπειρος έλεγχος επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίζει χειροκίνητα την εναέρια απόδοση θερμότητας από το πλήρες wattage κάτω σε οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο.

Ρυθμιζόμενα πόδια 4″ (102 mm).
Διατίθενται ρυθμιζόμενα πόδια 4" (102 mm) ως αξεσουάρ. Τα ρυθμιζόμενα πόδια 4" (102 mm) διατίθενται στάνταρ σε μοντέλα GRBW-42 ή μεγαλύτερα. Τοποθετήστε τα πόδια βιδώνοντας στο κάτω μέρος της μονάδας μέχρι να σφίξουν τα χέρια. Μην σφίγγετε υπερβολικά.

Ράγες ταψιού
Τα Pan Rails είναι διαθέσιμα αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα GRBW και διατίθενται σε μεγέθη 2, 3, 4 ή 5 τηγανιών.

Σκληρή επικάλυψη
Μια προαιρετική επιφάνεια βάσης με σκληρή επίστρωση είναι διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα GRBW στη θέση της τυπικής επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα.

Φρουροί φταρνίσματος
Πρόσθετα μεγέθη προστατευτικού φτερνίσματος είναι διαθέσιμα για όλα τα μοντέλα GRBW. Τα δύο πρόσθετα μεγέθη είναι 9-3/8″ (238 mm) και 14″ (356 mm).

Κάτοχος σημάδι
Οι υποδοχές πινακίδων οθόνης διατίθενται ως αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα GRBW. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε ένα στήριγμα πινακίδας.

 1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από κάθε πλευρά της μονάδας. Οι βίδες βρίσκονται στο μπροστινό μέρος και στο πλάι της μονάδας.
 2. ευθυγραμμίστε τις οπές συγκράτησης πινακίδων με τις οπές για τις βίδες στο πλάι της μονάδας.
 3. Τοποθετήστε τη βάση πινακίδας στη μονάδα χρησιμοποιώντας τις γνήσιες βίδες.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-13

Συγκρότημα υποδοχής πινακίδας οθόνης

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Hatco εγγυάται ότι τα προϊόντα που κατασκευάζει (τα «Προϊόντα») δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή, υπό κανονική χρήση και σέρβις, για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς, όταν εγκαθίστανται και συντηρούνται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες της Hatco ή 18 μήνες από την ημερομηνία αποστολής από τη Hatco. Ο αγοραστής πρέπει να καθορίσει την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος καταχωρώντας το Προϊόν στη Hatco ή με άλλα μέσα που είναι ικανοποιητικά για τη Hatco κατά την απόλυτη κρίση του.

Η Hatco εγγυάται ότι τα ακόλουθα εξαρτήματα Προϊόντος δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή από την ημερομηνία αγοράς (με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων συνθηκών) για τη χρονική περίοδο και με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

 • Ένα (1) Έτος Ανταλλακτικά και Εργασία PLUS Ένα (1) Πρόσθετο Έτος Εγγύηση Μόνο Ανταλλακτικά:
  • Στοιχεία τοστιέρας μεταφοράς (με μεταλλική επένδυση)
  • Θερμότερα Στοιχεία Συρταριού (με μεταλλικό περίβλημα)
  • Συρταριέρα Warmer Ρολά και τσουλήθρες συρταριών
  • Στοιχεία θερμαντήρα ταινίας (με μεταλλικό περίβλημα)
  • Εμφάνιση θερμότερων στοιχείων (θέρμανση αέρα με μεταλλική επένδυση)
  • Στοιχεία ντουλαπιού συγκράτησης (θέρμανση αέρα με μεταλλική επένδυση)
  • Θερμαινόμενα στοιχεία φρεατίου — Σειρές HW και HWB (με μεταλλικό περίβλημα)
 • Εγγύηση ανταλλακτικών και εργασίας δύο (2) ετών:
  • Εύρος επαγωγής
  • Επαγωγικοί θερμαντήρες
 • Ένα (1) Έτος Ανταλλακτικά και Εργασία PLUS Τέσσερα (4) Χρόνια Εγγύηση Μόνο Ανταλλακτικά:
  Δεξαμενές 3CS και FR
  Ένα (1) Έτος Ανταλλακτικά και Εργασία PLUS Εννέα (9) Χρόνια μόνο Εγγύηση Ανταλλακτικών για:
  • Δεξαμενές ηλεκτρικού ενισχυτή θερμαντήρα
  • Δεξαμενές θέρμανσης ενισχυτών αερίου
 • Εγγύηση μόνο για ανταλλακτικά ενενήντα (90) ημερών:
  Ανταλλακτικά

