Εταιρεία KOHLER

Μίρα τιμιότητα
Βαλβίδα και εξαρτήματα ράβδου ERD

Βαλβίδα και εξαρτήματα ράβδου Mira Honesty ERD

Αυτές οι οδηγίες πρέπει να αφεθούν στον χρήστη

Βαλβίδα και εξαρτήματα ράβδου Mira Honesty ERD 1

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα ντους Mira. Για να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες του νέου σας ντους, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό και διατηρήστε τον εύχρηστο για μελλοντική αναφορά.

Εγγύηση

Για οικιακές εγκαταστάσεις, η Mira Showers εγγυάται αυτό το προϊόν έναντι τυχόν ελαττωμάτων υλικών ή κατασκευής για μια περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία αγοράς (εξαρτήματα ντους για ένα έτος).

Για μη οικιακές εγκαταστάσεις, η Mira Showers εγγυάται αυτό το προϊόν έναντι τυχόν ελαττωμάτων υλικών ή κατασκευής για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Η μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται με το ντους θα ακυρώσει την εγγύηση.

Για τους Όρους και Προϋποθέσεις ανατρέξτε στην «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Συνιστώμενη χρήση

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Συνιστώμενη χρήση

Εγγραφή σχεδιασμού

Αριθμός καταχώρησης σχεδίου - 005259041-0006-0007

Περιεχόμενα συσκευασίας

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Περιεχόμενα συσκευασίας

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Αυτό το προϊόν μπορεί να προσφέρει θερμοκρασίες εγκαυμάτων εάν δεν λειτουργεί, εγκατασταθεί ή συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό. Η λειτουργία μιας θερμοστατικής βαλβίδας ανάμιξης είναι η παροχή νερού με συνέπεια σε ασφαλή θερμοκρασία. Σύμφωνα με κάθε άλλο μηχανισμό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργικά αλάθητο και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την επαγρύπνηση ενός επιβλέποντος όταν αυτό είναι απαραίτητο. Εφόσον εγκατασταθεί, τεθεί σε λειτουργία, λειτουργεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών, ο κίνδυνος αστοχίας, εάν δεν εξαλειφθεί, μειώνεται στο ελάχιστο εφικτό. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 1. Η εγκατάσταση του ντους πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες από εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το ντους.
 2. ΜΗΝ εγκαταστήσετε το ντους όπου μπορεί να εκτεθεί σε συνθήκες κατάψυξης. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν σωληνώσεις που θα μπορούσαν να καταψυχθούν είναι σωστά μονωμένες.
 3. ΜΗΝ εκτελείτε απροσδιόριστες τροποποιήσεις, τρυπήστε ή κόψτε τρύπες στο ντους ή τα εξαρτήματα εκτός από τις οδηγίες αυτού του οδηγού. Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Kohler Mira.
 4. Εάν το ντους αποσυναρμολογηθεί κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, τότε, μετά την ολοκλήρωση, πρέπει να γίνει έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι όλες οι συνδέσεις είναι στενές και ότι δεν υπάρχουν διαρροές.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SHOWER

 1. Το ντους πρέπει να λειτουργεί και να συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του οδηγού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του ντους πριν από τη χρήση, διαβάστε όλες τις οδηγίες και διατηρήστε αυτόν τον οδηγό για μελλοντική αναφορά.
 2. ΜΗΝ ενεργοποιείτε το ντους εάν υπάρχει πιθανότητα το νερό στη μονάδα ντους ή τα εξαρτήματα να είναι παγωμένο.
 3. Το ντους μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους εμπλεγμένος. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με το ντους.
 4. Όποιος μπορεί να δυσκολεύεται να κατανοήσει ή να χειριστεί τα χειριστήρια οποιουδήποτε ντους πρέπει να παρακολουθείται κατά το ντους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους νέους, στους ηλικιωμένους, στους ασθενείς ή σε άτομα που δεν έχουν εμπειρία στη σωστή λειτουργία των ελέγχων.
 5. ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να καθαρίσουν ή να εκτελέσουν οποιαδήποτε συντήρηση χρήστη στη μονάδα ντους χωρίς επίβλεψη.
 6. Πάντα να ελέγχετε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι ασφαλής πριν μπείτε στο ντους.
 7. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε τη θερμοκρασία του νερού κατά τη χρήση, ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία πριν συνεχίσετε να κάνετε ντους.
 8. ΜΗΝ ταιριάζει με οποιαδήποτε μορφή ελέγχου ροής εξόδου. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα συνιστώμενα εξαρτήματα εξόδου Mira.
 9. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε γρήγορα τον έλεγχο θερμοκρασίας, αφήστε 10-15 δευτερόλεπτα για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία πριν από τη χρήση.
 10. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε τη θερμοκρασία του νερού κατά τη χρήση, ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία πριν συνεχίσετε να κάνετε ντους.
 11. ΜΗΝ απενεργοποιείτε και επιστρέφετε το ντους ενώ στέκεστε στη ροή του νερού.
 12. ΜΗΝ συνδέετε την έξοδο του ντους σε οποιαδήποτε βρύση, βαλβίδα ελέγχου, ακουστικό σκανδάλης ή κεφαλή ντους εκτός από αυτά που καθορίζονται για χρήση με αυτό το ντους. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα προτεινόμενα αξεσουάρ Kohler Mira.
 13. Το ντους πρέπει να αφαιρεθεί τακτικά. Οποιαδήποτε απόφραξη του ντους ή του εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ντους.

Χαρακτηριστικά

Πιέσεις

 • Μέγιστη στατική πίεση: 10 Bar.
 • Μέγιστη διατηρούμενη πίεση: 5 Bar.
 • Ελάχιστη διατηρούμενη πίεση: (Θερμοσίφωνας αερίου): 1.0 Bar (για βέλτιστη απόδοση, οι προμήθειες πρέπει να είναι ονομαστικά ίσες).
 • Ελάχιστη διατηρούμενη πίεση (Σύστημα βαρύτητας): 0.1 Bar (0.1 bar = 1 μέτρο κεφαλής από τη βάση ψυχρού δοχείου έως την έξοδο του ακουστικού ντους).

Θερμοκρασίες

 • Ο στενός έλεγχος θερμοκρασίας παρέχεται μεταξύ 20 ° C και 50 ° C.
 • Βέλτιστη θερμοστατική περιοχή ελέγχου: 35 ° C έως 45 ° C (επιτυγχάνεται με τροφοδοσία κρύου 15 ° C, 65 ° C θερμού και ονομαστικά ίσων πιέσεων).
 • Συνιστώμενη παροχή ζεστού νερού: 60 ° C έως 65 ° C (Σημείωση! Η βαλβίδα ανάμιξης μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως 85 ° C για σύντομα χρονικά διαστήματα χωρίς ζημιά. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού να περιορίζεται σε 65 ° ΝΤΟ).
 • Ελάχιστη συνιστώμενη διαφορά μεταξύ Θερμοκρασίας τροφοδοσίας και εξόδου: 12 ° C με την επιθυμητή παροχή.
 • Ελάχιστη θερμοκρασία παροχής ζεστού νερού: 55 ° C.

Θερμοστατικός τερματισμός

 • Για ασφάλεια και άνεση, ο θερμοστάτης θα κλείσει τη βαλβίδα ανάμειξης εντός 2 δευτερολέπτων εάν κάποια τροφοδοσία αποτύχει (επιτυγχάνεται μόνο εάν η θερμοκρασία ανάμειξης έχει ελάχιστη διαφορά 12 ° C και από τις δύο θερμοκρασίες τροφοδοσίας).

συνδέσεις

 • Ζεστό: Αριστερά - σωληνώσεις 15 mm, BSP 3/4 "στη βαλβίδα.
 • Κρύο: Δεξιά - 15 mm σε σωληνώσεις, 3/4 "BSP στη βαλβίδα.
 • Έξοδος: Κάτω - 1/2 "BSP Αρσενικό σε εύκαμπτο σωλήνα.
  Σημείωση! Αυτό το προϊόν δεν επιτρέπει ανεστραμμένες εισόδους και θα παρέχει ασταθείς θερμοκρασίες αν δεν τοποθετηθεί σωστά.

εγκατάσταση

Κατάλληλα υδραυλικά συστήματα
Gravity Fed:
Ο θερμοστατικός αναμίκτης πρέπει να τροφοδοτείται από δεξαμενή κρύου νερού (συνήθως τοποθετημένος στο χώρο της σοφίτας) και κύλινδρο ζεστού νερού (συνήθως τοποθετημένο στο ντουλάπι αερισμού) παρέχοντας ονομαστικά ίσες πιέσεις.
Σύστημα θέρμανσης αερίου:
Ο θερμοστατικός αναμίκτης μπορεί να εγκατασταθεί με λέβητα συνδυασμού.
Σύστημα πίεσης μη επινοημένου δικτύου:
Ο θερμοστατικός αναμίκτης μπορεί να εγκατασταθεί με ένα ανεπιθύμητο, αποθηκευμένο σύστημα ζεστού νερού.
Σύστημα στιγμιαίου ζεστού νερού υπό πίεση:
Ο θερμοστατικός μίκτης μπορεί να εγκατασταθεί με συστήματα αυτού του τύπου με ισορροπημένες πιέσεις.
Αντλημένο σύστημα:
Ο θερμοστατικός αναμίκτης μπορεί να εγκατασταθεί με αντλία εισόδου (διπλή πτερωτή). Η αντλία πρέπει να τοποθετηθεί στο πάτωμα δίπλα στον κύλινδρο ζεστού νερού.

General

 1. Η εγκατάσταση του ντους πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες από εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό.
 2. Η εγκατάσταση υδραυλικών πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς ύδρευσης και όλους τους σχετικούς κτιριακούς κανονισμούς, ή με οποιονδήποτε συγκεκριμένο κανονισμό ή πρακτική που καθορίζεται από την τοπική εταιρεία παροχής νερού.
 3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πιέσεις και οι θερμοκρασίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ντους. Βλέπε «Προδιαγραφές».
 4. Οι βαλβίδες απομόνωσης πλήρους οπής / μη περιορισμού πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμη θέση δίπλα στο ντους για να διευκολύνεται η συντήρηση του ντους.
  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βαλβίδα με χαλαρή πλάκα πλύσης (βραχυκυκλωτήρας), καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση στατικής πίεσης.
 5. Χρησιμοποιήστε χαλκό σωλήνα για όλα τα υδραυλικά.
 6. ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη στις συνδέσεις υδραυλικών. να παρέχετε πάντα μηχανική υποστήριξη κατά την πραγματοποίηση υδραυλικών συνδέσεων. Τυχόν συγκολλημένοι σύνδεσμοι πρέπει να γίνουν πριν συνδέσετε το ντους. Οι σωληνώσεις πρέπει να υποστηρίζονται άκαμπτα και να αποφεύγονται τυχόν πιέσεις στις συνδέσεις.
 7. Τα νεκρά πόδια των σωληνώσεων πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο.
 8. Τοποθετήστε τη μονάδα ντους όπου τα χειριστήρια βρίσκονται σε βολικό ύψος για τον χρήστη. Τοποθετήστε την κεφαλή του ντους έτσι ώστε το νερό να ψεκάζεται σύμφωνα με το μπάνιο ή κατά μήκος του ανοίγματος ενός θαλάμου ντους. Η εγκατάσταση δεν πρέπει να προκαλεί τσακισμό του εύκαμπτου σωλήνα ντους κατά την κανονική χρήση ή να εμποδίζει τη χρήση των λαβών χειρισμού.
 9. Η θέση της μονάδας ντους και του δακτυλίου συγκράτησης του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να παρέχει ελάχιστο διάκενο αέρα 25 mm μεταξύ της κεφαλής του ντους και του επιπέδου υπερχείλισης οποιουδήποτε μπάνιου, δίσκου ντους ή νιπτήρα. Πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση 30 mm μεταξύ της κεφαλής του ντους και του μοχλού διαρροής οποιασδήποτε τουαλέτας, μπιντέ ή άλλης συσκευής με κίνδυνο αναρροής Fluid Category 5.
  Σημείωση! Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο δακτύλιος συγκράτησης του εύκαμπτου σωλήνα δεν παρέχει την κατάλληλη λύση για εγκαταστάσεις κατηγορίας 3 ρευστού, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα διπλού ελέγχου εξόδου, κάτι που θα αυξήσει την απαιτούμενη πίεση τροφοδοσίας κατά 10kPa (0.1 bar) Οι βαλβίδες διπλού ελέγχου που είναι τοποθετημένες στην παροχή εισόδου στη συσκευή προκαλούν συσσώρευση πίεσης, η οποία επηρεάζει τη μέγιστη στατική πίεση εισόδου για τη συσκευή και δεν πρέπει να τοποθετηθεί. Για βαλβίδες διπλού ελέγχου κατηγορίας 5 υγρού δεν είναι κατάλληλες.
  Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Κατάλληλα υδραυλικά συστήματα
 10. Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνδέσεις εισόδου που παρέχονται με το προϊόν. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο τύπο εξαρτημάτων.
 11. ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά τις συνδέσεις, τις βίδες ή τις βίδες αλουμινίου καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

Εγκατάσταση του κιτ Fast Fix Bar Valve

Πριν από την εγκατάσταση των σωληνώσεων, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελάχιστο διάκενο ύψους 1260 mm για να επιτρέψετε την εγκατάσταση του άκαμπτου ανυψωτήρα και του εναέριου χώρου. Εάν εγκαταστήσετε σε περιοχή περιορισμένου ύψους, μπορείτε να παραγγείλετε μια μικρότερη ράγα ανύψωσης ως ανταλλακτικό.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 1Τοποθετήστε τον πλαστικό οδηγό σωλήνα πάνω από τους σωλήνες εισόδου. Ισοσταθμίστε τον οδηγό σωλήνα και ασφαλίστε στον τοίχο για να το κρατήσετε στη θέση του. Αφήστε τον οδηγό στη θέση του και τελειώστε τον τοίχο.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 2Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά και ότι προεξέχει 25 mm από την τελική επιφάνεια του τοίχου.
Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 3Κρατήστε το βραχίονα τοίχου στη θέση του και σημειώστε τη θέση των οπών στερέωσης.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 4

Ανοίξτε τις οπές στερέωσης χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι διαμέτρου 8 mm.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 5

Τοποθετήστε τις πρίζες τοίχου.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 6

Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης και σφίξτε.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 7

Τοποθετήστε τις ελιές και τους συνδετήρες. Σφίξτε το δάχτυλο σφιχτά και στη συνέχεια άλλη 1/4 έως 1/2 στροφή.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 8

Ενεργοποιήστε την παροχή νερού και ξεπλύνετε τις σωληνώσεις.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 9

Τοποθετήστε τις πλάκες απόκρυψης.

Εγκατάσταση του κιτ γρήγορης διόρθωσης της βαλβίδας ράβδου 10

Συναρμολογήστε τη βαλβίδα ράβδου με ένα πλυντήριο / φίλτρο στεγανοποίησης σε κάθε είσοδο και συνδέστε το στη βάση τοίχου.
Σημείωση! Οι συνδέσεις είναι: Hot-Left, Cold-Right.

Εγκατάσταση των εξαρτημάτων ντους

 1. Τοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης του σωλήνα και το clamp στηρίξτε στη μεσαία ράβδο και στη συνέχεια βιδώστε και τις τρεις ράβδους μαζί.
 2. Τοποθετήστε το βραχίονα τοίχου στον βραχίονα ανύψωσης με τη βίδα στερέωσης στην κορυφή.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω ράβδος ωθείται πλήρως στη βαλβίδα για να ασφαλίσει το στεγανοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τοποθετήσετε εσφαλμένα το βραχίονα τοίχου και ενδέχεται να προκληθεί διαρροή γύρω από την έξοδο της βαλβίδας.
 4. Σημειώστε τρύπες για το στήριγμα κατακόρυφου τοίχου. Χρησιμοποιήστε το συγκρότημα βραχίονα ανύψωσης ως οδηγό και βεβαιωθείτε ότι είναι κατακόρυφο.
 5. Αφαιρέστε τη συναρμολογημένη ράβδο και το στήριγμα στερέωσης.
 6. Ανοίξτε τις οπές για το στήριγμα τοίχου. Τοποθετήστε τις πρίζες και στερεώστε το βραχίονα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
 7. Επανατοποθετήστε τη ράβδο στη μονάδα ντους και τοποθετήστε χαλαρά το προστατευτικό κάλυμμα στον βραχίονα ανύψωσης. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω ράβδος έχει τοποθετηθεί σωστά όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
 8. Τοποθετήστε το βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα στερέωσης του τοίχου και σφίξτε τη βίδα με ένα εξάγωνο κλειδί 2.5 mm. Τοποθετήστε το κάλυμμα απόκρυψης πάνω από το βραχίονα.
 9. Σφίξτε τη βίδα στο πίσω μέρος της μονάδας ντους για να στερεώσετε τη ράβδο χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί 1.5 mm. Τοποθετήστε το βύσμα.
 10. Τοποθετήστε το εναέριο σπρέι.
  Σημείωση! Ενδέχεται να απαιτείται ρυθμιστής ροής (δεν παρέχεται) για εγκατάσταση σε συστήματα υψηλής πίεσης (πάνω από 0.5 bar).
 11. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα ντους μέσω του δακτυλίου συγκράτησης του σωλήνα και συνδέστε το τόσο με τη μονάδα ντους όσο και με την κεφαλή ντους. Συνδέστε την κωνική με το κόκκινο κάλυμμα ή τη λευκή ετικέτα στο ντους.

Εγκατάσταση των εξαρτημάτων ντους

Ανάθεση

Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας
Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πριν χρησιμοποιήσετε το ντους για πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του ντους. Αυτός ο οδηγός είναι ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη σπιτιού και πρέπει να αφεθεί μαζί τους μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Η μέγιστη θερμοκρασία του ντους έχει ρυθμιστεί στους 46 ° C, αλλά ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση για τους ακόλουθους λόγους:
• Για επαναφορά σε μια άνετη θερμοκρασία (μπορεί να απαιτείται για να ταιριάζει στο υδραυλικό σύστημα).
• Για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας για ντους.

Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί συνεχή παροχή ζεστού νερού σε ελάχιστη θερμοκρασία 55 ° C.

 1. Ενεργοποιήστε το ντους σε πλήρη ροή.
 2. Γυρίστε σε πλήρη ζέστη. Αφήστε τη θερμοκρασία και τη ροή να σταθεροποιηθεί.
 3. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε θερμότερο ή ψυχρότερο, τραβήξτε το κουμπί θερμοκρασίας προσέχοντας να μην περιστρέψετε το κέντρο.
  Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί 1Σημείωση! Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο χρώμιο εάν χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο για να το ξεφύγετε.
 4. Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, περιστρέψτε το διανομέα προς την αριστερόστροφη κατεύθυνση και πιέστε κρύα δεξιόστροφα. Πραγματοποιήστε μικρές ρυθμίσεις και αφήστε τη θερμοκρασία να ηρεμήσει πριν κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις. Συνεχίστε να προσαρμόζετε έως ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία.
 5. Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης που συγκρατεί την πλήμνη και επανατοποθετήστε την ευθυγράμμιση της πλήμνης όπως φαίνεται. Κλιπ προς προσανατολισμό στις θέσεις 3, 6, 9 και 12 O'clock.
  Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί 2
 6. Σφίξτε ξανά τη βίδα στερέωσης χωρίς να περιστρέψετε την πλήμνη.
 7. Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σωστά.
  Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί 3Σημείωση! Το βέλος στο εσωτερικό της λαβής πρέπει να δείχνει προς τα κάτω.
 8. Περιστρέψτε το κουμπί θερμοκρασίας σε πλήρες κρύο και, στη συνέχεια, περιστρέψτε ξανά σε πλήρη ζέστη και ελέγξτε ότι η μέγιστη θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά.

Επιχείρηση

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Λειτουργία

Λειτουργία ροής
Χρησιμοποιήστε τη λαβή ροής για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το ντους και επιλέξτε είτε την κεφαλή είτε την κεφαλή ντους.
Προσαρμογή της θερμοκρασίας
Χρησιμοποιήστε τη λαβή θερμοκρασίας για να κάνετε το ντους πιο ζεστό ή πιο κρύο.

Συντήρηση χρηστών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

1. ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να καθαρίζουν ή να εκτελούν συντήρηση χρηστών στη μονάδα ντους χωρίς επίβλεψη.
2. Εάν το ντους δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η παροχή νερού στη μονάδα ντους πρέπει να είναι απομονωμένη. Εάν η μονάδα ντους ή οι σωληνώσεις κινδυνεύουν να παγώσουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα εξειδικευμένο, αρμόδιο άτομο θα πρέπει να τα αποστραγγίσει νερό.

Καθάρισμα
Πολλά οικιακά και εμπορικά καθαριστικά, συμπεριλαμβανομένων των μαντηλιών καθαρισμού χεριών και επιφανειών, περιέχουν λειαντικά και χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά, την επιμετάλλωση και την εκτύπωση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτά τα τελειώματα πρέπει να καθαρίζονται με ένα ήπιο απορρυπαντικό απορρυπαντικού ή σαπούνι και στη συνέχεια να σκουπίζονται με ένα μαλακό πανί.

Σπουδαίος! Το ντους πρέπει να αφαιρεθεί τακτικά, διατηρώντας το ντους καθαρό και απαλλαγμένο από ασβέστη, ώστε το ντους σας να συνεχίσει να δίνει την καλύτερη απόδοση. Η συσσώρευση κλίμακας μπορεί να περιορίσει το ρυθμό ροής και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ντους σας.

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Συντήρηση χρήστη

Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας ή ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τυχόν ασβέστη από τα ακροφύσια.

Επιθεώρηση του εύκαμπτου σωλήνα
Σπουδαίος! Ο εύκαμπτος σωλήνας ντους πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για ζημιά ή εσωτερική κατάρρευση, η εσωτερική κατάρρευση μπορεί να περιορίσει τον ρυθμό ροής από την κεφαλή του ντους και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ντους.

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Επιθεώρηση του εύκαμπτου σωλήνα

1. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το ντους και την έξοδο ντους.
2. Επιθεωρήστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
3. Αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.

Διάγνωση βλαβών

Εάν χρειάζεστε έναν εκπαιδευμένο μηχανικό ή πράκτορα σέρβις της Mira, ανατρέξτε στην ενότητα "Εξυπηρέτηση πελατών".

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Διάγνωση σφαλμάτων

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings 1

 

Ανταλλακτικά Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings 2

Notes

Εξυπηρέτηση πελατών

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Εξυπηρέτηση πελατών

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Εξυπηρέτηση πελατών 1

© Kohler Mira Limited, Απρίλιος 2018

Εγχειρίδιο χρήστη Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Βελτιστοποιημένο PDF
Εγχειρίδιο χρήστη Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings - Πρωτότυπο PDF

Ενώστε τη συνομιλία

1 Σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.