Έγγραφο

Εγχειρίδιο οδηγιών Goldair GCV290B 2000W Convector Heater
Goldair GCV290B 2000W Convector Heater

Γενικός οδηγός περίθαλψης και ασφάλειας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να παρέχεται μέσω εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το βοηθητικό πρόγραμμα.

 • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν εποπτεύονται ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .
 • Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 • Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Δεν πρέπει να καλύπτετε αυτή τη συσκευή. Η κάλυψη αυτής της συσκευής ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς και θα ενεργοποιήσει την ασφάλεια. οριστική απενεργοποίηση της μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όταν καταλαμβάνουν άτομα που δεν είναι ικανά να εγκαταλείψουν το δωμάτιο μόνοι τους, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες ή οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από την έξοδο αέρα.

 • Χρησιμοποιήστε μόνο το voltagε καθορίζεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής.
 • Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο από το μέτωπο, τις πλευρές και το πίσω μέρος της συσκευής.
 • Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
 • Μόνο για εσωτερική χρήση.
 • Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
 • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή έχει καταστραφεί.
 • Η συνήθης αιτία υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι εναποθέσεις αφαιρούνται τακτικά αποσυνδέοντας τη συσκευή και καθαρίζοντας υπό κενό τους αεραγωγούς και τις σχάρες.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα.
 • Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
 • Όταν η συσκευή έχει αποσυσκευαστεί, ελέγξτε τη για ζημιά κατά τη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι έχουν παραδοθεί όλα τα ανταλλακτικά. Εάν λείπουν ανταλλακτικά ή έχει υποστεί ζημιά η συσκευή, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς στη συσκευή.
 • Μην συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος έως ότου συναρμολογηθεί και ρυθμιστεί πλήρως.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή την κύρια μονάδα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
 • Μην λειτουργείτε με κουρδιστό σετ καλωδίων καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθεί θερμότητα, κάτι που θα μπορούσε να είναι αρκετό για να γίνει επικίνδυνο.
 • Πραγματοποιήστε τακτικούς ελέγχους του καλωδίου τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εμφανής ζημιά
 • Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο, βύσμα ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για εξέταση, ηλεκτρικό σέρβις ή επισκευή.
 • Μην στρίβετε, στρίβετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση και διάσπαση της μόνωσης. Πάντα βεβαιωθείτε ότι όλο το καλώδιο έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε περιοχή αποθήκευσης καλωδίου και ότι είναι ξετυλιγμένο πριν από τη χρήση.
 • Συνιστάται αυτή η συσκευή να συνδέεται απευθείας στην πρίζα. Οι πλακέτες τροφοδοσίας δεν είναι βαθμολογημένες για να παρέχουν ισχύ σε υψηλά wattagε συσκευές.
 • Ένα σωστά καθορισμένο, άθικτο καλώδιο προέκτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτή τη συσκευή, υπό τον όρο ότι χρησιμοποιείται με ασφαλή τρόπο.
 • Μην αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
 • Μην αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. πάντα λαβή πρίζας.
 • Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από το χαλί ή το κάλυμμα με χαλιά ή έπιπλα. Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κλινοσκεπάσματα ή σε χοντρό και μακρύ χαλί όπου μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα.
 • Απενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε τη λαβή που παρέχεται κατά τη μετακίνηση
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ακτινοβολημένη πηγή θερμότητας.
 • Μην εισάγετε και μην αφήνετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν σε εξαερισμό ή άνοιγμα καυσαερίων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
 • Μην καθίσετε στη συσκευή.
 • Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού σε αυτήν τη συσκευή. Καθαρίστε με διαφήμισηamp πανί (όχι υγρό) ξεπλυμένο μόνο με ζεστό σαπουνόνερο. Πάντα αφαιρείτε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
 • Μην λειτουργείτε σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
 • Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, το ντους ή την πισίνα ή άλλα υγρά.
 • Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε υγρά.
 • Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη στη μονάδα.
 • Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ντουλάπες ή άλλους κλειστούς χώρους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 • Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ή γύρω από τοποθεσίες όπου αποθηκεύονται τρόφιμα, έργα τέχνης ή ευαίσθητα επιστημονικά αντικείμενα κ.λπ.
 • Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον τόπο αγοράς ή με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

εξαρτήματα

 • Κύριο σώμα x 1
  εξαρτήματα
 • Πόδια x 2
  εξαρτήματα
 • Assembly screws x 4
  εξαρτήματα

Συνέλευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ο θερμαντήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς τοποθετημένα πόδια.
Αυτή η συσκευή έχει παραδοθεί με «βίδες μονής κατεύθυνσης» για μόνιμη τοποθέτηση των ποδιών. Αυτή είναι μια απαίτηση ασφάλειας για την αγορά της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας.