Οι ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ: Λαμπτήρες πυρακτώσεως με επίστρωση, λαμπτήρες φθορισμού, θερμότητα lamp λαμπτήρες, λαμπτήρες αλογόνου με επίστρωση, θερμότητα αλογόνου lamp λαμπτήρες, λαμπτήρες xenon, λαμπτήρες LED, γυάλινα εξαρτήματα και ασφάλειες. Αστοχία προϊόντος σε ενισχυτική δεξαμενή, εναλλάκτη θερμότητας σωλήνα πτερυγίων ή άλλο εξοπλισμό θέρμανσης νερού που προκαλείται από ασβέστη, συσσώρευση ιζημάτων, χημική επίθεση ή πάγωμα. ή κατάχρηση προϊόντος, tampεσφαλμένη εφαρμογή, ακατάλληλη εγκατάσταση ή εφαρμογή ακατάλληλης voltage.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
Η ευθύνη της Hatco και η αποκλειστική αποζημίωση του Αγοραστή βάσει του παρόντος θα περιορίζονται αποκλειστικά, κατ' επιλογή της Hatco, στην επισκευή ή αντικατάσταση χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα εξαρτήματα ή Προϊόντα από τη Hatco ή από εξουσιοδοτημένο πρακτορείο σέρβις της Hatco (εκτός από εκεί όπου ο Αγοραστής βρίσκεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδάς , το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Αυστραλία, οπότε η ευθύνη της Hatco και η αποκλειστική αποζημίωση του Αγοραστή σύμφωνα με το παρόν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αντικατάσταση ενός εξαρτήματος που καλύπτεται από την εγγύηση) σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση γίνει εντός της ισχύουσας περιόδου εγγύησης που αναφέρεται παραπάνω. Η Hatco διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε τέτοια αξίωση εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο αυτής της Περιορισμένης Εγγύησης, «ανακαινισμένο» σημαίνει ένα ανταλλακτικό ή Προϊόν που έχει επιστραφεί στις αρχικές του προδιαγραφές από τη Hatco ή από εξουσιοδοτημένο πρακτορείο σέρβις της Hatco. Η Hatco δεν θα αποδεχτεί την επιστροφή οποιουδήποτε Προϊόντος χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από τη Hatco και όλες αυτές οι εγκεκριμένες επιστροφές θα γίνονται με αποκλειστικά έξοδα του Αγοραστή.

Η HATCO ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Ή ΣΥΜΠΙΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΔΙΑΛΕΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΑΓΑΘΑ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Service San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ

 • Alpro Service Co.
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy's – AIS
 • Buffalo 716-884-7425 3Wire
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syracuse 315-422-9271

ΚΑΝΑΔΑΣ

ALBERTA

 • Υπηρεσία βασικού εξοπλισμού τροφίμων
 • Έντμοντον 780-438-1690

BRITISH COLUMBIA

 • Υπηρεσία βασικού εξοπλισμού τροφίμων
 • Βανκούβερ 604-433-4484
 • Υπηρεσία βασικού εξοπλισμού τροφίμων
 • Βικτώρια 250-920-4888

Δηλώστε τη μονάδα σας ηλεκτρονικά!
Δείτε την ενότητα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ για λεπτομέρειες.

Enregistrez votre appareil en ligne!
Lisez la ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ POUR LE PROPRIETAIRE pour plus d' information.

HATCO CORPORATION
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 support@hatcocorp.com. www.hatcocorp.com.

Έγγραφα / Πόροι

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers [pdf] Εγχειρίδιο κατόχου
GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers, GRBW Series, GLO-RAY Buffet Warmers, Buffet Warmers, GLO-RAY, Warmers
Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
GRBW Series GLO-RAY Buffet Warmers, GRBW Series, GLO-RAY Buffet Warmers, Buffet Warmers, Warmers

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *