beurer-λογότυπο

beurer HK 58 Heat Pad

beurer-HK-58-Heat-Pad-product

Επεξήγηση συμβόλων

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στη συσκευή, σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής:

 • Διαβάστε τις οδηγίες!
 • Μην εισάγετε καρφίτσες!
 • Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένα ή σπασμένα!
 • Να μην χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0 3 ετών).
 • Απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο
 • Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.
 • Η συσκευή διαθέτει διπλή προστατευτική μόνωση και επομένως συμμορφώνεται με την κατηγορία προστασίας 2.
 • Πλύσιμο σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C, Πολύ απαλό πλύσιμο
 • Μην λευκάνετε
 • Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο
 • Μη σιδερώνετε
 • Να μην στεγνωκαθαριστεί
 • Κατασκευαστής
 • Τα προϊόντα πληρούν αποδεδειγμένα τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών της EAEU.
 • Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΚ – WEEE (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).
 • Το σύμβολο KEMAKEUR τεκμηριώνει την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ενός ηλεκτρικού προϊόντος.
 • Σήμα αξιολόγησης συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου
 • Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται για αυτήν τη συσκευή πληρούν τις αυστηρές ανθρώπινες οικολογικές απαιτήσεις του Oeko Tex Standard 100, όπως επαληθεύεται από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Hohenstein.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προειδοποίηση για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με πιθανή ζημιά σε συσκευές/αξεσουάρ.
 • ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Σημαντικές πληροφορίες.

Είδη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Ελέγξτε ότι το εξωτερικό της συσκευασίας παράδοσης από χαρτόνι είναι άθικτο και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει όλο το περιεχόμενο. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ορατή ζημιά στη συσκευή ή στα αξεσουάρ και ότι έχει αφαιρεθεί όλο το υλικό συσκευασίας. Εάν έχετε αμφιβολίες, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής ή την καθορισμένη διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών.

 • 1 Θερμικό επίθεμα
 • Κάλυμμα 1
 • 1 Έλεγχος
 • 1 Οδηγίες χρήσης
Περιγραφή
 1. βύσμα τροφοδοσίας
 2. Έλεγχος
 3. Συρόμενος διακόπτης (ON = I / OFF = 0 )
 4. Κουμπιά για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
 5. Φωτιζόμενη οθόνη για ρυθμίσεις θερμοκρασίας
 6. Σύζευξη βύσματοςbeurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (1)

Σημαντικές οδηγίες Φυλάσσετε για μελλοντική χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 • Η μη τήρηση των παρακάτω σημειώσεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές (ηλεκτροπληξία, δερματικά εγκαύματα, πυρκαγιά). Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας και κινδύνου δεν προορίζονται μόνο για την προστασία της υγείας σας και της υγείας των άλλων, αλλά θα πρέπει επίσης να προστατεύουν το προϊόν. Για το λόγο αυτό, δώστε προσοχή σε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και συμπεριλάβετε αυτές τις οδηγίες όταν παραδίδετε το προϊόν σε άλλους.
 • Αυτό το θερμαντικό επίθεμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα ή από άλλα ευάλωτα άτομα που ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση (π.χ. διαβητικοί, άτομα με δερματικές αλλοιώσεις λόγω ασθένειας ή ουλωμένου ιστού στην περιοχή εφαρμογής, μετά τη λήψη αναλγητικό φάρμακο ή αλκοόλ).
 • Αυτό το θερμαντικό επίθεμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0 ετών), καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην υπερθέρμανση.
 • Το θερμικό μαξιλάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 3 ετών και μικρότερα των 8 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται. Για αυτό, ο έλεγχος πρέπει πάντα να ρυθμίζεται στην ελάχιστη θερμοκρασία.
 • Αυτό το θερμαντικό επίθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δεξιότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται και έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του θερμαντικού επιθέματος, και έχουν πλήρη επίγνωση των επακόλουθων κινδύνων χρήσης.
 • Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το θερμικό μαξιλάρι.
 • Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν εποπτεύονται.
 • Αυτό το θερμικό μαξιλάρι δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε νοσοκομεία.
 • Αυτό το θερμικό μαξιλάρι προορίζεται μόνο για οικιακή/ιδιωτική χρήση, όχι για εμπορική χρήση.
 • Μην τοποθετείτε καρφίτσες.
 • Μην το χρησιμοποιείτε όταν είναι διπλωμένο ή μαζεμένο.
 • Μην το χρησιμοποιείτε εάν είναι υγρό.
 • Αυτή η θερμαντική επιφάνεια επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το χειριστήριο που καθορίζεται στην ετικέτα.
 • Αυτό το θερμαντικό μαξιλάρι πρέπει να συνδέεται μόνο με το ηλεκτρικό ρεύμαtage που καθορίζεται στην ετικέτα.
 • Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που εκπέμπονται από αυτό το μαξιλάρι θερμότητας μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ενός βηματοδότη. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι πολύ κάτω από τα όρια: ένταση ηλεκτρικού πεδίου: μέγ. 5000 V/m, ένταση μαγνητικού πεδίου: μέγ. 80 A/m, πυκνότητα μαγνητικής ροής: μέγ. 0.1 millite sla. Επομένως, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή του βηματοδότη σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το θερμικό μαξιλάρι.
 • Μην τραβάτε, στρίβετε ή κάνετε απότομες στροφές στα καλώδια.
 • Εάν το καλώδιο και το χειριστήριο του θερμαντικού μαξιλαριού δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούν, να στραγγαλιστούν, να σκοντάψουν ή να πατήσουν το καλώδιο και το χειριστήριο. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι τα υπερβολικά μήκη καλωδίων και γενικά τα καλώδια δρομολογούνται με ασφάλεια.
 • Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά αυτό το θερμαντικό επίθεμα για σημάδια φθοράς
  ή ζημιά. Εάν είναι εμφανή οποιαδήποτε τέτοια σημάδια, εάν η θερμαντική επιφάνεια έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή εάν δεν θερμαίνεται πλέον, πρέπει να ελεγχθεί από τον κατασκευαστή πριν ενεργοποιηθεί ξανά.
 • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίγετε ή να επισκευάζετε μόνοι σας το μαξιλάρι θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ), γιατί δεν είναι πλέον εγγυημένη η άψογη λειτουργικότητα στη συνέχεια. Η μη τήρηση αυτού θα ακυρώσει την εγγύηση.
 • Εάν το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος αυτού του θερμαντικού μαξιλαριού είναι κατεστραμμένο, πρέπει να απορριφθεί. Εάν δεν μπορεί να αφαιρεθεί, πρέπει να απορριφθεί η θερμαντική επιφάνεια.
 • Όταν αυτή η θερμαντική επιφάνεια είναι ενεργοποιημένη:
  • Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα πάνω του
  • Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας, όπως μπουκάλια ζεστού νερού, επιθέματα θερμότητας ή παρόμοια, πάνω του
 • Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στο χειριστήριο θερμαίνονται όταν χρησιμοποιείται η θερμαντική επιφάνεια. Για το λόγο αυτό, το χειριστήριο δεν πρέπει ποτέ να καλύπτεται ή να τοποθετείται πάνω στο θερμικό μαξιλάρι όταν χρησιμοποιείται.
 • Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα κεφάλαια: Λειτουργία, Καθαρισμός και συντήρηση και Αποθήκευση.
 • Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των συσκευών μας, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Προβλεπόμενη χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το μαξιλάρι θερμότητας έχει σχεδιαστεί μόνο για να ζεσταίνει το ανθρώπινο σώμα.

Επιχείρηση

Ασφάλεια 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 • Η θερμαντική επιφάνεια είναι εξοπλισμένη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αυτή η τεχνολογία αισθητήρα παρέχει προστασία έναντι υπερθέρμανσης σε ολόκληρη την επιφάνεια του θερμαντικού μαξιλαριού με αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση βλάβης. Εάν το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έχει απενεργοποιήσει τη θερμαντική επιφάνεια, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν ανάβουν πλέον όταν είναι ενεργοποιημένο.
 • Λάβετε υπόψη ότι για λόγους ασφαλείας, η θερμαντική επιφάνεια δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει μετά την εμφάνιση σφάλματος και πρέπει να αποσταλεί στην καθορισμένη διεύθυνση σέρβις.
 • Μη συνδέετε το ελαττωματικό θερμαντικό μαξιλάρι με άλλο χειριστήριο του ίδιου τύπου. Αυτό θα πυροδοτούσε μια μόνιμη απενεργοποίηση μέσω του συστήματος ασφαλείας του χειριστηρίου.
Αρχική χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι θερμότητας δεν θα συσσωρευτεί ή δεν θα διπλωθεί κατά τη χρήση.

 • Για να χειριστείτε το θερμικό μαξιλάρι, συνδέστε το χειριστήριο στο θερμαντικό μαξιλάρι συνδέοντας το βύσμα.
 • Στη συνέχεια, συνδέστε το φις στην πρίζα.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (2)

Πρόσθετες πληροφορίες για το HK 58 Cozy
Το αποκλειστικό σχήμα αυτού του μαξιλαριού θερμότητας αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση στην πλάτη και το λαιμό. Τοποθετήστε το μαξιλάρι θερμότητας στο πίσω μέρος έτσι ώστε το άγκιστρο και το κούμπωμα στο τμήμα του λαιμού να είναι ευθυγραμμισμένο με το λαιμό σας. Στη συνέχεια, κλείστε το άγκιστρο και τη θηλιά. Ρυθμίστε το μήκος της κοιλιακής ζώνης έτσι ώστε να είστε άνετοι και στερεώστε την πόρπη προσαρμόζοντας το ένα άκρο στο άλλο. Για να λύσετε την πόρπη, πιέστε και τις δύο πλευρές του κουμπώματος μαζί όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ενεργοποίηση
Πιέστε τον συρόμενο διακόπτη (3) στη δεξιά πλευρά του χειριστηρίου στη ρύθμιση "I" (ON) - δείτε μια εικόνα του χειριστηρίου. Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, ανάβει η οθόνη ρυθμίσεων θερμοκρασίας.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (3)

Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί (4). Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί (4).

 • Επίπεδο 1: ελάχιστη θερμότητα
 • Επίπεδο 25: ατομική ρύθμιση θερμότητας
 • Επίπεδο 6: μέγιστη θερμότητα
 • ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
  Ο γρηγορότερος τρόπος για να προθερμάνετε το μαξιλάρι θερμότητας είναι να ρυθμίσετε αρχικά την υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας.
 • ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
  Αυτά τα επιθέματα θερμότητας έχουν λειτουργία γρήγορης θέρμανσης, η οποία επιτρέπει στο μαξιλάρι να ζεσταθεί πιο γρήγορα τα πρώτα 10 λεπτά.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Εάν το θερμαντικό επίθεμα χρησιμοποιείται για πολλές ώρες, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε τη χαμηλότερη θερμοκρασία στο χειριστήριο για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του θερμαινόμενου μέρους του σώματος, που μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα στο δέρμα.

Αυτόματη απενεργοποίηση
Αυτή η θερμαντική επιφάνεια είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Αυτό απενεργοποιεί την παροχή θερμότητας περίπου. 90 λεπτά μετά την αρχική χρήση του θερμαντικού επιθέματος. Στη συνέχεια, ένα μέρος των εμφανιζόμενων ρυθμίσεων θερμοκρασίας στο χειριστήριο αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί ξανά η επιφάνεια θερμότητας, ο πλευρικός συρόμενος διακόπτης (3) πρέπει πρώτα να τεθεί στη ρύθμιση "0" (OFF). Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα είναι δυνατό να το ενεργοποιήσετε ξανά.beurer-HK-58-Heat-Pad-fig- (4)

Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιήσετε τη θερμαντική επιφάνεια, θέστε τον συρόμενο διακόπτη (3) στο πλάι του χειριστηρίου στη ρύθμιση "0" (OFF). Η οθόνη ρυθμίσεων θερμοκρασίας δεν είναι πλέον φωτισμένη.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Εάν η θερμαντική επιφάνεια δεν χρησιμοποιείται, αλλάξτε τον πλαϊνό συρόμενο διακόπτη (3) από το ON/OFF στη ρύθμιση «0» (OFF) και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το χειριστήριο από το θερμικό μαξιλάρι αποσυνδέοντας τον σύνδεσμο του βύσματος.

Καθαρισμός και συντήρηση

 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Πριν τον καθαρισμό, αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το χειριστήριο από το θερμικό μαξιλάρι αποσυνδέοντας τον σύνδεσμο του βύσματος. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ
  Το χειριστήριο δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
 • Για να καθαρίσετε το χειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά καθαριστικά.
 • Το υφασμάτινο κάλυμμα μπορεί να καθαριστεί σύμφωνα με τα σύμβολα στην ετικέτα και πρέπει να αφαιρεθεί από το θερμαντικό μαξιλάρι πριν τον καθαρισμό.
 • Τα μικρά σημάδια στο μαξιλάρι θερμότητας μπορούν να αφαιρεθούν με τη διαφήμισηamp πανί και αν χρειαστεί, με λίγο υγρό απορρυπαντικό για ευαίσθητο πλύσιμο.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ
  Λάβετε υπόψη ότι η θερμαντική επιφάνεια δεν επιτρέπεται να καθαριστεί χημικά, να στύψει, να στεγνώσει σε στεγνωτήριο, να περάσει μέσα από κουκούτσι ή να σιδερωθεί. Διαφορετικά, το θερμικό μαξιλάρι μπορεί να καταστραφεί.
 • Αυτό το μαξιλάρι θερμότητας πλένεται στο πλυντήριο.
 • Ρυθμίστε το πλυντήριο σε έναν ιδιαίτερα ήπιο κύκλο πλύσης στους 30 °C (κύκλος μαλλί). Χρησιμοποιήστε ένα ευαίσθητο απορρυπαντικό ρούχων και μετρήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ
  Λάβετε υπόψη ότι το συχνό πλύσιμο του θερμαντικού επιθέματος έχει αρνητική επίδραση στο προϊόν. Επομένως, το θερμικό μαξιλάρι πρέπει να πλένεται σε πλυντήριο ρούχων το πολύ 10 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του.
 • Αμέσως μετά το πλύσιμο, αλλάξτε το σχήμα της θερμότητας στις αρχικές της διαστάσεις ενώ είναι ακόμα damp και απλώστε το σε ένα άλογο με ρούχα για να στεγνώσει.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ
  • Μην χρησιμοποιείτε μανταλάκια ή παρόμοια αντικείμενα για να στερεώσετε το θερμικό μαξιλάρι στο άλογο ρούχων. Διαφορετικά, το θερμικό μαξιλάρι μπορεί να καταστραφεί.
  • Μην επανασυνδέετε το χειριστήριο στη θερμαντική επιφάνεια έως ότου στεγνώσει τελείως η σύνδεση του βύσματος και η επιφάνεια θερμότητας. Διαφορετικά, το θερμικό μαξιλάρι μπορεί να καταστραφεί.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Ποτέ μην ανάβετε το θερμικό μαξιλάρι για να το στεγνώσετε! Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

αποθηκευτικός χώρος

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το θερμαντικό επίθεμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να το αποθηκεύσετε στην αρχική συσκευασία. Για το σκοπό αυτό, αποσυνδέστε το χειριστήριο από το θερμαντικό κάλυμμα αποσυνδέοντας τον σύνδεσμο του βύσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Αφήστε το μαξιλάρι θερμότητας να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε. Διαφορετικά, το θερμικό μαξιλάρι μπορεί να καταστραφεί.
 • Για να αποφύγετε τις αιχμηρές πτυχές στο μαξιλάρι θερμότητας, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω του ενώ αποθηκεύεται.

Διάθεση
Για περιβαλλοντικούς λόγους, μην πετάτε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Απορρίψτε τη μονάδα σε κατάλληλο τοπικό σημείο συλλογής ή ανακύκλωσης. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ - ΑΗΗΕ (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διάθεση αποβλήτων.

Τι γίνεται αν υπάρχουν προβλήματα

Πρόβλημα Αιτία Λύση
Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν φωτίζονται για λίγο

– το χειριστήριο είναι σωστά συνδεδεμένο στο θερμαντικό μαξιλάρι

– το βύσμα ρεύματος είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που λειτουργεί

– ο πλαϊνός συρόμενος διακόπτης στο χειριστήριο έχει ρυθμιστεί στη ρύθμιση "I" (ON)

Το σύστημα ασφαλείας έχει απενεργοποιήσει οριστικά τη θερμαντική επιφάνεια. Στείλτε τη θερμαντική επιφάνεια και το χειριστήριο για σέρβις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείτε την ετικέτα βαθμολογίας στο θερμικό μαξιλάρι.

Εγγύηση/υπηρεσία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους εγγύησης μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο εγγύησης που παρέχεται.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Γερμανία.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

UK­Importer: Beurer UK Ltd.
Σουίτα 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Ηνωμένο Βασίλειο.

Έγγραφα / Πόροι

beurer HK 58 Heat Pad [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
HK 58 Heat Pad, HK 58, Heat Pad, Pad

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *