Εγχειρίδιο JBL Cinema SB160

Εγχειρίδιο JBL Cinema SB160

Περιεχόμενα απόκρυψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το JBL CINEMA SB160. Το JBL CINEMA SB160 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία ήχου στο σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας σας. Σας προτρέπουμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο περιγράφει το προϊόν και περιλαμβάνει οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε και να ξεκινήσετε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το JBL CINEMA SB160, την εγκατάστασή του ή τη λειτουργία του, επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής ή τον προσαρμοσμένο εγκαταστάτη σας ή επισκεφθείτε το website στο www.JB.gr.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Περιεχόμενο κουτιού JBL Cinema SB160 1Περιεχόμενο κουτιού JBL Cinema SB160 2

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΣΑΣ

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε τη γραμμή ήχου σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και να ρυθμίσετε ολόκληρο το σύστημα.

Συνδεθείτε στην υποδοχή HDMI (ARC)

Μια σύνδεση HDMI υποστηρίζει ψηφιακό ήχο και είναι η καλύτερη επιλογή για σύνδεση στη γραμμή ήχου σας. Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI ARC, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της γραμμής ήχου χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI.

JBL Cinema SB160 - Σύνδεση σε HDMI

 1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (ARC) - στην τηλεόραση στη γραμμή ήχου στην υποδοχή HDMI ARC της τηλεόρασης.
  • Η υποδοχή HDMI ARC στην τηλεόραση ενδέχεται να έχει διαφορετική ετικέτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 2. Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Σημείωση:

 • Επιβεβαιώστε εάν η λειτουργία HDMI CEC στην τηλεόρασή σας είναι ενεργοποιημένη.
 • Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και ARC. Τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
 • Η μέθοδος ρύθμισης HDMI-CEC και ARC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της τηλεόρασής σας.
 • Μόνο καλώδια HDMI 1.4 μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία ARC.

Συνδεθείτε στην Οπτική Υποδοχή

JBL Cinema SB160 - Σύνδεση σε οπτική υποδοχή

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της υποδοχής OPTICAL. Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή OPTICAL στη γραμμή ήχου στην υποδοχή OPTICAL OUT στην τηλεόραση ή σε άλλη συσκευή.

 • Ο ψηφιακός οπτικός σύνδεσμος μπορεί να φέρει την ένδειξη SPDIF ή SPDIF OUT.

Note: Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία OPTICAL/HDMI ARC, εάν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη μονάδα και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος PCM ή Dolby Digital στη συσκευή πηγής (π.χ. τηλεόραση, DVD ή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray).

Συνδεθείτε στο Power

 • Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
 • Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό voltage αντιστοιχεί στο voltage τυπωμένο στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
 • Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στην πρίζα AC ~ της μονάδας και μετά σε μια πρίζα
 • Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στην υποδοχή AC ~ του υπογούφερ και μετά σε μια πρίζα.

JBL Cinema SB160 - Σύνδεση στο ρεύμα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Αυτόματη αντιστοίχιση

Συνδέστε τη γραμμή ήχου και το υπογούφερ στις πρίζες και, στη συνέχεια, πατήστε τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Το υπογούφερ και η γραμμή ήχου θα πραγματοποιήσουν αυτόματα σύζευξη.

JBL Cinema SB160 - ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ Αυτόματη σύζευξη

 • Όταν γίνεται σύζευξη του υπογούφερ με τη γραμμή ήχου, η ένδειξη Pair στο υπογούφερ θα αναβοσβήνει γρήγορα.
 • Όταν το υπογούφερ αντιστοιχιστεί με τη γραμμή ήχου, η ένδειξη Pair στο υπογούφερ θα ανάψει σταθερά.
 • Μην πατάτε Ζεύγος στο πίσω μέρος του υπογούφερ, εκτός από τη χειροκίνητη αντιστοίχιση.
Χειροκίνητη σύζευξη

Εάν δεν ακούγεται ήχος από το ασύρματο υπογούφερ, αντιστοιχίστε χειροκίνητα το υπογούφερ.

 1. Αποσυνδέστε και τις δύο μονάδες από τις πρίζες και, στη συνέχεια, συνδέστε τις ξανά μετά από 3 λεπτά.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί ζεύγουςΚουμπί (Pair) στο υπογούφερ για μερικά δευτερόλεπτα. Η ένδειξη Pair στο υπογούφερ θα αναβοσβήνει γρήγορα.
 3. Στη συνέχεια πατήστε το Κουμπί τροφοδοσίας κουμπί στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Η ένδειξη Pair στο υπογούφερ θα γίνει σταθερή όταν είναι επιτυχής.
 4. Εάν η ένδειξη Pair εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επαναλάβετε το βήμα 1-3.

Σημείωση:

 • Το υπογούφερ πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων από τη γραμμή ήχου σε ανοιχτή περιοχή (όσο πιο κοντά τόσο το καλύτερο).
 • Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα μεταξύ του υπογούφερ και της γραμμής ήχου.
 • Εάν η ασύρματη σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε εάν υπάρχει διένεξη ή ισχυρή παρεμβολή (π.χ. παρεμβολή από ηλεκτρονική συσκευή) γύρω από την τοποθεσία. Αφαιρέστε αυτές τις συγκρούσεις ή ισχυρές παρεμβολές και επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες.
 • Εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη με το subwoofer και είναι σε λειτουργία ON, η ένδειξη POWER της μονάδας θα αναβοσβήνει.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΣΑΣ

Τοποθετήστε το Soundbar στο τραπέζι

JBL Cinema SB160 - Τοποθετήστε το Soundbar στο τραπέζι

Στερεώστε το Soundbar στον τοίχο

Χρησιμοποιήστε ταινία για να κολλήσετε τον τοίχο που είναι τοποθετημένος στον τοίχο οδηγό, σπρώξτε το άκρο της πένας μέσα από το κέντρο κάθε οπής στερέωσης για να επισημάνετε τη θέση του στηρίγματος και να αφαιρέσετε το χαρτί.

Βιδώστε τους βραχίονες στήριξης τοίχου στο μαρκαδόρο. βιδώστε το σπειροειδές στήριγμα στο πίσω μέρος της γραμμής ήχου. στη συνέχεια συνδέστε τη γραμμή ήχου στον τοίχο.

JBL Cinema SB160 - Επιτοίχια βάση το Soundbar

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση.

 • Ακόμα κι αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός της πραγματικής εμβέλειας 19.7 πόδια (6m), η λειτουργία τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι αδύνατη εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.
 • Εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή εάν άλλες συσκευές τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες χρησιμοποιούνται κοντά στη μονάδα, ενδέχεται να λειτουργήσει εσφαλμένα. Αντίθετα, τα άλλα προϊόντα ενδέχεται να λειτουργούν λανθασμένα.

Πρώτη χρήση:

Η μονάδα διαθέτει μια προεγκατεστημένη μπαταρία λιθίου CR2025. Αφαιρέστε την προστατευτική γλωττίδα για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

JBL Cinema SB160 - Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο απαιτεί μπαταρία λιθίου CR2025, 3V.

JBL Cinema SB160 - Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου

 1. Σπρώξτε τη γλωττίδα στο πλάι του δίσκου μπαταρίας προς το δίσκο.
 2. Τώρα σύρετε το δίσκο μπαταρίας έξω από το τηλεχειριστήριο.
 3. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία CR2025 στο δίσκο μπαταρίας με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
 4. Σύρετε το δίσκο μπαταρίας πίσω στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου.
Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες
 • Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από ένα μήνα), αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε τη διαρροή.
 • Εάν οι μπαταρίες διαρρεύσουν, σκουπίστε τη διαρροή μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
 • Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που καθορίζονται.
 • Μην θερμαίνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
 • Ποτέ μην τα πετάτε στη φωτιά ή στο νερό.
 • Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε μπαταρίες με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, διαρροή ή έκρηξη των μπαταριών.
 • Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία, εκτός εάν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι επαναφορτιζόμενος τύπος.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ

Ελέγχω

Κορυφή πίνακα

JBL Cinema SB160 - To Control Top panel

τηλεχειριστήριο

JBL Cinema SB160 - Για τον έλεγχο του τηλεχειριστηρίου

Ασύρματο υπογούφερ

JBL Cinema SB160 - Για έλεγχο ασύρματου υπογούφερ

Για να χρησιμοποιήσετε Bluetooth

 • Πατήστε το κουμπί Κουμπί πηγής κουμπί επανειλημμένα στη μονάδα ή πατήστε το κουμπί BT στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η σύζευξη Bluetooth
 • Επιλέξτε "JBL CINEMA SB160" για σύνδεση

JBL Cinema SB160 - για χρήση Bluetooth

Παρατήρηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (BT) στο τηλεχειριστήριό σας για 3 δευτερόλεπτα, εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια άλλη κινητή συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, πληκτρολογήστε <0000>.
 2. Στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση μεταξύ του Soundbar και της συσκευής Bluetooth υπερβαίνει τα 27 πόδια/8 μέτρα.
 3. Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά στην κατάσταση ετοιμότητας.
 4. Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές ραδιοφώνου. Οι συσκευές που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα πρέπει να βρίσκονται μακριά από την κύρια μονάδα Soundbar - π.χ. μικροκύματα, συσκευές ασύρματου LAN κ.λπ.
 • Ακούστε μουσική από συσκευή Bluetooth
  • Εάν η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth υποστηρίζει Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή μέσω της συσκευής αναπαραγωγής.
  • Εάν η συσκευή υποστηρίζει επίσης Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής για αναπαραγωγή μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.
   1. Σύζευξη της συσκευής σας με τη συσκευή αναπαραγωγής.
   2. Αναπαραγωγή μουσικής μέσω της συσκευής σας (εάν υποστηρίζει A2DP).
   3. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή (εάν υποστηρίζει AVRCP).
    • Για παύση / συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το Κουμπί Play-Pause κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
    • Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε το Κουμπί Επόμενο-Προηγούμενο κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OPTICAL / HDMI ARC

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση ή τη συσκευή ήχου.

 1. Πατήστε το κουμπί Κουμπί πηγής πατήστε επανειλημμένα στη μονάδα ή πατήστε τα κουμπιά OPTICAL, HDMI στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
 2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ήχου απευθείας για δυνατότητες αναπαραγωγής.
 3. Πατήστε το VOL +/- κουμπιά για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.

Άκρο: Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία OPTICAL/HDMI ARC, εάν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη μονάδα και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος PCM ή Dolby Digital στη συσκευή πηγής (π.χ. τηλεόραση, DVD ή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray).

Απαντήστε στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας

Χρησιμοποιήστε το δικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να ελέγξετε τη γραμμή ήχου σας

Για άλλες τηλεοράσεις, κάντε απομακρυσμένη εκμάθηση IR

Για να προγραμματίσετε τη γραμμή ήχου να ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε κατάσταση αναμονής.

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VOL+ και SOURCE για 5 δευτερόλεπτα στο soundbar για να μπείτε στη λειτουργία εκμάθησης.
  • Η πορτοκαλί ένδειξη θα αναβοσβήσει Γρήγορα.

JBL Cinema SB160 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VOL+ και SOURCE για 5 δευτερόλεπτα

Κουμπί εκμάθησης POWER

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για 5 δευτερόλεπτα στη γραμμή ήχου.
 • Πατήστε δύο φορές το κουμπί POWER στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

JBL Cinema SB160 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για 5 δευτερόλεπτα

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία (2-3) για VOL- και VOL+. Για σίγαση, πατήστε το κουμπί VOL+ και VOL- στη γραμμή ήχου και πατήστε το κουμπί MUTE στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

JBL Cinema SB160 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VOL+ και SOURCE για 5 δευτερόλεπτα ξανά στο soundbar

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VOL+ και SOURCE για 5 δευτερόλεπτα ξανά στη γραμμή ήχου και τώρα η γραμμή ήχου σας ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
  • Η πορτοκαλί ένδειξη αναβοσβήνει αργά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Πριν ξεκινήσεις

 • Κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 • Στη γραμμή ήχου, μεταβείτε στην αντίστοιχη πηγή για άλλες συσκευές.

Ρυθμίστε την ένταση

 • Πατήστε το κουμπί VOL +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε ένα επίπεδο έντασης.
 • Για σίγαση ήχου, πατήστε το κουμπί MUTE.
 • Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί MUTE ή πατήστε το κουμπί VOL+/-.

Note: Κατά τη ρύθμιση της έντασης, η ένδειξη LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα. Όταν η ένταση φτάσει τη μέγιστη / ελάχιστη τιμή, η ένδειξη LED κατάστασης θα αναβοσβήσει μία φορά.

Επιλέξτε Εφέ ισοσταθμιστή (EQ)

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν στο βίντεο ή τη μουσική σας. Πάτα το Κουμπί EQ Κουμπί (EQ) στη μονάδα ή πατήστε το κουμπί MOVIE / MUSIC / NEWS στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα επιθυμητά εφέ ισοσταθμιστή που θέλετε:

 • ΤΑΙΝΙΑ: συνιστάται για viewταινίες
 • ΜΟΥΣΙΚΉ: συνιστάται για ακρόαση μουσικής
 • ΝΈΑ: συνιστάται για ακρόαση ειδήσεων

ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Αυτόματη αναμονή
  Αυτή η γραμμή ήχου αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά αδράνειας κουμπιών και χωρίς αναπαραγωγή ήχου / βίντεο από μια συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Αυτόματη αφύπνιση
  Η γραμμή ήχου ενεργοποιείται κάθε φορά που λαμβάνεται σήμα ήχου. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν συνδέεστε στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το οπτικό καλώδιο, καθώς οι περισσότερες συνδέσεις HDMI ™ ARC ενεργοποιούν αυτή τη δυνατότητα από προεπιλογή.
 3. Επιλέξτε Λειτουργίες
  Πατήστε το κουμπί Κουμπί πηγής κουμπί επανειλημμένα στη μονάδα ή πατήστε τα κουμπιά BT, OPTICAL, HDMI στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος της κύριας μονάδας θα δείξει ποια λειτουργία χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.
  • Μπλε: Λειτουργία Bluetooth.
  • Πορτοκαλί: ΟΠΤΙΚΗ λειτουργία.
  • Λευκό: Λειτουργία HDMI ARC.
 4. Ενημέρωση λογισμικού
  Η JBL ενδέχεται να προσφέρει ενημερώσεις για το υλικολογισμικό του συστήματος soundbar στο μέλλον. Εάν παρέχεται ενημέρωση, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας μια συσκευή USB με την ενημέρωση υλικολογισμικού που είναι αποθηκευμένη σε αυτήν στη θύρα USB στη γραμμή ήχου.