Before using this appliance, it must have the supplied feet fitted. The screw pack to attach the feet to your appliance will be taped to either one of the feet for your appliance, or taped to the plug.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Γυρίστε προσεκτικά το κύριο σώμα ανάποδα σε μια σταθερή και χωρίς γρατσουνιές επιφάνεια. Προσέξτε να αποφύγετε ζημιά στο καλλυντικό φινίρισμα ή στην επιφάνεια του δαπέδου σας.

Attach the feet to the base of the heater using the screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom of the heater.
Συνέλευση

WARNING: Operate the appliance in normal upright position only with feet assemblies attached to the bottom. Any other position could create a hazardous situation.

Λειτουργία του θερμαντήρα σας

Να επιλέγετε πάντα μια ασφαλή θέση για τη θερμάστρα, έχοντας κατά νου τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευασίες έχουν αφαιρεθεί από τη μονάδα πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή τη φωτιά, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο από το μέτωπο, τις πλευρές και το πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα με προγραμματιστή, ξεχωριστό χρονοδιακόπτη, σύστημα τηλεχειρισμού ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη θερμάστρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η θερμάστρα καλυφθεί ή τοποθετηθεί λανθασμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αφήνετε ποτέ αυτή τη θερμάστρα χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Μόλις ο θερμαντήρας βρίσκεται σε ασφαλή θέση λειτουργίας και όλοι οι διακόπτες βρίσκονται στη θέση απενεργοποίησης, τοποθετήστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σφιχτό γιατί εάν το τραβήξετε μπορεί να τραβήξει μερικώς το φις από την πρίζα. Ένα μερικώς τοποθετημένο φις θα υπερθερμάνει το φις και την πρίζα και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Σημείωση: When the appliance is turned on for the first time, it may release a slight odour or smoke. This odour or smoke is a normal occurrence caused by the initial heating of the internal heating elements and should not occur again.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
CONTROL SWITCHES

 • “750W” – Χαμηλή θερμότητα
 • “1250W” – Μέτρια θερμοκρασία
 • “2000W” – Υψηλή θέρμανση (διακόπτες 750W & 1250W μαζί)

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη θέση.
 2. Όταν το δωμάτιο φτάσει σε μια θερμοκρασία που είναι άνετη για εσάς, γυρίστε αργά το κουμπί αριστερόστροφα μέχρι να σβήσει ο θερμαντήρας (θα ακούσετε ένα κλικ).
 3. Ο θερμαντήρας θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται τώρα για να διατηρήσει το επίπεδο άνεσης που έχετε ορίσει.
 4. Λάβετε υπόψη αυτή τη θέση ρύθμισης για μελλοντική χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

In addition to the three heat settings, there is a fan with a separate On/Off switch located on the control panel.
The Fan function is for distributing heat into the room at a faster rate.

ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΝ ΩΡΑΝ

The appliance will always be on when the slide switch is in the “I” position.
The appliance will always be off when the slide switch is in the “O” position. To set the Timer; set the MODE switch to the Timer position. (This function can only be used once a heat level has been selected ; see thermostat section).

Πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα πριν από τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Για να γινει αυτο; περιστρέψτε τον εξωτερικό επιλογέα του χρονοδιακόπτη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου η ώρα της ημέρας (24ωρο ρολόι) αντιστοιχεί στην τριγωνική σήμανση. Πρώηνample if it is 2pm (1400 hours) then set the triangular mark in line with 14. One complete turn of the dial corresponds to 24 hours.

There are 96 “riders”, positioned around the dial, each rider represents 15 minutes. Where all the “riders” are pushed to the outside of the timer the appliance will be ON continuously.

Για να ορίσετε συγκεκριμένη ώρα για π.χample:
If you want the appliance to be on from 6pm to 10pm, then set all the riders from 18 to 22 (1800 hours to 2200 hours) to the outside of the rim and all other riders to the inside of the timer. The unit will then turn on automatically at 6pm and off again at 10pm.
ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΝ ΩΡΑΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η συσκευή διαθέτει δύο συσκευές προστασίας:

 • Resetable Thermal Link - αυτό θα αποσυνδέσει αυτόματα την τροφοδοσία από τη συσκευή σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία υπερθέρμανσης. Μετά την ψύξη θα επανέλθει και θα ενεργοποιηθεί ξανά. Εάν συμβεί αυτό, διερευνήστε τι προκαλεί υπερθέρμανση της συσκευής.
 • Thermal Fuse - αποσυνδέει μόνιμα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. (Δεν μπορεί να επανεγκατασταθεί).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο θερμαντήρας παράγει θερμότητα κατά τη χρήση. Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την πρόληψη του κινδύνου εγκαυμάτων, εγκαυμάτων, πυρκαγιών ή άλλης ζημιάς σε άτομα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 • Ο θερμαντήρας απαιτεί τακτικό καθαρισμό για να εξασφαλίσει τη λειτουργία χωρίς προβλήματα:
 • Αποσυνδέστε το θερμαντήρα από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας αφέθηκε να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
 • Η συνήθης αιτία υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι εναποθέσεις αφαιρούνται τακτικά αποσυνδέοντας τη συσκευή και καθαρίζοντας υπό κενό τους αεραγωγούς και τις σχάρες.
 • Χρήση διαφήμισηςamp πανί (όχι υγρό) για να σκουπίσετε το εξωτερικό του θερμαντήρα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύματα όπως βενζίνη, αραιωτικά ή γυαλιστικά.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας είναι στεγνός πριν συνδέσετε ξανά την παροχή ρεύματος.
 • Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
 • Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για σέρβις ή επισκευή, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ηλεκτρικών σέρβις.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ
Για να λάβετε εγγύηση διατηρήστε την απόδειξη ως απόδειξη αγοράς.
Κάρτα αγοράς

Δύο χρόνια εγγύηση

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Goldair. Το προϊόν σας έχει εγγύηση για σφάλματα και η κατασκευή του όταν χρησιμοποιείται σε κανονική οικιακή χρήση για περίοδο δύο ετών. Σε μη οικιακή χρήση, η Goldair περιορίζει την εθελοντική εγγύηση σε τρεις μήνες.

Η Goldair δεσμεύεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει αυτό το προϊόν χωρίς χρέωση, εάν βρεθεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, παραμέληση, ατύχημα κατά την αποστολή, εσφαλμένη εγκατάσταση ή εργασίες που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ.

Τα πλεονεκτήματα που σας παρέχει αυτή η εγγύηση είναι επιπλέον των άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που έχετε στη διάθεσή σας βάσει του νόμου σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα εγγύηση.

Στην Αυστραλία, τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την Αυστραλιανή νομοθεσία περί καταναλωτών. Έχετε δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων για μια μεγάλη αποτυχία και αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη λογικά προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε τα αγαθά εάν τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η αποτυχία δεν ισοδυναμεί με μεγάλη αποτυχία.

Στη Νέα Ζηλανδία, αυτή η εγγύηση είναι πρόσθετη στους όρους και τις εγγυήσεις του Consumers Guarantee Act (1993).

Goldair - Νέα Ζηλανδία
CDB Goldair
ΤΚ 100-707
NSMC
Auckland
Τηλέφωνο + 64 (0) 9 917 4000
Τηλέφωνο 0800 232 633
www.goldair.co.nz

Goldair - Αυστραλία
CDB Goldair Australia Pty
Τ.Θ. 574
Νότιο Μόραγκαν
Βικτώρια, 3752
Τηλέφωνο + 61 (0) 3 9365 5100
Τηλέφωνο 1300 GOLDAIR (1300 465 324)
www.goldair.com.au

Εγγύηση δύο ετών Goldair (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συμπληρώστε και διατηρήστε αυτήν την κάρτα εγγύησης)
Ονομα: _________________________
Διεύθυνση: _________________________
Place Of Purchase Date Of Purchase: _________________________
Name Of Product Model Number: _________________________
Επισυνάψτε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σε αυτήν την κάρτα εγγύησης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Goldair - Νέα Ζηλανδία
Δευτέρα - Παρασκευή 8 π.μ. - 5 μ.μ.
Τηλέφωνο + 64 (0) 9 917 4000
Τηλέφωνο 0800 232 633
[προστασία μέσω email]

Goldair - Αυστραλία
Δευτέρα - Παρασκευή 8 π.μ. - 5 μ.μ.
Τηλέφωνο + 61 (0) 3 9365 5100
Τηλέφωνο 1300 465 324
[προστασία μέσω email]

Λογότυπο

Έγγραφα / Πόροι

Goldair GCV290B 2000W Convector Heater [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
GCV290B 2000W Convector Heater, GCV290B, 2000W Convector Heater

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.