Έγγραφο

EMERSON-LOGO

EMERSON LCP200 Local Control Panel

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-PRODUCT

Ταξινομήσεις επικίνδυνων περιοχών και ειδικές οδηγίες για «ασφαλή χρήση» και εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες τοποθεσίες

Ορισμένες πινακίδες μπορεί να φέρουν περισσότερες από μία εγκρίσεις και κάθε έγκριση μπορεί να έχει μοναδικές απαιτήσεις εγκατάστασης/καλωδίωσης ή/και όρους «ασφαλούς χρήσης». Αυτές οι ειδικές οδηγίες για «ασφαλή χρήση» είναι επιπρόσθετες και ενδέχεται να υπερισχύουν των τυπικών διαδικασιών εγκατάστασης. Οι ειδικές οδηγίες παρατίθενται με έγκριση.

Σημείωση: This information supplements the nameplate markings affixed to the product and the LCP200 instruction manual (D104296X012), available from your Emerson sales office or Fisher.com Always refer to the nameplate itself to identify the appropriate certification. LCP200 instruments with an IIC rating may have different hardware than IIB-rated instruments; be sure to order the appropriately rated instrument based on your application and wiring practices.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Failure to follow these conditions of “safe use” could result in personal injury or property damage from fire or explosion, or area re‐classification.

Εγγενώς ασφαλής

Ειδικοί Όροι Χρήσης

 1. Install the unit in the area of low risk from mechanical hazards. To prevent the risk of electrostatic sparking, the non-metallic surface shall be cleaned with a damp ύφασμα.

Notes

Ambient temperature rating: -40 ° C ≤ Ta ≤ + 65 ° C

 1. Install per drawing GG55194, shown in Figures 1, 2, 3, and 4, as indicated on the nameplate.
 2. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να βλάψει την εγγενή ασφάλεια.
 3. The enclosure contains non-metallic enclosure parts. To prevent the risk of electrostatic sparking, the non-metallic surface shall be cleaned with a damp ύφασμα.
  1. Refer to table 1 for approval information.

Table 1. Approval Information, ATEX/IECEx

Πιστοποιητικό Πιστοποίηση Λαμβάνεται Βαθμολογία οντότητας Θερμοκρασία Κώδικας
 

 

 

ATEX IECEx

ATEX: FM17ATEX0071X  II 1 GD IECEx: IECEx FMG 17.0028X

Intrinsically Safe Gas

Ex ia IIC Ga Dust

Ex ia IIIC Da

Install Per Drawing GG55194 (shown in figure 1, 2, 3, and 4)

 

 

 

Per Drawing GG55194 (shown in figure 1, 2, 3, and 4)

 

 

Gas: T6 Dust: T85 C

Figure 1. Intrinsically Safe, LOOP Power, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration A (LOOP-Powered only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200 See Notes in figure 3 and Notes 1, 2, 3, 4, and 5 in Figure 4.

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-1

Figure 2. Intrinsically Safe, External Power 24V, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration B (External 24V Only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200 See Notes in figure 3 and Notes 1, 2, 4, and 5 in Figure 4.

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-2

Figure 3. Notes

THE INTRINSIC SAFETY ENTITY CONCEPT ALLOWS THE INTERCONNECTION OF TWO APPROVED INTRINSICALLY SAFE DEVICES, WITH ENTITY PARAMETERS NOT SPECIFICALLY EXAMINED IN COMBINATION AS A SYSTEM WHEN: UoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-3 Ui, IoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-3 Ii, CoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-4 Ci + Cable, LoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-4 Li + Liable, PoEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-3 Pi. DUST-TIGHT SEAL MUST BE USED WHEN INSTALLED IN DUST-PROTECTED ENVIRONMENTS. EACH CONNECTION BETWEEN THE LCP200 AND THE ASSOCIATED INTRINSICALLY SAFE APPARATUS SHALL BE SEPARATELY SHIELDED FROM THE OTHER CONNECTIONS. WHEN CALCULATING THE ENTITY COMBINATIONS THAT INCLUDE THE DVC6000/DVC6200, THE SUMMATION OF THE Ci + Cable AS WELL AS THE Li + Lcable FOR THE DVC6000/DVC6200 AND THE LCP200 SHALL BE USED. ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURERS’ INSTALLATION DRAWINGS MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.

