ΛΟΓΟΤΥΠΟ ZENY

Εγχειρίδιο χρήστη φορητού πλυντηρίου ρούχων ZENY

Φορητό πλυντήριο ρούχων ZENY

Μοντέλο: H03-1020A

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την πρώτη χρήση.

 

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ

ΣΧΗΜΑ 1 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ

Προσοχή:

 • Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στη βροχή ή να τοποθετείται σε damp/υγρό μέρος.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε καλά γειωμένη πρίζα.
 • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε μία μόνο πρίζα, καθώς δεν συνιστάται η χρήση καλωδίων επέκτασης ή τροφοδοτικών μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε όλα τα καλώδια και τις εξόδους απαλλαγμένες από υγρασία και νερό.
 • Επιλέξτε μια κατάλληλη πρίζα AC για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτρικών κινδύνων.
 • Κρατήστε το αντικείμενο μακριά από σπινθήρες για να αποφύγετε την πλαστική παραμόρφωση.
 • Μην αφήνετε τα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα του μηχανήματος να έρθουν σε επαφή με υγρό κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση.
 • Μην τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα στο μηχάνημα για να αποφύγετε την παραμόρφωση του πλαστικού.
 • Καθαρίστε το φις από σκόνη ή συντρίμμια για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 • Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 131 ° F στην μπανιέρα. Αυτό θα προκαλέσει παραμόρφωση των πλαστικών εξαρτημάτων ή στρέβλωση.
 • Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης, μην τοποθετείτε τα χέρια στη συσκευή κατά τη λειτουργία των κύκλων πλύσης ή περιστροφής. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία της συσκευής.
 • Μην χρησιμοποιείτε το βύσμα εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει υποστεί φθορά, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτρικός κίνδυνος. Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο ή το φις, συνιστάται να επισκευάσετε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Ποτέ μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα ή το καλώδιο.
 • Ποτέ μην βάζετε ρούχα στη συσκευή που έχουν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα, όπως βενζίνη, αλκοόλ κ.λπ. Όταν τραβάτε το φις, μην τραβάτε το καλώδιο. Αυτό θα αποφύγει την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή κινδύνου πυρκαγιάς.
 • Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αποσυνδέσετε το μηχάνημα από την πρίζα AC. Επίσης, μην τραβάτε το βύσμα εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή υγρά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα πρέπει να εκτελεί επισκευές.

ΣΧΗΜΑ 2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προετοιμασία λειτουργίας:

 1. Η πρίζα AC πρέπει να είναι γειωμένη.
 2. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης (σωλήνας εκκένωσης) για να εξασφαλίσετε καλή εκφόρτιση.
 3. Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα AC.
 4. Συνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού στο σημείο εισόδου νερού στο μηχάνημα για να γεμίσετε το νερό στο
  μπανιέρα. (Εναλλακτικά, μπορείτε να σηκώσετε το καπάκι και να γεμίσετε προσεκτικά τη μπανιέρα απευθείας από το
  άνοιγμα.)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΣΗΣ

Το πρότυπο του χρόνου πλύσης:

ΣΧ. 3 Το πρότυπο του χρόνου πλύσης

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ)

 1. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας πλύσης, βεβαιωθείτε ότι το καλάθι του κύκλου περιστροφής έχει αφαιρεθεί από
  μπάνιο. (Το καλάθι κύκλου περιστροφής χρησιμοποιείται μετά τους κύκλους πλύσης και ξεβγάλματος.
 2. Βάλτε το απορρυπαντικό με το νερό στην μπανιέρα λίγο λιγότερο από τη μέση.
 3. Αφήστε το απορρυπαντικό να διαλυθεί στην μπανιέρα.
 4. Γυρίστε το κουμπί επιλογής πλύσης στη θέση πλύσης.
 5. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη πλυσίματος για ένα (1) λεπτό για να αφήσετε πλήρως το απορρυπαντικό να διαλυθεί.

 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΚΑ

Δεν συνιστάται να πλένετε καθαρά μάλλινα υφάσματα, μάλλινες κουβέρτες ή / και ηλεκτρικές κουβέρτες στο μηχάνημα. Τα μάλλινα υφάσματα μπορεί να υποστούν ζημιά, μπορεί να γίνουν πολύ βαριά κατά τη λειτουργία και συνεπώς δεν είναι κατάλληλα για το μηχάνημα.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

 1. Πλήρωση νερού: γεμίστε αρχικά τη μπανιέρα με νερό ακριβώς κάτω από το μισό σημείο της μπανιέρας. είναι
  Είναι σημαντικό να μην υπερφορτώνετε την μπανιέρα.
 2. Βάλτε σε σκόνη πλύσης (απορρυπαντικό) και επιλέξτε το χρόνο πλύσης ανάλογα με τον τύπο του ρούχου.
 3. Βάλτε τα ρούχα που θα πλυθούν, όταν βάλετε τα ρούχα στην μπανιέρα, η στάθμη του νερού θα μειωθεί. Προσθέστε περισσότερο νερό όπως θεωρείτε απαραίτητο να είστε προσεκτικοί για να μην υπερφορτώσετε / υπερφορτώσετε.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί επιλογής πλύσης έχει ρυθμιστεί στη θέση πλύσης στο πλυντήριο.
 5. Ρυθμίστε τον κατάλληλο χρόνο σύμφωνα με τον τύπο του ρούχου χρησιμοποιώντας το κουμπί χρονοδιακόπτη πλύσης. (Διάγραμμα P.3)
 6. Αφήστε το χρόνο κύκλου πλύσης να ολοκληρωθεί στο πλυντήριο.
 7. Μόλις η συσκευή ολοκληρώσει τον κύκλο πλυσίματος, ξεβιδώστε το σωλήνα αποστράγγισης από τη θέση του στο πλάι της συσκευής και βάλτε το στο έδαφος ή μέσα στην αποχέτευση / νεροχύτη κάτω από το επίπεδο της βάσης του μηχανήματος.

Προσοχή:

 1. Εάν υπάρχει πολύ νερό στην μπανιέρα, θα χυθεί από την μπανιέρα. Μην γεμίζετε με νερό.
 2. Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά ή παραμόρφωση των ενδυμάτων, συνιστάται να δέσετε μερικά
  ρούχα, όπως φούστες ή σάλια, κ.λπ.
 3. Τραβήξτε / φερμουάρ όλα τα φερμουάρ πριν τα τοποθετήσετε στο πλύσιμο, ώστε να μην βλάψουν άλλα υφάσματα ή το
  η ίδια η μηχανή.
 4. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό (P.3) για μεθόδους προεπεξεργασίας και προτεινόμενους χρόνους κύκλου.
 5. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιεχόμενα στις τσέπες έχουν αφαιρεθεί πριν τα τοποθετήσετε στο μηχάνημα. Αφαιρέστε οποιαδήποτε
  νομίσματα, κλειδιά κ.λπ. από ρούχα καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

 1. Γεμίζοντας νερό: Σηκώστε το καπάκι και το μισό δοχείο πλήρωσης με νερό είτε μέσω της εισόδου νερού που βρίσκεται στο
  πάνω από το πλυντήριο ή χρησιμοποιώντας ένα κουβά για να ρίξετε απευθείας στην μπανιέρα. Προσέξτε ιδιαίτερα
  αφήστε το νερό να ρέει στον πίνακα ελέγχου ή στα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής.
 2. Με τα αντικείμενα στην μπανιέρα και ολοκληρώστε την πλήρωση της μπανιέρας με νερό στο επιθυμητό επίπεδο
  χωρίς υπερπλήρωση του μηχανήματος. Μην τοποθετείτε υγρό ή απορρυπαντικό σε σκόνη στην μπανιέρα.
 3. Κλείστε το καπάκι και περιστρέψτε το κουμπί χρονοδιακόπτη πλύσης δεξιόστροφα και ρυθμίστε για τον ίδιο χρόνο πλύσης που χρησιμοποιείται στη λειτουργία πλύσης. Οι χρόνοι πλύσης και έκπλυσης είναι οι ίδιοι.
 4. Αφήστε το κύκλωμα ξεβγάλματος να ολοκληρωθεί στο πλυντήριο.
 5. Μόλις η συσκευή ολοκληρώσει τον κύκλο έκπλυσης, ξεβιδώστε το σωλήνα αποστράγγισης από τη θέση του
  στο πλάι της συσκευής και ξαπλώστε στο έδαφος ή στην αποχέτευση / νεροχύτη κάτω από το επίπεδο του
  βάση του μηχανήματος.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχει αδειάσει όλο το νερό και ότι τα ρούχα έχουν αφαιρεθεί από τη μπανιέρα της συσκευής.
 2. Ευθυγραμμίστε το καλάθι ομοιόμορφα στο κάτω μέρος της μπανιέρας με τα τέσσερα (4) ανοίγματα της γλωττίδας και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ότι οι τέσσερις (4) καρτέλες κάνουν κλικ στη θέση τους.
 3. Ρυθμίστε το κουμπί επιλογής πλύσης σε περιστροφή.
 4. Τοποθετήστε τα ρούχα στο καλάθι. (Το καλάθι είναι μικρότερο και ενδέχεται να μην χωράει ολόκληρο το φορτίο πλυσίματος.)
 5. Τοποθετήστε πλαστικό κάλυμμα για περιστρεφόμενο καλάθι κάτω από το χείλος του περιστρεφόμενου καλαθιού και κλείστε το κάλυμμα της ροδέλας.
 6. Ρυθμίστε το χρονόμετρο πλύσης για έως 3 λεπτά το πολύ.
 7. Όταν ξεκινά ο κύκλος περιστροφής, κρατήστε σταθερά τις λαβές που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της συσκευής
  για πρόσθετη σταθερότητα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος περιστροφής.
 8. Όταν ο κύκλος περιστροφής σταματήσει πλήρως, αφαιρέστε τα ρούχα και αφήστε το να στεγνώσει.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
 2. Φροντίστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα AC όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
 3. Μην χειρίζεστε καμία συσκευή με κατεστραμμένο εξάρτημα, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το αντικείμενο. Πάρτε το σε εξουσιοδοτημένο πρατήριο για εξέταση και επισκευή. Μια λανθασμένη συναρμολόγηση θα μπορούσε να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν χρησιμοποιείται το αντικείμενο.
 5. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς.
 6. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του μετρητή ή να αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.
 7. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό καυστήρα ή θερμαινόμενο φούρνο.
 8. Αποσυνδέστε τη μονάδα όταν τελειώσετε τη χρήση.
 9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
 10. Μην σκοπεύετε να λειτουργήσετε μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.
 11. Για αποσύνδεση, γυρίστε το κουμπί επιλογής πλύσης στη ρύθμιση OFF και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
 12. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένη χρήση
  φυσικές, φυσιολογικές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλείψεις στην εμπειρία ή / και στη γνώση, εκτός εάν εποπτεύεται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του ή λαμβάνει από αυτό το άτομο οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σωστής λειτουργίας της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 1. Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα AC (μην αγγίξετε / χειριστείτε το βύσμα ή την πρίζα εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα) και τοποθετήστε το στη σωστή θέση.
 2. Αφού αποστραγγίσετε το νερό στην μπανιέρα, γυρίστε το κουμπί επιλογής πλύσης στη ρύθμιση πλύσης.
 3. Αποθηκεύστε το σωλήνα εισόδου νερού και κρεμάστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο πλάι της συσκευής.
 4. Με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την είσοδο AC, όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μπορούν να σκουπιστούν
  καθαρίστε με διαφήμισηamp πανί ή σφουγγάρι χρησιμοποιώντας ζεστό σαπουνόνερο. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στον πίνακα ελέγχου.
 5. Κλείστε το καπάκι, τοποθετήστε το μηχάνημα στον εξαερισμό στο δωμάτιο.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 1. Το νερό δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο εσωτερικό τμήμα (ηλεκτρικό και περίβλημα πίνακα ελέγχου) του
  μηχανή απευθείας. Διαφορετικά, ο ηλεκτρικός κινητήρας θα οδηγείται από ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι το
  λόγος που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
 2. Λόγω των συνεχιζόμενων βελτιώσεων προϊόντων, οι προδιαγραφές και τα αξεσουάρ ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
  ειδοποίηση. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που απεικονίζεται.
 3. Εικονίδιο απόρριψηςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη τη χώρα. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων.

 

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο και λήψη PDF:

Έγγραφα / Πόροι

Φορητό πλυντήριο ρούχων ZENY [pdf] Εγχειρίδιο χρήστη
Φορητό πλυντήριο ρούχων, H03-1020A

Ενώστε τη συνομιλία

2 Σχόλια

 1. Προσπάθησα να πλύνω ένα φορτίο ρούχων στο πλυντήριο Zeny μου για πρώτη φορά και το μόνο που κάνει είναι να κάνει έναν θόρυβο σαν τους κύκλους αλλαγής του, αλλά δεν πλένεται ή στρίβει, απλώς κάνει ένα βουητό

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.