ΛΟΓΟΤΥΠΟ φορέα

Carrier UVCAP-01WAR καθαριστής αέρα άνθρακα με UV

Carrier-UVCAP-01WAR-Carbon-Air-Purifier-with-UV

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η CAC/BDP (εφεξής «Εταιρεία») εγγυάται αυτό το προϊόν έναντι αστοχίας λόγω ελαττώματος στα υλικά ή στην κατασκευή υπό κανονική χρήση και συντήρηση ως εξής. Όλες οι περίοδοι εγγύησης ξεκινούν από την ημερομηνία της αρχικής εγκατάστασης. Εάν ένα ανταλλακτικό αποτύχει λόγω ελαττώματος κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου εγγύησης, η Εταιρεία θα παράσχει ένα νέο ή ανακατασκευασμένο ανταλλακτικό, κατ' επιλογή της Εταιρείας, για την αντικατάσταση του ελαττωματικού ανταλλακτικού χωρίς χρέωση για το ανταλλακτικό. Εναλλακτικά, και κατ' επιλογή της, η Εταιρεία θα παράσχει πίστωση στο ποσό της τότε εργοστασιακής τιμής πώλησης για ένα νέο ισοδύναμο ανταλλακτικό προς τη λιανική τιμή αγοράς ενός νέου προϊόντος της Εταιρείας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν, αυτές αποτελούν αποκλειστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας βάσει αυτής της εγγύησης για αστοχία προϊόντος. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση υπόκειται σε όλες τις διατάξεις, προϋποθέσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω και στο πίσω μέρος (εάν υπάρχουν) αυτού του εγγράφου.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτή η εγγύηση παρέχεται στον αρχικό αγοραστή και στους επόμενους ιδιοκτήτες μόνο στο βαθμό και όπως αναφέρεται στους Όρους Εγγύησης και
παρακάτω. Η περιορισμένη περίοδος εγγύησης σε χρόνια, ανάλογα με το ανταλλακτικό και τον ενάγοντα, είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

  Περιορισμένη Εγγύηση (Έτη)
Προϊόν Αρχικός ιδιοκτήτης Επόμενοι Ιδιοκτήτες
Καθαριστής αέρα άνθρακα με μονάδα UV* 10 (ή 5) 5
 • Ο πυρήνας άνθρακα και ο λαμπτήρας UV εξαιρούνται από την κάλυψη της εγγύησης
 • Εάν εγγραφεί σωστά εντός 90 ημερών, διαφορετικά 5 χρόνια (εκτός από την Καλιφόρνια και το Κεμπέκ και άλλες δικαιοδοσίες που απαγορεύουν τα οφέλη εγγύησης υπό την προϋπόθεση εγγραφής, η εγγραφή δεν απαιτείται για τη λήψη μεγαλύτερων περιόδων εγγύησης). Δείτε τους όρους εγγύησης παρακάτω
 • Στο Τέξας και σε άλλες δικαιοδοσίες, όπου ισχύει, η διάρκεια της εγγύησης του επόμενου ιδιοκτήτη θα ταιριάζει με εκείνη του αρχικού ιδιοκτήτη (10 ή 5 χρόνια, με βάση
  εγγραφή), όπως περιγράφεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η περίοδος εγγύησης είναι ένα (1) έτος για όλες αυτές τις εφαρμογές. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό ιδιοκτήτη και δεν είναι διαθέσιμη για τους επόμενους ιδιοκτήτες.
Η αποτελεσματικότητα του καθαριστή αέρα άνθρακα με υπεριώδη ακτινοβολία (UVCAPXXC2015) για την αφαίρεση του Escherichia coli (>99%), του Staphylococcus epidermidis (>99.9%), του Coronavirus 229E (95%) και του βακτηριοφάγου MS-2 (>99.99%) από τις επεξεργασμένες επιφάνειες Το 24ωρο αποδείχθηκε σε μια δοκιμή ASTM E3135-18 που διεξήχθη από ένα τρίτο εργαστήριο υπό συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

