ΛΟΓΟΤΥΠΟ LGΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Μαγικό τηλεχειριστήριο

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
MR21GC
www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

LG MR21GC Magic Remote -Qr

https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

LG MR21GC Magic Remote -sn
www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 LG Electronics Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αξεσουάρ

 • Μαγικές απομακρυσμένες και αλκαλικές μπαταρίες (AA)
 • Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Εγκατάσταση μπαταριών

 • Πιέστε το επάνω μέρος του καλύμματος της μπαταρίας, σύρετέ το προς τα πίσω και σηκώστε το κάλυμμα όπως φαίνεται παρακάτω.
 • Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, αντικαταστήστε τις αντίστοιχες αλκαλικές μπαταρίες (1.5 V, AA) + και τους - τελειώνει στην ετικέτα μέσα στο διαμέρισμα και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Φροντίστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
 • Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τις ενέργειες εγκατάστασης αντίστροφα. Μην αναμειγνύετε παλιές ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες με νέες. Κλείστε το κάλυμμα με ασφάλεια.
 • Η μη αντιστοίχιση των σωστών πολικότητας της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ρήξη ή διαρροή της μπαταρίας, με αποτέλεσμα πυρκαγιά, τραυματισμό ή ρύπανση του περιβάλλοντος
 • Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας για να βρείτε την ετικέτα.

LG MR21GC Magic Remote -Εγκατάσταση μπαταριών

Εγγραφή/Κατάργηση εγγραφής στο Magic Remote

 • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε τοΤροχόςΤροχός (ΟΚ) στο τηλεχειριστήριο Magic για εγγραφή.
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Home(Σπίτι) κουμπί και Πίσω(Πίσω) μαζί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε το Magic Remote.
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο τοHome Κουμπί (Αρχική σελίδα) και Ε. Ρυθμίσεις(Ε. Ρυθμίσεις) μαζί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε και να καταχωρήσετε ξανά το Magic Remote ταυτόχρονα.

Απομακρυσμένη περιγραφή

LG MR21GC Magic Remote -Τηλεχειριστήριο Δύναμη(Δύναμη) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.
Αριθμητικά κουμπιά Εισαγάγετε αριθμούς.
9 ** Έχει πρόσβαση στην [Γρήγορη βοήθεια].
-(Dash) Εισάγει ένα (DASH) μεταξύ αριθμών όπως 2-1 και 2-2.
Πρόσβαση Πρόσβαση στα αποθηκευμένα κανάλια ή στη λίστα προγραμμάτων.
οδηγός Πρόσβαση στον [Οδηγό]
Γρήγορη πρόσβαση** Πρόσβαση στο [Επεξεργασία γρήγορης πρόσβασης].
[Επεξεργασία γρήγορης πρόσβασης] είναι μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να εισάγετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή ζωντανή τηλεόραση απευθείας πατώντας και κρατώντας πατημένα τα αριθμητικά κουμπιά.
...(Περισσότερες δράσεις) Εμφανίζει περισσότερες λειτουργίες τηλεχειριστηρίου.
AD/SAP **
Η λειτουργία περιγραφής βίντεο/ήχου θα είναι ενεργοποιημένη. (Ανάλογα με τη χώρα) Η λειτουργία SAP (Secondary Audio Program) μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί πατώντας το... κουμπί. (Ανάλογα με τη χώρα)
+-(Τόμος) Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης.
Βουβός) (Βουβός) Σίγαση όλων των ήχων.
Σίγαση του 1(Βουβός) Πρόσβαση στο μενού [Προσβασιμότητα].
Ch (Ch/P) Μετακινηθείτε στα αποθηκευμένα κανάλια ή προγράμματα.
Home (Home) Πρόσβαση στο αρχικό μενού.
Αρχική 1 (Home) Εκκινεί τις τελευταίες εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν.
Φωνή(Αναγνώριση φωνής) Απαιτείται σύνδεση δικτύου για τη χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής.
Ελέγξτε για προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες.)
Φωνή 1(Αναγνώριση φωνής) Μιλήστε πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.

**Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Εισαγωγή(Εισαγωγή) Αλλάζει την πηγή εισόδου.
Εισαγωγή 10(Εισαγωγή) Πρόσβαση στον [Αρχικό πίνακα ελέγχου].
Τροχός Τροχός (εντάξει) Πατήστε το κέντρο του ΤροχόςΤροχός (εντάξει) για να επιλέξετε ένα μενού.
Μπορείτε να αλλάξετε κανάλια ή προγράμματα χρησιμοποιώντας το
Τροχός** Τροχός (ΟΚ) κουμπί. Τροχός (ΟΚ) Πρόσβαση στο [Magic Explorer]. Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία [Magic Explorer] όταν το χρώμα του δείκτη αλλάξει σε μοβ. Εάν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα, πατήστε παρατεταμένα τον δείκτη στο βίντεο. Όταν χρησιμοποιείτε το [Οδηγός τηλεόρασης], [Ρυθμίσεις], [Αθλητική ειδοποίηση] ή [Γκαλερί τέχνης], πατήστε παρατεταμένα το κείμενο.
up (πάνω κάτω αριστερά δεξιά)
Πατήστε το κουμπί επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε στο μενού.
Εάν πατήσετε upενώ ο δείκτης χρησιμοποιείται, ο δείκτης θα εξαφανιστεί από την οθόνη και το Magic Remote θα λειτουργεί σαν γενικό τηλεχειριστήριο.
Για να εμφανίσετε ξανά τον δείκτη στην οθόνη, ανακινήστε το Μαγικό τηλεχειριστήριο αριστερά και δεξιά.
Πίσω(Πίσω) Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
Επιστροφή 1 (Πίσω) Διαγράφει τις οθόνες στην οθόνη και επιστρέφει στην τελευταία είσοδο viewING.
Ε. Ρυθμίσεις(Ε. Ρυθμίσεις) Έχει πρόσβαση στις Γρήγορες ρυθμίσεις.
Ερ. Ρυθμίσεις 1(Ε. Ρυθμίσεις) Εμφανίζει το μενού [Όλες οι ρυθμίσεις].
κάποια μενούΑυτά έχουν πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες σε ορισμένα μενού.
Τρέχει : Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής. (Ανάλογα με τη χώρα)
Κουμπιά υπηρεσίας ροής Συνδεθείτε στην Υπηρεσία ροής βίντεο.
? (ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ) Έχει πρόσβαση στον [Οδηγό χρήστη]. (Ανάλογα με τη χώρα)
Αρχικό ταμπλό(Αρχικό ταμπλό) Πρόσβαση στον [Αρχικό πίνακα ελέγχου]. (Ανάλογα με τη χώρα)
αγαπημένο κανάλιΠρόσβαση στη λίστα αγαπημένων καναλιών σας. (Ανάλογα με τη χώρα)
(Κουμπιά ελέγχου(Κουμπιά ελέγχου) Ελέγχει το περιεχόμενο πολυμέσων. (Ανάλογα με τη χώρα)

 • Η εικόνα του τηλεχειριστηρίου που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
 • Η σειρά της περιγραφής ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
 •  Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδέχεται να μην παρέχονται ανάλογα με τα μοντέλα ή τις περιοχές.

Σύνδεση έξυπνων συσκευών με χρήση NFC Tagτζίντζερ

Χρήση της δυνατότητας NFC
Το NFC είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί επικοινωνία κοντά στο πεδίο, επιτρέποντάς σας να στέλνετε και να λαμβάνετε εύκολα πληροφορίες χωρίς ξεχωριστές ρυθμίσεις.
Φέρνοντας μια έξυπνη συσκευή κοντά στο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα NFC, μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ και να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

 1. Ενεργοποιήστε το NFC στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε το NFC με συσκευές Android, ορίστε την επιλογή NFC για να ενεργοποιήσετε την "ανάγνωση/εγγραφή" tagsστις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής. Οι ρυθμίσεις NFC ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
 2. Φέρτε την έξυπνη συσκευή κοντά στο NFC(NFC) στο τηλεχειριστήριο. Η απαιτούμενη απόσταση για NFC tagτο ging είναι περίπου 1 cm.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG ThinQ στην έξυπνη συσκευή σας.
 4. RetagΗ σύνδεση της έξυπνης συσκευής στο τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της συνδεδεμένης τηλεόρασης μέσω της εφαρμογής LG ThinQ.

• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για έξυπνες συσκευές με δυνατότητα NFC.
NoteNote
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν το τηλεχειριστήριο έχει λογότυπο NFC.

Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν

 • Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός του καθορισμένου εύρους (εντός 10 m).
  Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αστοχίες επικοινωνίας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός της περιοχής κάλυψης ή εάν υπάρχουν εμπόδια εντός της περιοχής κάλυψης.
 • Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αστοχίες επικοινωνίας ανάλογα με τα αξεσουάρ.
  Συσκευές όπως φούρνος μικροκυμάτων και ασύρματο LAN λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων (2.4 GHz) με το Magic Remote. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχίες στην επικοινωνία.
 • Το Magic Remote μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν ένας ασύρματος δρομολογητής (AP) βρίσκεται σε απόσταση 0.2 m από την τηλεόραση. Ο ασύρματος δρομολογητής σας πρέπει να απέχει περισσότερο από 0.2 μέτρα από την τηλεόραση.
 • Μην αποσυναρμολογείτε ή θερμαίνετε τις μπαταρίες.
 • Μην ρίξετε την μπαταρία. Αποφύγετε τα ακραία χτυπήματα της μπαταρίας.
 • Μην βυθίζετε τις μπαταρίες στο νερό.
 • Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο
 •  Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
 •  Τοποθετώντας μια μπαταρία με λάθος τρόπο μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

προδιαγραφές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Περιγραφή
Αρ. Μοντέλου MR21GC
Εύρος συχνότητας 2.400 GHz έως 2.4835 GHz
Ισχύς εξόδου (Μέγ.) 8 dBm
Κανάλι κανάλια 40
Πηγή ισχύος Χρησιμοποιούνται AA 1.5 V, 2 αλκαλικές μπαταρίες
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 ° C έως 40 ° C

Υποστηριζόμενες τηλεοράσεις LG

• Τηλεοράσεις 2021
– Z1/M1/G1/C1/B1/A1
– QNED9*/QNED8*/NANO9*/NANO8*/NANO7*
- UP8*/UP7*
(Επαληθεύστε εάν είναι διαθέσιμη η τηλεόραση Bluetooth)
* Δεν υποστηρίζονται όλα τα μοντέλα που αναφέρονται σε όλες τις χώρες.
* Τα μοντέλα που αναφέρονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ LG

Έγγραφα / Πόροι

Μαγικό τηλεχειριστήριο LG MR21GC [pdf] Εγχειρίδιο κατόχου
Μαγικό τηλεχειριστήριο, MR21GC

αναφορές

Ενώστε τη συνομιλία

3 Σχόλια

 1. Τι συνέβη με το βύσμα της συσκευής; Πρέπει να συνδέσω το τηλεχειριστήριό μου στα ηχεία Bose cinemate, ώστε να μπορώ να ελέγξω την ένταση με το μαγικό μου τηλεχειριστήριο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.