Figure 4. Notes

Refer to Notes 1, 2, 3, 4, and 5 for Figure 1. Intrinsically Safe, LOOP Power, ATEX/IECEx Wiring Configuration A (LOOP-Powered only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200 Refer to Notes 1, 2, 4, and 5 for Figure 2. Intrinsically Safe, External Power 24V, ATEX/IECEx Wiring Configuration B (External 24V Only) From Barrier to Digital Valve Controller and LCP200.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. FOR Ex ia APPLICATIONS THE FOLLOWING INFORMATION SHALL BE OBSERVED:
  • THE OVERALL GAS GROUP RATING OF THE INTRINSICALLY SAFE CIRCUIT WILL BE THE LOWEST GAS GROUPING OF ALL APPARATUS FORMING) THE CIRCUIT. FOR EXAMPLE, A CIRCUIT WITH BOTH IIB AND IIC APPARATUS WILL HAVE AN OVERALL CIRCUIT GAS GROUP RATING OF IIB.
  • THE LEVEL OF PROTECTION OF THE INTRINSICALLY SAFE CIRCUIT WILL BE THE LOWEST LEVEL OF ALL APPARATUS FORMING THE CIRCUIT. FOR EXAMPLE, A CIRCUIT WITH BOTH “ia” AND “ib” WILL HAVE AN OVERALL PROTECTION LEVEL OF “ib”.
 2. THE LOWEST PERMISSIBLE INPUT VOLTAGE (Ui), INPUT CURRENT (Ii), AND INPUT POWER (Pi) OF EACH APPARATUS SHALL BE GREATER THAN OR EQUAL TO THE OUTPUT VOLTAGE (Uo), OUTPUT CURRENT (Io), AND OUTPUT POWER (Po) OF THE ASSOCIATED APPARATUS (BARRIER). THE SUM OF THE MAX UNPROTECTED CAPACITANCE (Ci) AND MAX UNPROTECTED INDUCTANCE (Li), INCLUDING THE INTERCONNECTED CABLING CAPACITANCE (Cable) AND CABLING INDUCTANCE (Liable), MUST BE LESS THAN THE ALLOWABLE CAPACITANCE (Ca) AND INDUCTANCE (La) DEFINED BY THE ASSOCIATED APPARATUS. IF THE ABOVE CRITERIA ARE MET THAN THE COMBINATION MAY BE CONNECTED.
 3. INSTALLATION OF THE LCP200 IS SUCH THAT ITS LOOP TERMINALS WILL BE CONNECTED IN PARALLEL WITH OTHER INTRINSICALLY SAFE APPARATUS LOOP TERMINALS. THE WIRING COMING FROM THE BARRIER INTO THE HAZARDOUS LOCATION MAY BE TERMINATED AT EITHER THE INTRINSICALLY SAFE APPARATUS, OR AT THE LCP200.
 4. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΜTAGE MUST NOT EXCEED 250 VRMS
 5. THE ENCLOSURE CONTAINS NON-METALLIC ENCLOSURE PARTS. TO PREVENT THE RISK OF ELECTROSTATIC SPARKING, THE NON-METALLIC SURFACE SHALL BE CLEANED WITH A DAMP ΠΑΝΙ.

Figure 5. LCP200 ATEX/IECEx Nameplate, Intrinsically Safe

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-5

Αντιεκκρηκτικοί

Ειδικοί Όροι Χρήσης
 1. The enclosure contains non-metallic enclosure parts. To prevent the risk of electrostatic sparking, the non-metallic surface shall be cleaned with a damp ύφασμα.
 2. The flameproof joints of the equipment are not intended to be repaired. Consult the manufacturer if repair of the joints is necessary.
 3. The electronics compartment rear cover is assembled and torqued at the factory and is not to be removed by the end user.
 4. Consult the manufacturer for genuine replacement terminal cover fasteners. The fasteners are 316 stainless steel, bolt class A4-70, sized M6 x 1 mm x 15 mm.
Notes

Ambient temperature rating: -40 ° C ≤ Ta ≤ + 65 ° C

 1. Install unit in the area of low risk from mechanical hazards.
 2. Install per drawing GG55194, shown in Figures 6, 7, and 8, as indicated on the nameplate.
 3. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να βλάψει την εγγενή ασφάλεια.
  1. Refer to table 2 for approval information.