Η αποτελεσματικότητα του καθαριστή αέρα άνθρακα με υπεριώδη ακτινοβολία (UVCAPXXC2015) για την αφαίρεση ενός υποκατάστατου αερομεταφερόμενου παθογόνου, του βακτηριοφάγου MS-2, αποδείχθηκε με ρυθμό αποσύνθεσης (k) 0.162860 και ρυθμό παροχής καθαρού αέρα (CADR) 130.6 ίντσες cfm λεπτών. μια δοκιμή θαλάμου που διεξήχθη από ένα τρίτο εργαστήριο χρησιμοποιώντας θάλαμο 60 ft1007 με ροή αέρα 3 cfm, θερμοκρασία δοκιμής 1,220-74°F και σχετική υγρασία 77-45.1%.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ: Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία εγγράφως, με επικυρωμένη ή συστημένη επιστολή στην CAC/BDP, Warranty Claims, PO
Box 4808, Syracuse, New York 13221, οποιουδήποτε ελαττώματος ή καταγγελίας σχετικά με το προϊόν, που αναφέρει το ελάττωμα ή το παράπονο και ένα συγκεκριμένο αίτημα για επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη διόρθωση του προϊόντος υπό την εγγύηση, ταχυδρομημένο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν επιδιώκοντας τυχόν νόμιμα δικαιώματα ή ένδικα μέσα.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Για να αποκτήσετε τη μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, όπως φαίνεται στον πίνακα με τον αρχικό ιδιοκτήτη, το προϊόν πρέπει να έχει καταχωρηθεί σωστά στη διεύθυνση www.cac-bdp-all.com εντός ενενήντα (90) ημερών από την αρχική εγκατάσταση. Σε δικαιοδοσίες όπου τα οφέλη της εγγύησης που εξαρτώνται από εγγραφή απαγορεύονται από το νόμο, δεν απαιτείται εγγραφή και θα ισχύει η μεγαλύτερη περίοδος εγγύησης που εμφανίζεται
 2. Όταν ένα προϊόν εγκαθίσταται σε ένα νεόδμητο σπίτι, η ημερομηνία εγκατάστασης είναι η ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αγόρασε το σπίτι από τον κατασκευαστή.
 3. Εάν η ημερομηνία της αρχικής εγκατάστασης δεν μπορεί να επαληθευτεί, τότε η περίοδος εγγύησης αρχίζει ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος (όπως υποδεικνύεται από το μοντέλο και τον αριθμό σειράς). Ενδέχεται να απαιτείται απόδειξη αγοράς κατά τη στιγμή της υπηρεσίας.
 4. Οι περιορισμένες περίοδοι εγγύησης ανταλλακτικών, όπως φαίνεται στον πίνακα στους επόμενους ιδιοκτήτες, δεν απαιτούν εγγραφή.
 5. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και από εξουσιοδοτημένο τεχνικό HVAC.
 6. Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που παραμένουν στην αρχική τους θέση εγκατάστασης.
 7. Η εγκατάσταση, η χρήση, η φροντίδα και η συντήρηση πρέπει να είναι κανονικές και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στις Οδηγίες εγκατάστασης, στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη και στις πληροφορίες σέρβις της εταιρείας.
 8. Τα ελαττωματικά ανταλλακτικά πρέπει να επιστραφούν στον διανομέα μέσω εγγεγραμμένου αντιπροσώπου συντήρησης για πίστωση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ/Η ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΚΟΠΟ) ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΝΑ ΜΕΓΕΘΥΝΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 1. Εργατικά ή άλλα έξοδα που προκύπτουν για τη διάγνωση, επισκευή, αφαίρεση, εγκατάσταση, αποστολή, συντήρηση ή χειρισμό είτε ελαττωματικών εξαρτημάτων, είτε ανταλλακτικών ή νέων μονάδων.
 2.  Οποιοδήποτε προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα περιφερειακά πρότυπα απόδοσης που εκδίδονται από το Υπουργείο Ενέργειας.
 3. Οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται μέσω Διαδικτύου.
 4. Κανονική συντήρηση όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ή στο Εγχειρίδιο Κατόχου, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού φίλτρου και/ή της αντικατάστασης και της λίπανσης.
 5. Βλάβη, ζημιά ή επισκευές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης, εσφαλμένης εφαρμογής, κατάχρησης, ακατάλληλης συντήρησης, μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή ακατάλληλης λειτουργίας
 6. Αδυναμία εκκίνησης ή ζημιές λόγω τόμtagσυνθήκες, καμένες ασφάλειες, ανοιχτούς διακόπτες κυκλώματος ή ανεπάρκεια, μη διαθεσιμότητα ή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, υπηρεσίας παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή κινητής συσκευής ή του οικιακού σας δικτύου.
 7. Αστοχία ή ζημιά λόγω πλημμύρων, ανέμων, πυρκαγιών, κεραυνών, ατυχημάτων, διαβρωτικών περιβαλλόντων (σκουριάς, κ.λπ.) ή άλλων συνθηκών πέρα ​​από τον έλεγχο της Εταιρείας.
 8. Ανταλλακτικά που δεν παρέχονται ή προσδιορίζονται από την Εταιρεία ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση τους.
 9. Προϊόντα εγκατεστημένα εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά.
 10. Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμου, ή αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμου από οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης ή ασυνήθιστης χρήσης συμπληρωματικής ηλεκτρικής θερμότητας.
 11. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ. Ορισμένες πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς

Αυτή η Εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία ή επαρχία σε επαρχία.

Περιορισμένη εγγύηση για τον καθαριστή αέρα άνθρακα με UV
ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ:
Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή έναν αντιπρόσωπο. Ίσως μπορείτε να βρείτε το όνομα του εγκαταστάτη στον εξοπλισμό ή στο Πακέτο του ιδιοκτήτη σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε έναν αντιπρόσωπο στο Διαδίκτυο στο www.cac-bdp-all.com.
Για πρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με: CAC/BDP, Consumer Relations, Τηλέφωνο 1-888-695-1488.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Καταχωρήστε το προϊόν σας online στο www.cac-bdp-all.com. Διατηρήστε αυτό το έγγραφο για τα αρχεία σας.

Αριθμός μοντέλου
Σειριακός αριθμός
Ημερομηνία εγκατάστασης
Εγκαταστάθηκε από
Όνομα Ιδιοκτήτη
Διεύθυνση Εγκατάστασης

© 2023 Μεταφορέας. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Μια εταιρεία μεταφοράς
Ημερομηνία έκδοσης: 1/23
Αριθμός καταλόγου: UVCAP-01WAR

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, ανά πάσα στιγμή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια χωρίς προειδοποίηση και χωρίς υποχρεώσεις.

Έγγραφα / Πόροι

Carrier UVCAP-01WAR καθαριστής αέρα άνθρακα με UV [pdf] Εγχειρίδιο χρήστη
UVCAP-01WAR Καθαριστής αέρα άνθρακα με UV, UVCAP-01WAR, Καθαριστής αέρα άνθρακα με UV, Καθαριστής αέρα άνθρακα, Καθαριστής αέρα, Καθαριστής

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *