Έγγραφο

LOGO EATONΕνισχύοντας τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο
Φυλλάδιο οδηγιών
EN 61439-3 – Low-voltage συγκροτήματα διακοπτών και εργαλείων ελέγχου
Ue = 230V/InA =16A/fn =50Hz/RDF =1/IPA4XΕπιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 1Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 2PV-A-20G14-H-1CD

PV-A-20G14-H-1CD επιχείρηση τροφοδοσίας σε όλο τον κόσμο

Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 3Ηλεκτρικό ρεύμα! Κίνδυνος για τη ζωή!
Οι εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

PV-A-20G14-H-1CD
PV-A-20G14-H-2CD
PV-I-10G14-H-2CD+1A
PV-I-10G14-H-1CD+1A
PV-A-10G14-H-1CD-A03
PV-A-10G14-H-2CD-A03

Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 4 Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 6
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 5
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 7 Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 8

Σημείωση-
Οι βίδες για την τοποθέτηση του κουτιού στον τοίχο δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο παράδοσης

3.

Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 9
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 10 στέρεο 2 x 1.5 — 10 mm2 L = 8 mm 1.2 - 1.5 Nm Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 14
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 11 λανθάνον με κουνάβι 2 x 1.5 — 6 mm2 L = 8 mm 1.2 - 1.5 Nm Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 14
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 12 στέρεο 12 x 1.5 — 6 mm2 L = 8 mm 1.2 - 1.5 Nm Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 14
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 13 λανθάνον με κουνάβι 12 x 13 — 4 mm2 L = 8 mm 1.2-1.5 Nm Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 14
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 15 Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 16
Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 17

Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PVA20G14H1CD σε όλο τον κόσμο - ΣΧΗΜΑ 18Όλα τα ανοίγματα πρέπει να είναι κλειστά για να πληρούν το πρότυπο IP4X

Eaton Industries (Austria) GmbH,
Ευγενία 1, 3943 Schrems,
Austria
© 2018 από την Eaton Industries (Austria) GmbH,
www.eaton.eu/documentation
www.eaton.com/recycling
2021-09-17 Αναθεώρηση 2 / IL014052ZU / 1991127 G01 02
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος / Εκτύπωση στην Ευρώπη

Έγγραφα / Πόροι

Επιχείρηση τροφοδοσίας EATON PV-A-20G14-H-1CD σε όλο τον κόσμο [pdf] Εγχειρίδιο χρήστη
PV-A-20G14-H-1CD επιχείρηση τροφοδοσίας σε όλο τον κόσμο, PV-A-20G14-H-1CD, επιχείρηση τροφοδοσίας σε όλο τον κόσμο, PV-A-20G14-H-1CD, PV-A-20G14-H-1CD επιχείρηση σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως, PV-A-20G14-H-2CD, PV-I-10G14-H-2CD 1A, PV-I-10G14-H-1CD 1A, PV-A-10G14-H-1CD-A03, PV-A- 10G14-H-2CD-A03

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.