Table 2. Approval Information, ATEX/IECEx

Πιστοποιητικό Πιστοποίηση Λαμβάνεται Βρόχος Σχηματικό Θερμοκρασία Κώδικας
 

 

 

ATEX IECEx

ATEX: FM21ATEX0024X IECEx: IECEx FMG 21.0016X

Ex eb ia mb IIC T6 Gb Ex ta IIIC T85°C Da

Ex db ia IIB T6 Gb Ex db ia IIC T6 Gb

Install Per Drawing GG55194 (shown in figure 6, 7, and 8)

 

 

 

Per Drawing GG55194 (shown in figure 6, 7, and 8)

 

 

Gas: T6 Dust: T85 C

Figure 6. Explosion-proof, LOOP Power, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration A (LOOP-Powered only) See Figure 8 Notes

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-6

Figure 7. Explosion-proof, External Power 24V, ATEX/IECEx

 • Wiring Configuration B (External 24V Only) See Figure 8 Notes

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-7

Figure 8. Notes

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURER’S INSTALLATION DRAWING MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.

 1. EQUIPMENT SHALL BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE CANADIAN ELECTRIC CODE, PART 1 OR NEC NFPA AND ANSI/ISA RP12.06.01.
 2. THE ENCLOSURE CONTAINS NON-METALLIC ENCLOSURE PARTS TO PREVENT THE RISK OF ELECTROSTATIC SPARKING. THE NON-METALLIC SURFACE SHALL BE CLEANED WITH A DAMP ΠΑΝΙ.
 3. DUST-TIGHT CONDUIT SEAL MUST BE INSTALLED WITHIN 18” WHEN INSTALLED IN CLASS II AND CLASS III ENVIRONMENTS.
 4. THE NAMEPLATE IS PROVIDED WITH BOXES THAT THE END USER/INSTALLER MUST CHECK OR ETCH FOR THE PROTECTION METHOD USED ACCORDING TO THE INSTALLATION.
 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: USE FASTENERS WITH YIELD STRESSEMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-4 450 MPa.
 6. THE END USER SHALL CLOSE ANY UNUSED ENTRIES WITH SUITABLY CERTIFIED BLANKING ELEMENTS.
 7. FOR ZONES APPLICATIONS, CONNECTION OF THE INTERNAL GROUND IS REQUIRED AS CONNECTION OF THE EXTERNAL GROUP IS OPTIONAL.

Figure 9. LCP200 ATEX/IECEx Nameplate, Explosion-proof, Group IIC

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-8

Figure 10. LCP200 ATEX/IECEx Nameplate, Explosion-proof, Group IIB

EMERSON-LCP200-Local-Control-Panel-fig-9

Ούτε η Emerson, η Emerson Automation Solutions, ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες τους οντότητες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επιλογή, τη χρήση ή τη συντήρηση οποιουδήποτε προϊόντος. Η ευθύνη για τη σωστή επιλογή, χρήση και συντήρηση οποιουδήποτε προϊόντος παραμένει αποκλειστικά στον αγοραστή και στον τελικό χρήστη.

Fisher is a mark owned by one of the companies in the Emerson Automation Solutions business unit of Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson, and the Emerson logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. All other marks are the property of their respective owners.

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης παρουσιάζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, και ενώ έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους, δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως εγγυήσεις ή εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν ή τη χρήση τους ή δυνατότητα εφαρμογής. Όλες οι πωλήσεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, οι οποίοι διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να βελτιώσουμε τα σχέδια ή τις προδιαγραφές τέτοιων προϊόντων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Λύσεις αυτοματισμού Emerson

 • Διεύθυνση: Marshalltown, Iowa 50158 USA Sorocaba, 18087 Brazil Cernay, 68700 France Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σιγκαπούρη 128461 Σιγκαπούρη
 • www.Fisher.com

2018, 2021 Fisher Controls International LLC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Έγγραφα / Πόροι

EMERSON LCP200 Local Control Panel [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
LCP200 Local Control Panel, LCP200, Local Control Panel, Control Panel, Panel
EMERSON LCP200 Local Control Panel [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
LCP200 Local Control Panel, LCP200, Local Control Panel, Control Panel

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.