Παρακαλώ επισκεφθείτε www.JB.gr ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο JBL για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της ενημέρωσης files.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

General

 • τροφοδοτικό : 100 – 240V~, 50/60Hz
 • Συνολική μέγιστη ισχύς : 220 W
 • Μέγιστη ισχύς εξόδου Soundbar : 2 x 52 W
 • Μέγιστη ισχύς υπογούφερ : 116 W
 • Κατανάλωση αναμονής : 0.5 W
 • Μετατροπέας Soundbar : 2 x (48×90)mm οδηγός πίστας + 2 x 1.25″ tweeter
 • Μετατροπέας υπογούφερ : 5.25″, ασύρματη υπο
 • Μέγιστο SPL : 82dB
 • Απόκριση συχνότητας : 40Hz - 20KHz
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 ° C - 45 ° C
 • έκδοση Bluetooth : 4.2
 • Εύρος συχνοτήτων Bluetooth : 2402 - 2480MHz
 • Bluetooth μέγιστη ισχύς : 0dBm
 • Διαμόρφωση Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK
 • 2.4G ασύρματο εύρος συχνοτήτων : 2400 - 2483MHz
 • Ασύρματη μέγιστη ισχύς 2.4G : 3dBm
 • Ασύρματη διαμόρφωση 2.4G : FSK
 • Διαστάσεις Soundbar (Π x Υ x Β) : 900 x 67 x 63 (mm) \ 35.4” x 2.6” x 2.5”
 • Βάρος Soundbar : 1.65 kg
 • Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β) : 170 x 345 x 313 (mm)\ 6.7” x 13.6” x 12.3”
 • Βάρος υπογούφερ : 5 kg

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν ζητήσετε σέρβις.

σύστημα

Η μονάδα δεν θα ανάψει.

 • Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και στη γραμμή ήχου

Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος από το Soundbar.
 • Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή ήχου δεν είναι σε σίγαση.
 • Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου ήχου
 • Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τη γραμμή ήχου στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές.
 • Ωστόσο, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
  • η μπάρα ήχου και η τηλεόραση συνδέονται μέσω σύνδεσης HDMI ARC.
Δεν υπάρχει ήχος από το ασύρματο υπογούφερ.
 • Ελέγξτε εάν η λυχνία LED του υπογούφερ είναι σε σταθερό πορτοκαλί χρώμα. Εάν το λευκό LED αναβοσβήνει, η σύνδεση χάνεται. Αντιστοιχίστε χειροκίνητα το Subwoofer με τη γραμμή ήχου (δείτε «Σύζευξη με το subwoofer» στη σελίδα 5).
Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.
 • Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω της γραμμής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε σίγαση.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το Soundbar.
 • Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
 • Η γραμμή ήχου είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BT στο τηλεχειριστήριό σας για να αποσυνδέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
 • Απενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
 • Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε τη συσκευή σωστά.
Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι κακή.
 • Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη γραμμή ήχου ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και της γραμμής ήχου.
Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.
 • Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στη γραμμή ήχου ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και της γραμμής ήχου.
 • Για κάποια συσκευή Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της γραμμής ήχου.

τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
 • Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί και αντικαταστήστε τις με νέες μπαταρίες.
 • Εάν η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κύριας μονάδας είναι πολύ μακριά, μετακινήστε την πιο κοντά στη μονάδα.

Λογότυπο Harman

HARMAN International Industries,
Ενσωματωμένο 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329, ΗΠΑ
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το JBL είναι εμπορικό σήμα της HARMAN International Industries, Incorporated, καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και η εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την HARMAN International Industries, Incorporated γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Κατασκευάζονται με άδεια από την Dolby Laboratories. Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories..

Λογότυπο CE


Εγχειρίδιο JBL Cinema SB160 - Βελτιστοποιημένο PDF
Εγχειρίδιο JBL Cinema SB160 - Πρωτότυπο PDF

Έγγραφα / Πόροι

JBL JBL CINEMA SB160 [pdf] Οδηγός χρήσης
JBL, CINEMA, SB160

αναφορές

Ενώστε τη συνομιλία

1 Σχόλια

 1. πιτσάν λέει:

  Συνδέστε το jbl cinema sb160 σε υπολογιστή μέσω PORT HDMI
  ต่อ jbl cinema sb160 กับ PC ผ่าน PORT HDMI

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *